c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2016, številka 02 / letnik XIV.
 
Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> ESČP: Delodajalci lahko nadzirajo spletno komunikacijo zaposlenih
Zaposleni v Evropi bodo morali v prihodnje dvakrat razmisliti, preden bodo po spletu med službenim časom pošiljali zasebna sporočila. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je namreč v torek razsodilo (Zadeva Bărbulescu proti Romuniji), da podjetja lahko nadzorujejo spletno komuniciranje svojih zaposlenih. Sodišče je tako odločilo v primeru romunskega inženirja, ki je bil odpuščen leta 2007, potem ko so v njegovem podjetju ugotovili, da je v službi uporabljal Yahoo Messenger tudi za spletni klepet z bratom in zaročenko. Podjetje je sicer zaposlenim prepovedalo uporabo spletnih klepetalnic v zasebne namene.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo ZGD-1 z novimi omejitvami za ustanavljanje družb, ki veljajo od 1. januarja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Hitre obravnave storilcev - fast track
1. decembra je na ljubljanskem sodišču zaživel projekt pospešenega obravnavanja kazenskih zadev, ki ga je stroka poimenovala fast track (hitra obravnava). Statističnih podatkov za zdaj še ni na voljo, saj se praksa šele vzpostavlja, so pa v tem dobrem mesecu že imeli nekaj primerov priznanja krivde neposredno po storitvi kaznivega dejanja. Projekt prinaša možnost, da storilci kaznivih dejanj, predvsem tisti, zasačeni na kraju kaznivega dejanja, preprosto povedano, kmalu po dogodku na sodišču priznajo dejanje in s tem sebi pa tudi policiji, tožilstvu in sodiščem prihranijo kar nekaj časa, to pa pomeni razbremenitev.

>> Vladni noveli zakona o medijih zelena luč
Odbor DZ za kulturo je na današnji seji podprl vladni predlog novele zakona o medijih, ki se loteva predvajanja slovenske glasbe na radijskih postajah in regulacije sovražnega govora v spletnih medijih. Novela je naletela na burno javno razpravo, botrovala pa je tudi pozivu k razrešitvi kulturne ministrice. Podporo parlamentarnega odbora je dobil tudi vladni predlog novele zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, ki v domači pravni red v celoti prenaša prenovljeno evropsko direktivo na tem področju. Novela po mnenju vlade prinaša višjo stopnjo varovanja nacionalnega bogastva.

>> Petrič o sestavi ustavnega sodišča
Ustavni sodnik Ernest Petrič upa, da bo bodoča sestava ustavnega sodišča podobna sedanji. "V celi vrsti vprašanj smo upali iti proti vetru, proti pričakovanjem dela javnosti, proti politični korektnosti," je dejal. V zadevi Patria je pričakoval, da bo na podlagi odločitve ustavnega sodišča okrajna sodnica odločila hitro in bodisi zavrgla obtožbo bodisi izrekla oprostilno sodbo. Pri tem je Petrič opozoril, da ni korektno pisati, da je vprašanje krivde po zastaranju zadeve Patria nejasno. "Ne, v sodnih postopkih je bilo ugotovljeno, da ostane domneva nedolžnosti in so torej ti gospodje nedolžni," je izpostavil.

>> Odgovorni za bančno luknjo na položajih drugje
V bankah se je največ nepravilnosti po besedah viceguvernerke Banke Slovenije Mejre Festić dogajalo od leta 2005 do leta 2008. "Nesprejemljivo pa je, da (odgovorni za to) še naprej krožijo po pomembnih funkcijah. Zdaj so lepo premeščeni na druge položaje v različnih družbah ali v podružnice bank po Balkanu," je dejala. Posebna inšpekcijska skupina Banke Slovenije, ki sodeluje z Nacionalnim preiskovalnim uradom, je končala analizo kreditiranja finančnih holdingov, ki se je dogajalo pred dokapitalizacijo bank v letu 2013. "Odkrila je primere njihovega nezakonitega financiranja," je povedala viceguvernerka.

>> Šrot mora vrniti dobrih 61 milijonov evrov
Okrožno sodišče v Ljubljani je v 76 milijonov evrov vrednem tožbenem zahtevku Pivovarne Union in Dela proti nekdanjemu predsedniku uprave Pivovarne Laško Bošku Šrotu in družbi Atka-Prima odločilo, da mora Šrot podjetjema vrniti nekaj nad 61 milijonov evrov. Sodba še ni pravnomočna, Šrot pa se bo po navedbah njegovega zagovornika Mateja Erjavca na sodbo pritožil.

>> Janković na prvi stopnji oproščen obtožb
Prvostopenjsko sodišče je ljubljanskega župana in nekdanjega prvega moža Mercatorja Zorana Jankovića v zadevi Niš v torek oprostilo obtožb o zlorabi položaja. Tožilec Jaka Brezigar je že napovedal pritožbo, kljub temu pa je zadovoljen, medtem ko Janković, nad katerim visi še več ovadb, vztraja, da Mercator pri poslu s Facimom ni bil oškodovan.

>> Sojenje nekdanjim članom uprave NLB
Nekdanja člana uprave NLB Matej Narat in Miran Vičič ne priznavata obtožb tožilstva, da sta zlorabila položaj z neupravičeno odobritvijo kredita Simoni Dimic in Romanu Horvatu za nakup hiše v Murglah. Narok za nekdanjega prvega moža NLB Draška Veselinoviča je prestavljen na 3. februar, nato pa bo stekla glavna obravnava v tem primeru.

>> Strelske delce so preiskali v skladu s standardi
Zaposlena v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) je v nadaljevanju sojenja za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika zatrdila, da je NFL preiskavo strelskih delcev in poročilo o tem izdelalo v skladu s standardi. Obramba je za dodatno izvedensko mnenje zaprosila zasebnega hrvaškega sodnega izvedenca za balistiko Vojina Maštruka, ki ugotavlja, da so v slovenskem NFL pri svoji preiskavi storili napako glede karakterističnih delcev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZDIJZ v veljavi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki so začele veljati 8. januarja, v uporabo pa bodo stopile 8. maja, naj bi zagotovile pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. Ponovna uporaba pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke nadalje obdelati in analizirati. Po noveli so v režim ponovne uporabe vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine.

>> Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij že velja
12. januarja je začel veljati Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK), ki pa se bo začel uporabljati 12. julija in naj bi povezal izobraževanje in trg dela po metodologiji, primerljivi z Evropsko unijo. Zakon vključuje tri stebre: formalno izobraževanje, poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije (vseživljenjsko učenje). Cilj zakona je predvsem podpreti vseživljenjsko učenje, ga povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij. Obenem želi izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo, poudarek je tudi na internacionalizaciji.

>> Obrestna mera zamudnih obresti
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2016, in znaša 8,05 odstotkov. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti (ZOM) je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v domačem denarju od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila, če se upnik in dolžnik ne dogovorita drugače. Način določitve ZOM ureja Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Višina obrestne mere se določi in objavi dvakrat letno. Spreminjanje njene vrednosti od leta 2003 lahko preverite v preglednici.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 1
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Spletno reševanje sporov
Evropska komisija je vzpostavila novo platformo za spletno reševanje sporov, ki bo omogočala potrošnikom in trgovcem, da medsebojne spore rešijo prek spleta brez dolgotrajnega in dragega pravdanja prek sodišč. Nova platforma naj bi tudi povečala zaupanje v spletne nakupe, delovati pa naj bi začela 15. februarja.

>> Reforma varstva podatkov
Odbor stalnih predstavnikov (Coreper) je potrdil kompromisni besedili o reformi varstva podatkov. Svet, Parlament in Komisija so dogovor dosegli 15. decembra in tako izpolnili zahtevo Evropskega sveta, da se morajo pogajanja o reformi varstva podatkov zaključiti do konca leta 2015. Reformo varstva podatkov sestavljata dva zakonodajna instrumenta, splošna uredba o varstvu podatkov (ki naj bi nadomestila Direktivo 95/46/ES) in direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona (ki naj bi nadomestila okvirni sklep o varstvu podatkov iz leta 2008).

>> Varstvo podatkov in upravljanje z e-pošto
Evropski varuh podatkov oz. evropski informacijski pooblaščenec (EDPS) je objavil dvoje smernic za institucije in organe EU, in sicer glede osebnih podatkov in elektronskih komunikacij ter glede osebnih podatkov in mobilnih naprav. Gre za praktične nasvete, kako vključiti načela varstva podatkov in upravljanja z e-pošto, spletom in telefonijo na delovnem mestu.

>> Nezakonitost belgijske davčne sheme
Komisija je ugotovila, da so selektivne davčne ugodnosti, ki jih je Belgija zagotavljala v okviru davčne sheme za presežne dobičke, nezakonite po pravu EU. Shema je koristila določenim multinacionalkam, ki morajo neplačane davke zdaj vrniti Belgiji. Ta davčna shema se je uporabljala od leta 2005, podjetja pa morajo vrniti okoli 700 milijonov evrov.

>> Direktiva EU o tobaku iz leta 2014 veljavna
V zadevah C-358/14, C-477/14 in C-547/14 je generalna pravobranilka Kokott podala mnenje glede veljavnosti direktive o tobaku. V sklepnih predlogih je presodila, da je nova direktiva o tobaku iz leta 2014 veljavna. Po njenem mnenju so obsežna standardizacija embalaže, bodoča prepoved mentolovih cigaret in posebna ureditev za e-cigarete zakoniti in sorazmerni ukrepi, namenjeni zmanjševanju porabe tobačnih izdelkov. Nekaj kritike pa generalna pravobranilka nameni upoštevanju načela subsidiarnosti in svetuje zakonodajalcu, naj v bodoče ne uporablja šablonskih formulacij o načelu subsidiarnosti, kot so te v direktivi.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Janja Hojnik, dr. Katarina Vatovec:
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU
 
mag. Peter Merc, Janko Šavnik:
Hramba podatkov in revizijska sled
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./75. Ali usod ljudi res ni mogoče spremeniti?    

Vlasta Nussdorfer
   
Zamisel za kolumno sem dobila ob nedavnem tragičnem umoru žene in matere štirih otrok in storilčevem opravičilu za to nagnusno dejanje. Splet očitno prenese tudi to. Ljubosumje, je pisalo. Kdo si ima pravico koga tako lastiti, da ga ni pripravljen z nikomer »deliti« in ga mora zaradi »napake« (če je sploh bila storjena) ubiti? Beseda ljubiti ima v sebi tudi besedo ubiti. Kako daleč in hkrati blizu sta si, vidimo v mnogih primerih. Pa spet ugibamo in iščemo vzroke za dejanje, razkrivamo podrobnosti, storilca in žrtev preučujemo do obisti, iščemo dom in pomoč osirotelim otrokom.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 650 strokovnimi članki, skoraj 7.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.350 judikati Sodišča EU ter 72 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.