c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2017, številka 47 / letnik XV.
 
Qui se excusat se accusat.
Kdor se opravičuje, se obtožuje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zastavite vprašanje za razpravo na okrogli mizi
Letošnji izbor 10 najvplivnejših pravnikov se počasi končuje in le še do ponedeljka, 20. novembra, je mogoče glasovati za katerega izmed 20 finalistov, ki ste jih največkrat predlagali v prvem delu izbora. Ob glasovanju lahko pripišete tudi vprašanje za posameznega pravnika za razpravo na okrogli mizi, s katero se izbor tradicionalno končuje.Uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo tako v pravni kot tudi širši javnosti. Družba IUS SOFTWARE, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo vseh deset najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov povabila na slovesnost, ki bo v torek, 28. novembra, v ljubljanskem hotelu InterContinental, kjer bodo prejeli priznanja ter v razpravi predstavili svoje poglede na različne aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem in družbenem okolju. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
V ponedeljek se začne uporabljati Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv)
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob odločitvi Ustavnega sodišča o pritožbi oškodovancev zoper sodbo    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Pri sprejemanju novele ZKP-N se dogajajo vse mogoče reči in očitno sledi nov krog, ki bo prinesel nekaj kompromisov. Medtem ko nekateri triumfalno pišejo, da stroka ni dopustila pometanja z uveljavljenim in očitno idealnim konceptom našega kazenskega postopka, drugi pa celo razmišljajo o formalnem pregonu tistih iz sodniških vrst, ki so si drznili kritizirati in izražati domneve o morda bolj profanih, pekuniarnih motivih za zavrnitev predlaganih sprememb, je v sodstvu nekaj skrbi povzročila tudi odločitev Ustavnega sodišča Up-320/14-32, U-I-5/17-11 z dne 14. 9. 2017, ki bo gotovo vplivala na potek kazenskega postopka, še bolj pa na delo kazenskega sodnika.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje
Državni zbor bo jutri razpravljal o interpelaciji zoper ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča. V SDS so interpelacijo vložili zaradi "zavajanja javnosti glede ravnanja KPK" v primeru suma pranja denarja preko NLB ter odgovornosti za izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje. Za razpravo je predvidenih skoraj 13 ur.

>> Predstavitve kandidatov za člane Državnotožilskega sveta
V predsedniški palači so zadnja dva dneva potekale javne predstavitve kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta. V torek so se predstavili Milan Birsa, Anže Erbežnik in Katja Filipčič, danes pa še Jožef Kovač in Igor Lučovnik. Kandidatka Ljubica Kosmovski Fojkar zaradi nujne zadržanosti predstavitve ni mogla opraviti. Odvetnik Kovačič Mlinar je od kandidature odstopil. V Odvetniški zbornici Slovenije so bili presenečeni nad ravnanjem državnih tožilcev, ki so po mnenju odvetniške zbornice z nasprotovanjem kandidaturi Kovačiča presegli svoje pristojnosti.

>> Financiranje občin
Državni zbor je danes sprejel spremembe zakona o financiranju občin, ki črtajo inflacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe občin. Po pojasnilu vlade kot predlagateljice tudi jasneje in pregledneje določa postopek določitve povprečnine.

>> Spremembe sistema plač v javnem sektorju
Danes je bila sprejeta tudi novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Spremembe so po navedbah vlade, ki jih je pripravila, potrebne zaradi zakona o državnem odvetništvu, s katerimi je bilo ustanovljeno državno odvetništvo. Z zakonom o državnem odvetništvu se je spremenila tudi struktura zaposlenih. Funkcionarja državnega odvetništva bosta poslej le še generalni državni odvetnik in namestnik generalnega državnega odvetnika, medtem ko bodo državni odvetniki in višji državni odvetniki javni uslužbenci.

>> Umik predloga uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
Vlada je z dnevnega reda današnje seje umaknila predlog uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katero bi se na račun odprave plačnih nesorazmerij masa njihovih plač povečala za 8,8 milijona evrov, so potrdili v Ukomu. Uredba je sicer v javnosti zbudila nemalo razburjenja, saj da se plače ponovno zvišujejo tistim, ki so že bolje plačani.

>> Novela ZPIZ
Državni zbor je pretekli teden sprejel pokojninsko novelo, v skladu s katero se bo čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje znova štel v pokojninsko dobo brez dokupa. Novela se bo začela uporabljati 1. januarja 2018.

>> Novela zakona o voznikih
Poslanci so danes sprejeli tudi novelo zakona o voznikih, s katero stroške vozniškega izpita, ki jih kandidati za vozniški izpit plačajo na upravnih enotah, namensko dodeljujejo Agenciji za varnost prometa. Na ta način se bodo po zagotovilih vlade agenciji zagotovila potrebna sredstva.

>> Vmesno poročilo o javnem naročanju pri Tešu 6
Za izogibanje javnemu naročanju pri naložbi v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) so politično odgovorni nekdanji ministri Andrej Vizjak, Andrej Bajuk, France Križanič, Matej Lahovnik ter nekdanja predsednika vlade Janez Janša in Borut Pahor, je včeraj povedal predsednik preiskovalne komisije DZ za Teš 6 Matjaž Hanžek.

>> Kriminalisti vpleteni v pranje denarja prek NLB?
V primeru pranja iranskega denarja prek NLB so se na muhi tožilstva znašli celo kriminalisti, je poročala POP TV. Posebni oddelek specializiranega tožilstva je namreč vzel pod drobnogled kriminalistično preiskavo, ki pred petimi leti ni ugotovila elementov pranja denarja. Pobudo za preiskavo naj bi dalo notranje ministrstvo.

>> Zadeva Cekuta
Višje sodišče v Ljubljani še ni odločilo o pritožbi slikarja Jureta Cekute na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero mu je to zavrnilo odlog prestajanja zaporne kazni. Še prej mora namreč razčistiti dilemo, ali je njegova kazen že izvršljiva, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

>> Sprejetih 89 novih sodniških pripravnikov volonterjev
Vlada je na predlog Vrhovnega sodišča RS za volonterska pripravništva v sodstvu junija višjim sodiščem dodatno razporedila nekaj več kot 107.000 evrov, zaradi česar je bilo od julija do sredine oktobra v sodstvu sprejetih 89 novih sodniških pripravnikov volonterjev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dopusti sodnikov
Spremembe in dopolnitve >> Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov, ki bodo začele veljati 1. januarja 2018, med drugim spreminjajo 6. člen (primerjalnik besedila), ki določa dopust na podlagi uspešnosti opravljanja sodniške službe, ta pa se ugotavlja z oceno sodniške službe, ki jo izdela pristojni personalni svet. Po novem sodniku pripada: 2 dneva dopusta, če iz njegove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za napredovanje, ali 3 dnevi, če iz njegove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje. 10. člen (primerjalnik besedila), ki ureja pogoje za izrabo dopusta, po novem določa, da ima sodnik v primeru, če nastopi službo ali mu preneha funkcija med koledarskim letom, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (sorazmerni del letnega dopusta). Sodnik, ki v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izrabiti letnega dopusta ali je dopust prekinil iz teh razlogov, lahko celoten letni dopust po novem izrabi najkasneje do 31. decembra naslednjega leta (sedaj do 30. junija naslednjega leta). V 11. členu (primerjalnik besedila) pa se dopolnjuje določba o pravici do izrednega plačanega dopusta, kjer se dodaja 3 dni dopusta tudi za sklenitev partnerske zveze.

>> Nov gradbeni zakon
V petek, 17. novembra, bo stopil v veljavo Gradbeni zakon (GZ), ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018. Nov zakon je bil sprejet s ciljem skrajšanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, za katerega bo potrebna manj obsežna dokumentacija. Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim dovoljenjem, katerega bo pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca. Večjo varnost za investitorje bo omogočilo obvezno svetovanje na upravnih enotah še pred vložitvijo zahtev za dovoljenja, poleg tega bo mogoče dobiti predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča (33. in 34. člen). Zakon naj bi zagotovil bolj učinkovit nadzor, med drugim z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje, pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe (63. člen). Za nadzor gradnje objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po novem pristojne občinske inšpekcije. GZ ureja možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj (117. člen) - za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, pri čemer bo moral lastnik med drugim plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

>> Urejanje prostora
Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki bo prav tako stopil v veljavo 17. novembra 2017 in se začel uporabljati 1. junija 2018, ureja vrsto rešitev za učinkovito urejanje prostora. Zakon med drugim prinaša mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve, mnenje podajala novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom. Zakon določa enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena s konceptom celovitega dovoljenja ter uvaja institut lokacijske preveritve, prek katerega bo občina lahko prilagodila obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor, ali omogočila začasno rabo prostora. Občinski prostorski načrt bo po novem razbremenjen določenih vsebin - strateški del bo prešel v regionalni prostorski plan ali v občinski prostorski plan, ki bo obvezen le za mestne občine, izločila pa se bo tudi vsebina novo vpeljanega odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki bo urejal negradbene posege v prostor.

>> Plačila vajencem za obvezno praktično delo
Sprememba > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se bo začela uporabljati 3. decembra, v 12. členu (primerjalnik besedila) določa nove višine plačil vajencem za obvezno praktično delo, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

>> KP komunalnih dejavnosti
Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je sprejela razlago v zvezi z izvajanjem 104. člena KP KD, ki določa, da višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Določba 104. člena KP KD daje dovolilo, da se odpravnina, obračunana pod pogoji in na način, kot določa 108. člen ZDR-1, izplača v višini, ki presega 10-kratnik osnove. Delodajalcu torej 104. člen KP KD ne daje proste presoje pri tem, kateremu delavcu in v kakšni višini bo odpravnino izplačal. Komisija je sprejela tudi Mnenje v zvezi z izvajanjem 81. člena KP KD, v katerem ugotavlja, da so v 81. členu zapisani minimalni standardi in zato te določbe za samo izvajanje ni potrebno predhodno konkretizirati v podjetniški kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo. 81. člen predstavlja minimalni obseg pravic, ki gredo reprezentativnemu sindikatu za delovanje v posameznem podjetju. Seveda pa je mogoče te določbe nadgraditi oziroma dograditi v podjetniški kolektivni pogodbi oziroma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
17. november 2017 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) 
 
17. november 2017 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
 
17. november 2017 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) 
 
17. november 2017 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
17. november 2017 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) 
 
17. november 2017 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 
 
17. november 2017 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) 
 
17. november 2017 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) 
 
17. november 2017 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
17. november 2017 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
17. november 2017 Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) 
 
17. november 2017 Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) 
 
17. november 2017 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
17. november 2017 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) 
 
17. november 2017 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU zavrnilo britanske oblasti glede dovoljenja za prebivanje
Sodišče Evropske unije je okrepilo pravice tujih družinskih članov državljanov EU v Veliki Britaniji. Odločilo je namreč, da imajo družinski člani iz nečlanic EU pravico do prebivanja v državi članici, v kateri je državljan EU prebival, preden je ob izvornem državljanstvu pridobil tudi njeno državljanstvo, so sporočili iz Luksemburga.

>> Generalni pravobranilec: Schrems lahko toži Facebook
Avstrijski aktivist Max Schrems lahko zaradi domnevne kršitve pravice do zasebnosti in varstva podatkov pred avstrijskim sodiščem vloži tožbo proti družbi Facebook Irska, a samo v svojem imenu, je v priporočilu predlagal generalni pravobranilec Sodišča EU Michael Bobek. Priporočilo generalnega pravobranilca ni obvezujoče, a sodniki Sodišča EU v 80 odstotkih upoštevajo njegovo priporočilo. Bobek je tudi menil, da skupinska tožba na ravni EU ni mogoča.

>> Nova mreža za reševanje sporov
Težave s potovalnimi agencijami so najpogostejši čezmejni potrošniški spori v Evropi, reševati pa jih je mogoče prek organov za alternativno reševanje sporov. Danes je tako začela delovati nova mreža za reševanje potrošniških sporov v prometnem sektorju Travel-net, na katero se lahko obrnejo potrošniki, so sporočili z Evropske komisije.

>> Okrepitev boja proti izogibanju plačila davkov
Evropski poslanci so finančne ministre držav EU in Evropski svet pozvali, naj okrepijo boj proti izogibanju plačevanja davkov. V razpravi, katere povod je bila objava Rajskih dokumentov, so ministrom očitali, da se ne smejo izgovarjati na pravila o zagotavljanju anonimnosti.

>> Obrambna unija
V Bruslju je v ponedeljek 23 članic EU, tudi Slovenija, podpisalo listino o krepitvi obrambnega sodelovanja. Dogodek opisujejo kot zgodovinski dan za evropsko obrambo in ključen korak k obrambni uniji. V Bruslju ob tem poudarjajo, da se potovanje šele začenja in da bo treba politične zaveze zdaj prevesti v konkretne projekte.

>> Ogroženost pravne države na Poljskem in Malti
Evropski poslanci menijo, da razmere na Poljskem predstavljajo "jasno tveganje za kršitev" evropskih temeljnih vrednot, vključno z vladavino prava, in so z včeraj sprejeto resolucijo tlakovali pot pripravi uradnega poziva k uporabi 7. člena pogodbe EU. Ta bi se lahko končala z odvzemom glasovalnih pravic Poljski. Malta mora okrepiti delovanje pravne države, Evropska komisija pa mora pozorno spremljati dogajanje v državi, da bo zagotovila nepristranski kazenski pregon, so v resoluciji pozvali evropski poslanci. Ugotavljajo, da sta neodvisnost kazenskega pregona in sodstva pod vprašajem, saj interesi posameznikov vplivajo na postopke javnega odločanja.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 37 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 38 verzij besedil zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 260 strokovnimi članki, več kot 400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.