c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2018, številka 20 / letnik XVI.
 
Veritas convicii non excusat iniuriam.
Resničnost sramotitve ne opravičuje razžalitve.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Povprečen čas reševanja zadev je v 2017 znašal 3,4 meseca
Stanje v slovenskem sodstvu je po mnenju predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča dobro. "Obvladujemo tekoči pripad, dodatne napore pa bo treba vložiti še v rešitev nerešenih zadev, ki sicer več niso posebnost slovenskih sodišč," je dejal ob predstavitvi Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2017. Statistika o prejetih in rešenih zadevah v letu 2017 še vedno vzbuja optimizem, saj sodišča v celoti obvladujejo pripad, hkrati pa tudi postopoma zmanjšujejo število nerešenih zadev. Teh je okoli 160.000, kar je 13 odstotkov manj kot v letu 2016 in 55 odstotkov manj kot na primer leta 2012. Tudi povprečen čas reševanja zadev se po njegovih besedah giba v ugodni smeri - lani je znašal 3,4 meseca, v letu 2016 pa 3,7 meseca. Povprečen čas reševanja pomembnejših zadev znaša 7,7 meseca in je ostal na enaki ravni kot leta 2016. Velike težave z reševanjem zadev imajo sicer predvsem na specializiranem kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Tam so po Florjančičevih besedah ustanovili posebno delovno skupino, ki je pripravila potrebne ukrepe. Rezultate bodo pogledali junija in po potrebi sprejeli nove.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2017
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Za sume pranja denarja v NLB politično odgovorna Pahorjeva vlada
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma je končala preiskavo v primeru NLB in suma pranja denarja iz Irana. Politično odgovornost za to je pripisala nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu ter vladi Boruta Pahorja in njegovima ministroma Francetu Križaniču in Samuelu Žbogarju. NLB ima sistem nadzora nad tem področjem zgledno urejen, vendar v letih 2008 do 2011 temu ni bilo tako, za kar so odgovorni takratni organi vodenja, tukaj je izpostavljena odgovornost nekdanjega člana uprave NLB Mirana Vičiča, ki je bil zadolžen za področje plačilnega prometa. Centralna banka v teh primerih banke ni kaznovala, ta postopek je opustila oz. ga je zaključila brez ustrezne razlage. Odgovornost za to je pripisati takratni direktorici pravnega oddelka Banke Slovenije Jasni Iskra. Zaradi krivega pričanja bo komisija kazensko ovadila dve priči v tem primeru oz. nekdanji uslužbenki NLB, in sicer Milko Ižanec, ki je bila v tistem času vodja poslovalnice za tuje osebe v NLB, in Zdenko Bernik Strelec, ki je bila v tistem času odgovorna za področje preprečevanja pranja denarja v banki.

>> Primer suma pranja denarja v Novi KBM naj do konca razišče naslednji sklic DZ
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v Novi KBM preiskave ni dokončala. Na podlagi dosedanjih ugotovitev bo zoper nekdanjega uslužbenca banke Primoža Britovška podala štiri ovadbe zaradi suma kaznivih dejanj. Ker je primer kompleksen, bo predlagala, naj zadevi pride do dna nova komisija v naslednjem sklicu DZ.

>> Baragovo semenišče na Ustavnem sodišču
Nadškofija Ljubljana je v zvezi z denacionalizacijo Baragovega semenišča vložila ustavno pritožbo, saj naj bi bila nadškofiji v predhodnem postopku kršena pravica do enakosti pred zakonom. Upravno sodišče je lani potrdilo, da nadškofija ni denacionalizacijska upravičenka, njihov zahtevek so zavrnili tudi na Vrhovnem sodišču.

>> Odškodnina zaradi razmer v priporu še enemu obtoženemu v zadevi Balkanski bojevnik
Ljubljansko okrajno sodišče je obtoženemu v zadevi Balkanski bojevnik Marku Bubliću dosodilo 6000 evrov odškodnine zaradi neustreznih razmer v priporu na ljubljanski Povšetovi, kjer je bil priprt kot domnevni član slovenskega dela mednarodne združbe prekupčevalcev z mamili.

>> Obtožba zoper Jankovića v zadevi Gratel pravnomočna
Obtožba specializiranega tožilstva proti Zoranu Jankoviću zaradi domnevnega jemanja podkupnine oziroma prejema donacije družbe Gratel za obnovo Ljubljanskega gradu je pravnomočna. Zoper ljubljanskega župana pa je odprtih še vsaj deset (pred)kazenskih postopkov.

>> V zadevi Kobra sedem spoznanih za krive, skupaj prisojenih 31 let in štiri mesece zapora
Okrožno sodišče v Kopru je za krive spoznalo sedem od devetih obtoženih v zadevi Kobra. Skupaj so jim prisodili 31 let in štiri mesece zaporne kazni. Vodja hudodelske združbe Valon Hoxhaj bo po odločitvi sodišča za zapahi preživel devet let in 10 mesecev, medtem ko Ivica Guberac ni kriv. Sodba še ni pravnomočna.

>> Delovna skupina v pripravo sprememb referendumske zakonodaje
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je včeraj sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine, katere naloga je priprava izhodišč za spremembe zakonodaje, ki ureja referendum in referendumsko kampanjo. Zakonodajo bi namreč radi uskladili z ustavo in odločbami ustavnega sodišča.

>> Slovenija obeležuje 25. obletnico članstva v Svetu Evrope
Slovenija je v ponedeljek obeležila 25. obletnico članstva v Svetu Evrope, najstarejši evropski mednarodni organizaciji. V tem času je pristopila k vsem pomembnim konvencijam Sveta Evrope in se aktivno udeleževala mednarodnih procesov, s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic, pravic manjšin, Romov, otrok in žensk ter uveljavljanju demokracije, načel pravne države in človekovih pravic v Jugovzhodni Evropi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zaščita prič
Od 11. maja je v veljavi novela > Zakona o zaščiti prič (ZZPrič), ki med drugim zagotavlja varnejše izvajanje zaščite ogroženih oseb v fazi izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov. Zaščiteni osebi je omogočena uporaba spremenjene identitete tudi po koncu izvajanja programa zaščite (primerjalnik besedila 25. člena). Po novem je natančno določen celoten nabor osebnih podatkov, ki jih enota za zaščito ogroženih oseb zbira in obdeluje pri izvajanju nalog po tem zakonu (primerjalnik besedila 14. člena). Novela tudi zagotavlja pogoje za sodelovanje na področju zaščite prič z mednarodnimi institucijami, ki nimajo statusa države, izvajajo pa program zaščite prič in izkazujejo operativni interes po sodelovanju s pristojnimi slovenskimi organi (primerjalnik besedila 27. člena).

>> Neposredno vročanje na naslov za vročanje
Na podlagi 129. člena novele ZPP-E je bila izdana Odredba, ki določa, da je v postopkih, v katerih je v skladu z ZPP mogoče vročanje po varni elektronski poti, od 14. maja 2018 mogoče vročanje prek informacijskega sistema sodstva neposredno na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva.

>> Pogoji za reprezentativnost združenj občin
Novela > Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki je začela veljati 11. maja, spreminja pogoje za reprezentativnost združenj občin. Tako je po novem reprezentativno tisto združenje, v katerega je včlanjenih najmanj 30 odstotkov občin, medtem ko je v primeru združenja mestnih občin pogoj najmanj polovica mestnih občin. Novela naj bi spodbudila uporabo participativnega proračuna, s katerim občina del sredstev nameni za projekte, predlagane s strani občanov.

>> Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
11. maja je začel veljati tudi Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRSHP), ki med drugim uvaja pojem mednarodne humanitarne pomoči, katetre cilj je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje trpljenja, ohranjanje človekovega dostojanstva, zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize, preventivno delovanje ter krepitev odpornosti proti krizam in zmogljivosti za zagotavljanje odziva nanje. Cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja pa je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanje trajnostnega razvoja v partnerskih državah.

>> Dostopnost do spletišč in mobilnih aplikacij ter informacijska varnost
Zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki je tudi že stopil v veljavo, zagotavlja lažji dostop do storitev in informacij javnega sektorja vsem uporabnikom, vključno z oviranimi osebami. Zakon zavezuje vse državne organe ter osebe javnega prava, pa tudi organe lokalnih samoupravnih skupnosti, k ureditvi spletnih mest na način, da bodo uporabna tudi za ovirane osebe. Kot izjeme pri tem določa nacionalno RTV, vrtce in šole. Zakon zadeva okoli 1360 organizacij, ki bodo morale na spletnih straneh zagotoviti ustrezno velikost pisave ter ustrezno ozadje, videoposnetke pa bo treba opremiti z znakovnim jezikom za gluhe. Od 11. maja je v veljavi tudi Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), ki določa ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o obdavčitvi velikih trgovskih centrov
Tri španske avtonomne skupnosti - Katalonija (zadeva C-233/16), Asturia (zadevi C 234/16 in C 235/16) ter Aragon (zadevi C 236/16 in C 237/16) so uvedle regionalne davke na velike trgovske centre, zaradi izravnave prostorskih in okoljskih vplivov, ki bi lahko izhajali iz teh centrov. Združenje velikih distribucijskih podjetij na nacionalni ravni je vložilo več tožb za razglasitev ničnosti takšnih odlokov zaradi njegove nezdružljivosti s svobodo ustanavljanja in s pravom državnih pomoči. Ker sta v postopkih tako Vrhovno, kot Ustavno sodišče, zavrnili tožbo, je zoper odločbo sodišča združenje vložilo kasacijsko pritožbo. Vrhovno sodišče se je tako obrnilo na Sodišče EU s predhodnimi vprašanji glede svobode ustanavljanja, varstva okolja in prostorskega načrtovanjem ter državne pomoči. Sodišče EU je odločilo, da je poseben davek, ki ga plačujejo le veliki trgovski centri, skladen z zakonodajo EU, in se ne šteje za državno pomoč tistim trgovskim centrom, ki imajo površino, manjšo od določene za ta davek.

>> Sodišče EU zavrnilo tožbi Syngente in Bayerja proti Bruslju
Sodišče EU je danes zavrnilo tožbi, ki sta ju proti Evropski komisiji zaradi začasne prepovedi uporabe treh pesticidov ločeno vložili podjetji Syngenta in Bayer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bruselj se je namreč leta 2013 v luči zaščite čebel odločil za začasno prepoved uporabe klotianidina, imidakloprida in tiametoksama.

>> Vizumska politika EU
Evropska komisija je včeraj predlagala nadgradnjo vizumskega informacijskega sistema (VIS), da bi izboljšala odzivanje na spreminjajoče se varnostne in migracijske izzive ter upravljanje zunanjih meja EU. S predlaganimi spremembami podatkovne zbirke informacij o osebah, ki oddajo vloge za schengenski vizum, bo mogoče temeljiteje preverjati zanesljivost prosilcev za vizum. Spremembe bodo tudi odpravile vrzeli na področju varnostnih informacij z boljšo izmenjavo informacij med državami članicami ter z drugimi podatkovnimi zbirkami na ravni EU.

>> Zajezitev nezakonitih vsebin na spletu
Evropska komisija je začela z javnim posvetovanjem o zajezitvi nezakonitih vsebin na spletu. Zainteresirane vabi, da predstavijo svoja mnenja in izkušnje s širjenjem in odkrivanjem vseh oblik nezakonitih spletnih vsebin, od terorističnih sporočil in sovražnega govora do ponarejenih izdelkov in kršitev avtorskih pravic. Rezultati posvetovanja bodo Komisiji pomagali pri opredelitvi možnih ukrepov za okrepitev boja proti nezakonitim vsebinam na spletu. Posvetovanje bo potekalo do 25. junija 2018.

>> Imenovanje Selmayrja tudi pod drobnogledom ombudsmanke EU
Sporno imenovanja Nemca Martina Selmayrja za generalnega sekretarja Evropske komisije bo zdaj preiskovala tudi ombudsmanka EU Emily O'Reilly. Ta se je z uvedbo postopka odzvala na dve pritožbi, ki kažeta na morebitno kršenje prava v EU, je v pismu, naslovljenem na predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, zapisala O'Reillyjeva.

>> Eulex bo junija zaključil misijo na Kosovu
Pri misiji EU na Kosovu Eulex so potrdili, da bodo zaključili svoje delo v tej državi Zahodnega Balkana. Od 15. junija na Kosovu ne bo več sodnikov in odvetnikov iz držav članic unije. Eulex bo sicer tudi v prihodnje opazoval pravosodni sistem na Kosovu, a se morata Bruselj in Priština še dogovoriti o podrobnostih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O perspektivah    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Ta aspekt prava, torej da za njegovimi pravili kot osrednja značilnost ostaja državna prisila kot garant učinkovitosti, se ne spreminja. Tudi sama pravna pravila se spreminjajo manj, kot bi človek pričakoval ali kot bi se rado predstavilo. Če pogledamo bolje, ostaja osrednji del pravnega sistema ne glede na potek časa relativno nespremenjen in prav to je tista kvaliteta, ki nas v pravu pritegne - univerzalnost, ki presega okvire časa in prostora. Spreminja se kontekst, znotraj katerega pravo deluje in učinkuje, ter spreminja se razumevanje posameznih sklopov, določil in včasih tudi ciljev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je doživelo že 22 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 23 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo vsakega posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki, več kot 2.220 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja in upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 210 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.