c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2017, številka 02 / letnik XV.
 
Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Svet Evrope zaskrbljen zaradi novele zakona o tujcih
Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je v pismu premierju Miru Cerarju izrazil zaskrbljenost zaradi vladnega predloga novele zakona o tujcih. Po Jaglandovih besedah ta namreč sproža vrsto vprašanj v zvezi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kot so pravica do ustreznega postopka, upoštevanje osebnih okoliščin pri obravnavi prošenj ter zaščita vseh migrantov in prosilcev za azil pred slabim ravnanjem, vključno s spoštovanjem načela nevračanja. Novela namreč predvideva zaostritev pogojev za vstop migrantov in prosilcev za azil. Premier Cerar poudarja, da je vlada predlog novele šele poslala v obravnavo v DZ, kjer postopek še omogoča spremembe. Po mnenju vlade je ukrep nujen in sorazmeren, nevladne organizacije pa so že posvarile, da gre za kršitev mednarodnega prava in slovenske ustave.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o Sodnem svetu (ZSSve)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Posvetovanja o novih ustavnih sodnikih
Predsednik republike Borut Pahor je začel s posvetovanji z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti v DZ za štiri mesta ustavnih sodnikov. Marca oz. aprila se izteče devetletni mandat štirim ustavnim sodnikom, Jasni Pogačar, Mitji Deisingerju, Janu Zobcu ter Ernestu Petriču. Na poziv za zapolnitev štirih prostih ustavnosodniških mest je prijavljenih 22 kandidatov. Za mesto ustavnega sodnika se med drugim potegujejo podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betteto, ki jo na ta položaj predlaga vrhovno sodišče, dekan ljubljanske fakultete za družbene vede ter nekdanji minister za pravosodje Rado Bohinc, vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc ter predavatelj prava in etike na univerzi na Harvardu Klemen Jaklič. V koaliciji so glede nabora kandidatov še zadržani, medtem ko so se do imen zaenkrat opredelili le v opozicijski SDS. Njihova favorita, od katerih ne odstopajo, sta Klemen Jaklič in Anže Erbežnik.

>> Šketa in Renier izpostavljata pregon gospodarskega kriminala
Oba kandidata za generalnega državnega tožilca med prioritetami svojega dela ob morebitnem imenovanju izpostavljata pregon gospodarskega kriminala. Drago Šketa napoveduje prednostno obravnavo tovrstnih zadev, Robert Renier pa poudarja, da tožilci v želji ugoditi javnosti ne smejo prehitevali stvari in morajo primere voditi premišljeno.

>> Odbor znova pritrdil odpoklicu župana
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ponovno razpravljal o uzakonitvi možnosti odpoklica župana, potem ko je državni svet na to novelo vložil odložilni veto. Odbor je ponovno ocenil, da je novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) ustrezna in primerna za nadaljnjo obravnavo.

>> Na osnutek reforme trga dela precej pripomb
Javna razprava o osnutku sprememb delovne zakonodaje je bila končana že decembra in se je sklenila s kar nekaj pripombami. Za enega najbolj spornih se je izkazal predlagani odpovedni razlog nesposobnosti. Ministrstvo za delo naj bi na podlagi odzivov že pripravilo nov osnutek, pogajanja socialnih partnerjev pa se bodo danes nadaljevala.

>> Odprta vprašanja po ukinitvi registrskih računov
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, s katero se bo razrešilo vprašanja, ki še ostajajo odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD v začetku tega leta. Premoženje posameznikov iz naslova lastninjenja z januarjem ni ukinjeno in ga imetniki predvidoma do aprila lahko še vedno prenesejo na račune pri bankah ali borznoposredniških hišah ali pa ga opustijo.

>> Zadeva Novič
V sojenju Milku Noviču je bila včeraj zaslišana nemška izvedenka Edith Gebhart, ki je med drugim analizirala ostanke streljanja z Novičevih las in plašča. Dejala je, da sestava treh delcev, najdenih na Novičevem plašču, ustreza sestavi delcev, najdenih na tulcu, da pa ni mogoče nedvoumno trditi, da prihajajo prav iz omenjenega tulca.

>> Zadeva Radan
Priča tožilstva, strokovnjakinja Mateja Lopuh, je v nadaljevanju sojenja zdravniku Ivanu Radanu na infuzijski črpalki prikazala, da obvod, s katerim naj bi Radan dosegel, da kalij ni stekel v bolnika, ni možen. Radan je njene izjave izpodbijal. Drugi bolnik pa naj bi po oceni priče umrl zaradi prevelike količine propofola. Zdravnik Ivan Radan je med drugim obtožen umora svojih šestih bolnikov iz morilske sle, katerim naj bi v zadnjih urah življenja dajal večje odmerke večinoma morfija, propofola in kalijevega klorida.

>> Bančna dokumentacija pod drobnogled kriminalistov
Ljubljansko okrožno sodišče je v sporu zaradi julijskih kriminalističnih preiskav med ECB in tožilstvom presodilo, da so bili postopki zakoniti in da zaseženi podatki ne predstavljajo arhiva ECB. Predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi je med drugim od generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja zahteval odpravo kršitve zaradi nezakonitega zasega informacij, ker da so podatki ECB zaščiteni z zakonodajo EU.

>> Izbrisanim skoraj 24,9 milijona evrov odškodnin
Upravne enote so do konca leta 2016 prejele 7.689 zahtevkov izbrisanih za določitev denarne odškodnine v upravnem postopku in v dosedanjih postopkih priznale za nekaj manj kot 24,9 milijona evrov odškodnin. Pri tem je najvišja priznana odškodnina znašala 13.050 evrov. Pred sodišči je vloženih 67 tožb, od katerih so bile do zdaj zaključene tri.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o voznikih
Danes je začel veljati novi Zakon o voznikih (ZVoz-1), ki spreminja in dopolnjuje vsebine s področja usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje, izvajanja programov dodatnih usposabljanj za voznike motornih vozil, strokovnega in inšpekcijskega nadzora nad šolami vožnje in izvajalci programov dodatnih usposabljanj, elektronskega vodenja podatkov, potrebnih za izdajo vozniškega dovoljenja na enem mestu ter sklenitve sporazuma o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj s tretjimi državami. Poleg tega se bistveno spreminja ureditev delovnih razmerij učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje. Po novem je to razmerje mogoče le še na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, šole vožnje pa morajo pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti v pol leta.

>> Ekonomsko-socialni svet (ESS)
Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, ki so začela veljati 7. januarja, urejajo pristojnosti, organiziranost in način dela ESS ter njegovih delovnih teles. ESS je tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen z namenom obravnavanja strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. ESS v okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med javno obravnavo na način, da oblikuje stališča, mnenja in priporočila k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom zakonov, uredb in odredb s področja delovanja ESS ter daje pobude za sprejem novih predpisov ali spremembo veljavnih. Finančna sredstva za delovanje ESS zagotavlja država iz proračunskih sredstev.

>> Zamudne obresti
Objavljena je bila Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, ki jo Ministrstvo za finance RS objavi dvakrat letno, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. december 2016. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2017 in znaša 8 odstotkov, kar pomeni, da ostaja nespremenjena (tabela).

>> Trošarine za tobačne izdelke
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, ki je začela veljati 7. januarja, spreminja trošarine na tobačne izdelke - ti se bodo podražili v dveh delih, najprej 1. februarja in nato 1. julija. Država bo zaradi višjih trošarin na tobačne izdelke na letni ravni zbrala dobrih 11 milijonov evrov več. Kadilci bodo sicer za škatlico cigaret odšteli okoli 10 centov več. Zvišale se bodo tudi trošarine na druge tobačne izdelke - cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sveženj ukrepov za lažje zagotavljanje storitev v EU
Evropska komisija je v torek predstavila ambiciozen in uravnotežen sveženj ukrepov, da bi podjetjem omogočila lažje zagotavljanje storitev v EU. Nov zagon za storitveni sektor bo koristil potrošnikom, iskalcem zaposlitve in podjetjem ter spodbujal gospodarsko rast v Evropi. Ukrepi bodo ponudnikom storitev olajšali izpolnjevanje upravnih formalnosti, državam članicam pa pomagali opredeliti obremenilne ali zastarele zahteve za gospodarske akterje, ki delujejo na domačih in tujih trgih. Komisija ne predlaga sprememb pravil EU, temveč se osredotoča na njihovo boljše izvajanje.

>> Politične in pravne rešitve za zagon podatkovnega gospodarstva EU
Komisija ugotavlja, da je treba za boljše izkoriščanje potenciala podatkovnega gospodarstva odpraviti neupravičene omejitve za prost pretok podatkov prek meja in številne primere pravne negotovosti. Državam članicam predlaga tesnejše sodelovanje pri čezmejnih projektih. Nekateri projekti, na primer v zvezi s povezano in avtomatizirano mobilnostjo, se že izvajajo, Komisija pa želi nadaljevati delo na teh projektih ter preizkusiti regulativne posledice dostopa do podatkov in s tem povezane odgovornosti.

>>Soočenje kandidatov za predsednika EP
V Bruslju je včeraj potekala razprava sedmih kandidatov za predsednika Evropskega parlamenta, ki je bila vsebinsko prazna, mnogi poslušalci so jo opisali kot drugorazredno. Še najbolj "predsedniški" in vsebinski je bil bivši belgijski premier Guy Verhofstadt.

>> Sodišče EU o hrambi telekomunikacijskih podatkov in varstvu osebnih podatkov
V dveh ločenih primerih sta se pristojni nacionalni sodišči soočili z vprašanjem meja pri hrambi podatkov ter se obrnili na Sodišče EU s predhodnim vprašanem, ali je splošna obveznost hrambe podatkov o prometu, ki se nanaša na vse subjekte, vsa sredstva elektronske komunikacije in vse podatke o prometu brez kakršnega koli razlikovanja, omejitev ali izjem za namene boja proti kriminalu, v skladu s 15. členom Direktive 2002/58/ES z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), če se upoštevajo 7., 8. in 52. člen Listine Unije o temeljnih pravicah. Sodišč je s sodbo ugotovilo, da pravo Unije nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa splošno in neselektivno hrambo podatkov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O žalitvah v sodni dvorani    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Ustavno sodišče RS je prav pred kratkim, v odločbi Up-185/14-19 z dne 28. 9. 2016, obravnavalo primer, ko je bil odvetnik kaznovan z denarno kaznijo, ker se je žaljivo izrazil o sodničinem delu. Ustavno sodišče je v odločitvi razveljavilo del določbe 78. člena Zakona o kazenskem postopku, in sicer glede primerov, kadar so žaljive izjave usmerjene osebno zoper sodečega sodnika ali senat. Določilo je, da v takem primeru sodnik ali predsednik senata poda predlog za kaznovanje, ki se obravnava kot na novo vložena zadeva in se dodeli drugemu sodniku v skladu s Sodnim redom.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
mag. Rosana Lemut Strle:
Tajni nadzor le s sodno odredbo
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 15 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 900 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 700 judikati Sodišča EU ter več kot 220 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.