c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2016, številka 09 / letnik XIV.
 
Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> US odločilo glede preiskave gradiv odvetniške pisarne
Ustavno sodišče je ugotovilo (odločba U-I-193/15, Up-915/15), da so bile Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji in trem odvetnikom s preiskavami zaradi Perutnine Ptuj kršene ustavne pravice. Hkrati je prepovedalo nadaljnje posege v odvetniško zasebnost na podlagi izdanih sodnih odredb v tej zadevi. Preiskovalna dejanja se ne smejo izvajati brez navzočnosti predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije. Vse zasežene naprave in dokumentacija na podlagi izdanih sodnih odredb v tej zadevi pa morajo biti dane na vpogled pritožnikom, njihovim morebitnim odvetnikom in predstavniku odvetniške zbornice, ki lahko zasegu tudi ugovarjajo. Če je treba zaradi pregona kaznivih dejanj poseči v odvetniško zasebnost, je to ustavno dopustno le, če je poseg nujen in če do podatkov ni mogoče priti drugače. Poleg tega zakonska ureditev po mnenju sodnikov trenutno ne omogoča blažjega posega v odvetniško zasebnost.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o prekrških (ZP-1J)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP znova razsodilo proti Sloveniji
Evropsko sodišče za človekove pravice je v torek znova razsodilo proti Sloveniji. V primeru Perak ji je zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja naložilo plačilo 2500 evrov odškodnine, poleg tega pa še 3645 evrov sodnih stroškov.

>> Spremembe t. i. Lahovnikovega zakona
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek bo vlado danes seznanil z možnostmi spremembe zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države oziroma lokalnih skupnosti - t. i. Lahovnikovega zakona. Vlada naj bi obravnavala tudi izhodišča za pogajanja o plačni masi v javnem sektorju v obdobju od 2017 do 2019.

>> Predlog zakona o mednarodni zaščiti
DZ je z odločanjem o dopolnilih opravil drugo obravnavo predloga zakona o mednarodni zaščiti, hkrati pa sklenil, da bo tretjo obravnavo opravil v petek. Med drugim so poslanci sprejeli dopolnilo ZL, ki črta določbo, po kateri se kot nedopustna zavrže prošnja prosilca za azil, ki je v Slovenijo vstopil iz druge članice EU ali varne države.

>> Ponovno potrjena novela zakona o medijih
Poslanci so z 49 glasovi za in dvema proti ponovno potrdili predlog novele zakona o medijih. Ta med drugim določa obveznost oblikovanja pravil komentiranja, rok vložitve zahteve za objavo popravka, kvote slovenske glasbe in nadzor izvajanja zakona. A kljub sprejemu sprememb zakona koalicija napoveduje, da bo šla v novo noveliranje zakona.

>> Klemenčič opozarja na obračunavanje v zvezi z odločbo IP
V zvezi z odločbo IP je prišlo do škodljivega javnega obračunavanja, ocenjuje pravosodni minister Goran Klemenčič. Ustvaril se je vtis, da KPK razpolaga z vsemi mogočimi osebnimi podatki državljanov, kar pa po njegovi oceni "nima zveze z realnostjo". Tudi na UJP menijo, da osebni podatki na podlagi transakcijskega računa niso neposredno določljivi. Pri informacijskem pooblaščencu so pojasnili, da je KPK od uprave za javna plačila nezakonito pridobival transakcijske račune vseh državljanov in si ustvaril enormno bazo računov, ki nimajo povezave s pristojnostmi komisije. KPK bo vložil zahtevo za sodno varstvo glede odločbe informacijskega pooblaščenca, saj so prepričani, da bi spoštovanje odločbe pomenilo izklop Supervizorja.

>> ZDS za razbremenitev visoko kvalificiranih kadrov
Predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) so finančnemu ministru Dušanu Mramorju danes predstavili svoje predloge za razbremenitev stroška dela v okviru napovedane davčne reforme. Želijo si predvsem, da bi razbremenili visoko kvalificirane kadre in da bi bilo davčno okolje stabilno vsaj tri do štiri leta.

>> Ocena dela ljubljanskega okrajnega sodišča v letu 2015
Predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesna Pavlič Pivk ocenjuje, da je bilo delo sodišča v letu 2015 uspešno. Na večini področij so rešili več zadev, kot so jih prejeli, število nerešenih zadev se zmanjšuje, skrajšujejo se tudi pričakovani časi reševanja primerov, je povedala na novinarski konferenci, na kateri je predstavila lanskoletno delo.

>> Vrhovni sodniki zdravnico oprali odgovornosti
Vrhovno sodišče je spremenilo sodbo višjega sodišča in razsodilo, da za smrt 23-letnega Damirja Bijeliča, ki je umrl zaradi sistemsko razširjenega melanoma, ni odgovorna zdravnica Zdravstvenega doma Logatec Darja Modic Likar.

>> Furs februarja opravil 3500 nadzorov
Finančna uprava RS (Furs) je februarja v poostrenem nadzoru uporabe davčnih blagajn opravila 3547 nadzorov, pri čemer so inšpektorji odkrili 300 nepravilnosti, od tega 189 manjših kršitev, za katere so izdali opozorila. Od 2. januarja, odkar so davčne blagajne obvezne, je bilo davčno potrjenih že več kot 147 milijonov računov.

>> O nadzoru v primeru Koprivnikarja obvestili tožilstvo
V slovenski policiji ostro obsojajo ravnanje, ki so ga izvajali osumljeni posamezni policisti v primeru lanskega policijskega nadzora nad ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem. Ne gre le za neetično ravnanje, ampak to ravnanje izpolnjuje tudi znake kaznivih dejanj, zato so že obvestili specializirano državno tožilstvo. Če bodo postopki potrdili, da je šlo za nezakonita ravnanja, predsednik vlade Miro Cerar pričakuje ustrezne ukrepe.

>> Erjavec ostaja zunanji minister
Zunanji minister Karl Erjavec je v sredo uspešno prestal interpelacijo, v kateri sta mu opozicijski NSi in SDS očitali "zgrešeno zunanjo politiko". Očitali so mu predvsem odgovornost za zaplete z arbitražo s Hrvaško. Minister je v 16-urni razpravi očitke zavrnil kot "prazne in brez vsebine", na koncu pa ga je podprlo 51 poslancev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> KP dejavnosti gostinstva in turizma
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o kolektivnih pogodbah (ZKolP) sta pogodbeni stranki Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, sekcija za gostinstvo in turizem, kot predstavnika delodajalcev, ter Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije in Obalni sindikat gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, kot predstavnika delojemalcev, sklenili Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki je začela veljati 1. marca. Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno od dejavnosti iz 2. člena. Pogodba med drugim ureja neenakomerno razporeditev in začasno prerazporeditev delovnega časa (35. člen), odmore in počitke, letni dopust, dodatke in plačila za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden (64. člen), regres za letni dopust (67. člen), jubilejne nagrade (68. člen), odpravnino ob upokojitvi (70. člen) in napitnine (73. člen) ter povračila stroškov v zvezi z delom. Pogodba vsebuje tudi prilogo Tarifni razredi, zahtevnost del ter stopnja in vrsta izobrazbe.

>> Poziv sodnikom k vložitvi kandidatur
Sodni svet RS je na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih (ZS) sprejel Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta, in sicer predsednika Okrožnega sodišča v Krškem, podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju, podpredsednika Upravnega sodišča RS in podpredsednika Delovnega sodišča v Kopru. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena ZS. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Prijavo oziroma kandidaturo je potrebno poslati do 27. marca 2016.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15 - 17
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Omejitev izvršbe
Na podlagi 2. odstavka 34. člena > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče na dolžnikov predlog omeji dovoljeno izvršbo tako, da se ta opravi samo na nekatera sredstva oziroma na nekatere predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. Sodišče je opravilo primerjavo med terjatvijo in sredstvom oziroma predmeti izvršbe. Vrednost dolžnikovih nepremičnin za skoraj desetkrat presega višino dolga, zato drži dolžnikova navedba, da premoženje, katerega lastnik je, zadostuje tudi v primeru znižanja kupnine na drugi dražbi za celotno poplačilo terjatve in vseh stroškov postopka. Omejitev izvršbe ne pomeni delne ustavitve postopka oziroma dokončne omejitve izvršbe, ampak le začasno prednost izvršilnemu postopku na določenih zadostnih nepremičninah.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zamujena priložnost    

dr. Marko Novak
   
Pred par dnevi je v javnosti odmeval sklep Ustavnega sodišča št. U-I-69/15, s katerim je to sodišče zavrglo zahtevo vrhovne sodnice Barbare Zobec za presojo ustavnosti 115. člena ZKP, ki predpisuje, da je »posvetovanje in glasovanje (pri sprejemanju odločitev sodišča, ki sodi v senatni sestavi) tajno.« Vrhovna sodnica je v neki zadevi odklonila podpis posvetovalnega zapisnika, saj se ni strinjala z mnenjem večine v senatu, saj naj bi omenjena zakonska določba posegala v ustavno načelo neodvisnosti sodstva.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 25 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 26 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1700 strokovnimi članki, 1577 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 32.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
18. februar 2016 Rast cen življenjskih potrebščin jan 2016 v prim. z dec 2015 - 1,4 %
19. februar 2016 Volivci s pravico glasovanja na referendumu o spremembah ZZZDR 1.714.055
3. marec 2016 Volivci, ki so glasovali na referendumu o spremembah ZZZDR 623.541
19. februar 2016 Veljavne oddane glasovnice na referendumu o spremembah ZZZDR 621.133
19. februar 2016 Volivci, ki so glasovali "ZA" na referendumu o spremembah ZZZDR 226.651
19. februar 2016 Volivci, ki so glasovali "PROTI" na referendumu o spremembah ZZZDR 394.482
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.