c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2017, številka 37 / letnik XV.
 
Testes ponderantur, non numerantur.
Priče (tj. izpovedbe prič) se tehtajo, ne (pa) štejejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti ureditve vročanja sodnih pisanj se že uporabljajo
Ministrstvo za pravosodje je posebej opozorilo na začetek uporabe sedmega odstavka 142. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), po katerem bo naslovnik, ki bo prišel na pošto zaradi dviga sodnega pisanja in ga bo tam čakalo še kakšno, moral prevzeti vsa sodna pisanja, sicer se bo štelo, da je njihov sprejem odklonil. Za prevzem sodnih pisanj, ki so čakala na pošti, ne velja 15-dnevni rok za prevzem. Ta rok tudi ne velja za pisanje, za katero rok še ni začel teči, pa se to pisanje v času, ko naslovnik prevzema eno od pisanj, tam že nahaja. Če naslovnik pisanj, ki so ga čakala na pošti in mu jih uslužbenec poskuša izročiti, noče sprejeti, se šteje, da je odklonil njihov sprejem. Uslužbenec pošte bo v tem primeru zabeležil dan, uro in razlog, zaradi katerega je naslovnik odklonil pisanje, s tem se bo štelo, da je bila vročitev opravljena.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Aktualno
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova publikacija na portalu: Zbornik znanstvenih razprav
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Uporabljati se je začela novela ZPP-E
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki obsegajo več kot 130 členov, naj bi zagotovile racionalnejše, enostavnejše in prožnejše postopke, predvsem pa poenotenje sodne prakse. Med pomembnejšimi novostmi je omejitev števila pripravljalnih vlog pred pripravljalnim narokom oziroma prvim narokom za glavno obravnavo (stranka lahko pošlje le dve pripravljalni vlogi) ter določitev roka 15 dni pred narokom, ko je še dovoljeno vložiti pripravljalno vlogo (269. člen - primerjalnik besedila). Krepi se položaj prvostopenjskega sodnika, ki lahko skladno z novim 279.c členom uvede pripravljalni narok, na katerem lahko s strankami razpravlja o pravnih in dejanskih vidikih spora, stranki lahko dopolnjujeta navedbe in predlagata nove dokaze s ciljem, da se na glavni obravnavi izvajajo dokazi in ugotavljajo le dejstva, ki so med strankami nesporna. S spremembo 367. člena (primerjalnik besedila) se ukinja dovoljena revizija (do sedaj je veljalo, da je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 evrov). S tem, ko je mogoča samo dopuščena revizija, se Vrhovnemu sodišču priznava položaj najvišjega sodišča, ki je zadolženo za enotnost sodne prakse in razvoj prava skozi sodno prakso in ne predstavlja več tretje stopnje v sporih, ki so večje vrednosti. Dopolnitve 392., 393., in 394. člena, ki spreminjajo ureditev tožbe za razveljavitev sodne poravnave, pa so že v uporabi od 14. marca.

>> Elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih
Danes je začel veljati nov Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, ki ureja vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopih, v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pravilnik glede vlaganja elektronskih vlog v civilnih sodnih postopkih predpisuje organizacijo in delovanje informacijskega sistema sodstva (e-sodstvo), pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti ter obliko zapisa vloge v elektronski obliki. Glede elektronskega vročanja pa predpisuje, kaj je varna elektronska pot, določa pogoje za pridobitev dovoljenja za varno elektronsko vročanje in višino nadomestila za posredovanje pri vročanju pisanj v varni elektronski predal.

>> Ovojnica za vročanje po pošti v pravdnem postopku
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, ki je tudi začel veljati danes, določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP), in sicer ovojnice primerne za tiskanje z laserskimi in matričnimi tiskalniki ter ovojnice za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje. Pravilnik določa ovojnico za vročanje, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom ZPP (ovojnica za osebno vročanje) ali če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom ZPP (ovojnica za navadno vročanje). Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavita vzorčne modele ovojnic v slovenskem jeziku na svoji spletni strani. Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
17. september 2017 Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) 
 
1. oktober 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
19. oktober 2017 Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) 
 
19. oktober 2017 Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO) 
 
20. november 2017 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
20. november 2017 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
 
20. november 2017 Zakon o sodnem svetu (ZSSve) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) 
 
20. november 2017 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
20. november 2017 Zakon o sodniški službi (ZSS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Porast števila razveljavljenih odločb vrhovnega sodišča
V letu 2015 je ustavno sodišče razveljavilo skupno 56 odločb vrhovnega sodišča, od januarja do oktobra 2016 pa 12, so pokazale ugotovitve delovne skupine vrhovnih sodnikov, ki je opravila analizo na ustavnem sodišču razveljavljenih odločb vrhovnega sodišča v teh dveh obdobjih. V več kot polovici primerov je šlo za vsebinsko enake odločbe.

>> Pristojnost za spremembo protikorupcijske zakonodaje smo dobili šele lani
Ministrstvo za pravosodje se je odzvalo na navedbe namestnice predsednika KPK Alme Sedlar, da v zadnjih letih ni bilo narejeno nič za boljši zakonodajni okvir za boljše delovanje KPK. Kot so zapisali na ministrstvu, so pristojnost za pripravo novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naj bi uredila delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), dobili šele lansko jesen. Prvi osnutek predloga so že novembra 2016 posredovali v javno razpravo in v strokovno usklajevanje, organizirana sta bila tudi okrogla miza in interni strokovni posvet. Predlog je bil nato aprila letos na podlagi prejetih pripomb in usklajevanj popravljen in posredovan v ponovno strokovno ter medresorsko usklajevanje, trenutno pa "čaka na obravnavo na koaliciji, preden bo lahko predložen v sprejem na vladi".

>> Sedlarjeva zapušča senat KPK
Alma Sedlar je predsednika republike Boruta Pahorja obvestila, da odstopa z mesta namestnice predsednika KPK. Kot je pojasnila, so stvari prišle do točke, ko je njeno delo povsem onemogočeno. Od odstopa prejšnjega senata do danes ni bilo narejeno praktično nič za boljši zakonodajni in sistemski okvir, ki bi omogočil učinkovitejše delo komisije, je ocenila Sedlarjeva, ki od predsednika republike zahteva, da jo razreši najpozneje s 30. septembrom. Pahor pričakuje nemoteno delo komisije, predsednik KPK Boris Štefanec pa je to tudi zagotovil in zatrdil, da s Sedlarjevo nista imela burne zgodovine.

>> Pripombe na predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
Na ministrstvu za pravosodje so do ponedeljka, ko je bilo še mogoče podati pripombe na predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, prejeli 10 pripomb. Te nameravajo zdaj preučiti in v nadaljnjem postopku priprave in sprejemanja novele upoštevati vse konstruktivne pripombe. Novela je med drugim potrebna zaradi novelirane zakonodaje s področja prekrškov, ki uvaja nadomestni zapor. Med drugim ureja postopek izvrševanja odredbe o privedbi tako, da mora policist še v času izvrševanja odredbe sodišča osebi, za katero se odredba nanaša, omogočiti plačilo globe, s čimer se oseba še lahko izogne odvzemu svobode.

>> Zakonska določitev stalnega datuma lokalnih volitev
Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o lokalnih volitvah, ki naj bi poenostavila izvedbo lokalnih volitev in prinesla stalen termin lokalnih volitev. Datum glasovanja bi z novelo določili na drugo nedeljo v novembru. Po šestih rednih lokalnih volitvah predlagatelj namreč ugotavlja, da se zaradi načina določanja datuma glasovanja ta po koledarju vseskozi pomika na zgodnejši termin. Tako bi to spremenili in fiksirali datum volitev na drugo novembrsko nedeljo. Morebitni drugi krog volitev za župana pa bi potekal 14 dni po prvem krogu. Do zdaj je namreč drugi krog rednih volitev najpozneje v 21 dneh razpisala Državna volilna komisija.

>> DS v tem mandatu po vetu posegel pri 26 zakonih
Z današnjim dnem začnejo teči roki za volilna opravila za volitve državnih svetnikov, saj sedanjemu sklicu DS decembra poteče mandat. Glede na predhodni sklic so svetniki v tem mandatu nekoliko manjkrat posegli po vetu, skupaj 26-krat, je pa zato naraslo število mnenj, s katerimi so sodelovali v zakonodajnem postopku.

>> Odstopila vodja ljubljanskega tožilstva
Višja tožilka Tamara Gregorčič je odstopila z mesta vodje ljubljanskega okrožnega tožilstva. Po neuradnih informacijah medijev naj bi jo k temu spodbudila tudi negativna ocena Državnotožilskega sveta. Gregorčičeva je za medije potrdila, da se je "v skladu s 4. točko 1. odstavka 126. člena zakona o državnem tožilstvu odpovedala funkciji vodje državnega tožilstva v Ljubljani". Tožilstvo ima do začetka oktobra čas za odločitev, kdo bo začasno prevzel vodenje ljubljanskega oddelka. Slednje ima dve namestnici vodje, višji tožilki Katjušo Čeferin in Mirjam Kline, ni pa še znano, katera bo začasno prevzela funkcijo.

>> Zadeva Bavčar
Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar se je na ljubljansko višje sodišče pritožil zaradi odločitve okrožnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo prošnjo za odlog prestajanja zaporne kazni, so pojasnili na okrožnem sodišču. Če bo višje sodišče pritožbo zavrnilo, bo Bavčar moral v zapor.

>> Casiraghi ni priznal krivde
Stephen Casiraghi, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti zaradi objestne vožnje in dve kaznivi dejanji preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, na današnjem predobravnavnem naroku krivde ni priznal. Obramba je ob tem predlagala izločitev dokazov zaradi nezakonitega ravnanja policije. Casiraghi je bil že velikokrat obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj. Med drugim je bil leta 2010 obsojen na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve in spolnega izživljanja nad avtoštoparko, kar je zagrešil takoj za tem, ko so ga predčasno izpustili s prestajanja 11-mesečne kazni zaradi napada na fotoreporterja Dela in Slovenskih novic.

>> Število ponudb na razpisih se povečuje
V lanskem letu je bilo moč tudi zaradi implementacije novega zakona o javnem naročanju opaziti precejšnje povečanje števila ponudb na posameznih razpisih, prav tako sta se povečala obseg in število sklopov. Povprečno število ponudb na posameznih razpisih se je povečalo za skoraj pol ponudbe in je trenutno skoraj 3,5 ponudbe na vsakem naročilu, kar je "zelo pomembno za samo gospodarnost in učinkovitost javnega naročanja", je izpostavil generalni direktor direktorata za javno naročanje Sašo Matas.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Bruselj nadaljuje postopek proti Poljski
Evropska komisija je naredila drugi korak v postopku za ugotavljanje kršitev prava EU proti Poljski ter ji poslala obrazloženo mnenje v zvezi z zakonodajo o organizaciji rednih sodišč. Komisija vztraja pri svojem stališču, da poljska nacionalna zakonodaja ni v skladu s pravom EU, saj z uvedbo različnih upokojitvenih starosti za sodnice (60 let) in sodnike (65 let) diskriminira posameznike na podlagi spola. To je v nasprotju s členom 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Direktive 2006/54 o enakosti spolov pri zaposlovanju. Komisija izraža pravne pomisleke tudi glede tega, da bo s podelitvijo pooblastila ministru za pravosodje, da po prostem preudarku odloča o podaljšanju mandata sodnikom, ki so dosegli upokojitveno starost, ter o razrešitvi in imenovanju predsednikov sodišč, ogrožena neodvisnost poljskih sodišč, kar je v nasprotju s členom 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

>> Etični kodeks za člane Komisije
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je predstavil novi kodeks ravnanja za člane Komisije, ki določa jasnejša pravila in višje etične standarde ter uvaja večjo preglednost na številnih področjih. Nova pravila podaljšujejo obdobje "mirovanja" s sedanjih 18 mesecev na dve leti za nekdanje komisarje in na tri leta za predsednika Komisije. V obdobju mirovanja morajo Komisijo njeni nekdanji člani obvestiti, preden se zaposlijo na novem delovnem mestu, zanje pa veljajo tudi omejitve glede opravljanja nekaterih dejavnosti, kot sta lobiranje ali položaj uslužbenca Komisije. Novi kodeks prvič opredeljuje pomen navzkrižja interesov in določa načelo, po katerem naj se komisarji ne bi izogibali le navzkrižju interesov, temveč tudi okoliščinam, ki bi lahko dajale tovrsten vtis.

>> Komisija predstavila pobude za uravnoteženo in progresivno trgovinsko politiko
Evropska komisija je v skladu z napovedjo predsednika Jeana-Clauda Junckerja v včerajšnjem govoru v Evropskem parlamentu o stanju v Uniji danes predstavila sveženj trgovinskih in naložbenih predlogov za progresivno in ambiciozno trgovinsko agendo. Komisija predlaga vzpostavitev evropskega okvira za pregled neposrednih tujih naložb, ki bo zagotovil, da bodo tuje naložbe še naprej pomemben vir rasti v EU, hkrati pa bodo zaščiteni bistveni interesi EU. Objavila je tudi osnutka mandatov za začetek pogajanj o trgovinskih sporazumih z Avstralijo in Novo Zelandijo. Poleg tega je Komisija državam članicam EU poslala priporočilo za začetek pogajanj o ustanovitvi večstranskega sodišča za reševanje naložbenih sporov. Ta pomembna novost pri globalnem upravljanju bi bila še en korak v smeri preglednejšega, bolj usklajenega in pravičnejšega pristopa k obravnavanju pritožb podjetij na podlagi sporazumov o zaščiti naložb.

>> Podpora novim reformnim projektom
Evropska komisija bo v okviru novega programa za podporo strukturnim reformam (SRSS) podprla več kot 150 novih reformnih projektov v 15 državah članicah EU. Podpora za strukturne reforme je zagotovljena iz sredstev SRSS za programsko obdobje 2017-2020 v višini 142,8 milijona evrov. Projekti zajemajo številne sektorje, od pravosodja do digitalnih področij.

>> Izboljšanje varnosti dokumentov državljanov EU
Evropska komisija je začela dve javni posvetovanji o izboljšanju varnosti dokumentov evropskih državljanov. Pri prvem posvetovanju želi zbrati mnenja o izboljšanju varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje. Drugo posvetovanje pa je namenjeno oceni obstoječih pravil glede potne listine za vrnitev za osebe, ki živijo ali potujejo zunaj EU, kjer njihova država nima veleposlaništva ali konzularnega predstavništva. Obe posvetovanji bosta potekali do 5. decembra 2017.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Prešeren, Varuhinja in slovo od argumentov    

dr. Matej Avbelj
   
Spoštovani, tako je v Sloveniji. Takšna je naša normalnost. Varuhinja se v letnem poročilu z vso resnostjo ukvarja s primeri, katerih družbena nevarnost, pred katero svari, je manj kot ničelna. Še več, v kontekstu slovenske totalitarne zgodovinske travme, v katerem je bila svoboda vere in vesti prepovedana, gre za primere, kjer bi Varuhinja v normativnem smislu morala zavzeti povsem diametralno stališče. Pa ga ni. Če ga že ni, pa bi si vsaj lahko prebrala sodno prakso slovenskega ustavnega sodišča.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Igor Karlovšek:
Saga o točki in tarifi
 
Tonči Ravlić:
Elektronski odvetnik
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že sedem vplivov, od tega pet novel. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi s 557 strokovnimi članki, več kot 1.650 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.