c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2015, številka 43 / letnik XIII.
 
Neglecto pereunt ordine magna brevi.
Če se zanemari red, hitro propadejo (tudi) velike stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Migrantska kriza - vpliv na zakonodajo
Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden zaradi prihoda čedalje večjega števila ilegalnih migrantov v nujni zakonodajni postopek vložila novelo Zakona o obrambi (ZObr), katero je državni zbor že sprejel, in novelo Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).

Vlada je v sprejetem predlogu novele Zakona o obrambi (ZObr) navedla, da je cilj sprememb zakonodaje na področju obrambe države v izjemnih primerih omogočiti širše angažiranje pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju nalog varovanja državne meje.

Zoper novelo zakona o obrambi so predstavniki Radia Študent v DZ vložili več kot 3000 podpisov državljanov za začetek zbiranja 40.000 podpisov za zahtevo referenduma.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sprejet Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
  
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe definicije minimalne plače
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl sindikalni predlog spremembe definicije minimalne plače. V noveli zakona predlagajo, da bi iz definicije minimalne plače izvzeli dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Z uveljavitvijo predlaganih sprememb bi se po 20 letih odpravila nepravična obravnava delavcev, ki prejemajo minimalno plačo in opravljajo nočno ali delo v drugem neugodnem času.

>> Kandidati za sodnika ESČP
Predsednik republike se je z vodji poslanskih skupin posvetoval o izboru kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). V SMC so za to, da v DZ pošlje pet kandidatov, ki jih je izpostavila tudi vlada, v SDS predlagajo tri kandidate. Vlada je kot najprimernejše izbrala pet kandidatov - vrhovno sodnico Nino Betetto, odvetnika Marka Bošnjaka, vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, predavatelja s harvardske univerze Klemna Jakliča in profesorico z univerze v Gentu Nino Peršak.

>> Predlog Zakona o trošarinah
Finančno ministrstvo je pripravilo predlog novega zakona o trošarinah, s katerim želi posodobiti ter prenoviti in uskladiti določbe z evropskimi direktivami. Zvišanje trošarin ni predvideno, se pa zavezancem obeta nekaj administrativnih razbremenitev. Med drugim se ukinja obveznost prijave opreme za kuhanje žganja.

>> Nov zakon o javnem naročanju
DZ je sprejel nov zakon o javnem naročanju, ki prenaša dve evropski direktivi ter tudi ugotovitve iz prakse. Glavna cilja, ki ju zasleduje, sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni.

>> Novela zakona o železniškem prometu
V Državnem zboru je bila sprejeta novela zakona o železniškem prometu, s katerim se v zakonodajo med drugim prenašajo evropska pravila za več konkurence na železniških tirih. Novela odpravlja tudi pomanjkljivosti iz sodbe Sodišča EU proti Sloveniji iz junija 2013.

>> Novela zakona o infrastrukturi za prostorske informacije
Poslanci so sprejeli novelo zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, ki jo je vlada pripravila zaradi ugotovitev, da je bil prenos evropske direktive v slovenski pravni red leta 2010 pomanjkljiv.

>> Poslanci podprli priporočila varuhinje za lansko leto
Poslanci so potrdili poročilo o delu varuhinje človekovih pravice Vlaste Nussdorfer za lani. Ob obravnavi poročila so bili sicer tako koalicijski kot opozicijski poslanci kritični do številnih neuresničenih priporočil iz preteklih let, opozorili pa so na kršitve pravic na številnih področjih.

>> Referendum o dopolnitvi zakona o obrambi
Predstavniki Radia Študent so v DZ vložili več kot 3000 podpisov državljanov za začetek zbiranja 40.000 podpisov za zahtevo referenduma o dopolnitvi zakona o obrambi. Dopolnitev zakona o obrambi omogoča, da lahko DZ - če to zahtevajo varnostne razmere - na predlog vlade odloči, da pripadniki Slovenske vojske skupaj s policijo izjemoma pri širšem varovanju državne meje tudi opozarjajo, napotujejo, začasno omejujejo gibanje oseb ter sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic. Iz poslanskih klopi prihajajo kritike pobude za začetek zbiranja podpisov za referendum.

>> Referendum o zakonu o zakonski zvezi
27. oktobra se je začelo nadaljevanje zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o zakonski zvezi, ki je bilo prekinjeno zaradi sklepa DZ o zavrnitvi referenduma. V koalicija Za otroke gre so že v prvih štirih dneh, preden je bilo zbiranje podpisov prekinjeno, zbrali več kot 48.000 podpisov. Zato so se odločili, da jih v preostalih dneh, ki jih imajo na voljo, ne bodo več zbirali.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Posebna pravila za državne notranje revizorje in preizkušene državne notranje revizorje
Od 24.10.2015 v Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor velja dodano novo poglavje posebnih pravil za nekatere kategorije kandidatov, ki so bili na dan 11.7.2015 vpisani v program izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ali v program izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, so imeli na ta dan strokovni naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo ali veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

>> Tradicionalni slovenski zajtrk
Objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 določa dan izvedbe, sestavo živil, znesek sredstev za financiranje na osebo, upravičence ter vsebino in obliko zahtevka za povračilo stroškov za živila. Tradicionalni slovenski zajtrk se izvede 20.11.2015 in mora biti sestavljen iz živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji.

>> Napredni merilni sistemi električne energije
Od 7.11.2015 bo veljala Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije, ki določa enotni napredni merilni sistem električne energije na območju Republike Slovenije. Napredni merilni sistem se zgradi tako, da je sistemski števec prek komunikacijske infrastrukture povezan s področnim merilnim centrom, področni merilni centri pa prek komunikacijske infrastrukture povezani v enoten informacijski sistem. V skladu s 5. členom uredbe distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih distribucijskega sistema določi tehnične zahteve za delovanje in povezljivost naprednega merilnega sistema, ki omogoča obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema, te zahteve pa morajo vgrajeni sistemski števci izpolnjevati do konca leta 2025.

>> Dejanska tržna najemnina
Sprejeta je bila tudi dopolnitev > Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, s katero je določena formula za dejansko tržno najemnino, dopolnitev pa se bo uporabljala od 1.1.2016.

>> Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije
Objavljen je bil Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, s katero je ugotovljena razširitev na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 79 in 80
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), ki je bil objavljen leta 2002, je doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 147. člena ZJU (pogoji za premestitev) pred in po spremembi.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 330 strokovnimi članki, več kot 600 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Delovni program 2016
Evropska komisija je sprejela delovni program za leto 2016. Program dela za naslednje leto zajema zakonodajne predloge, pripravljene na podlagi strateških programov, sprejetih v letu 2015. V preteklem letu je Komisija predstavila svojo vizijo za naložbe, enotni digitalni trg, energetsko unijo, evropsko agendo za varnost, evropsko agendo o migracijah, unijo kapitalskih trgov, akcijski načrt o pravičnem in učinkovitem sistemu obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, novo trgovinsko strategijo ter najnovejše predloge za poglobitev in okrepitev ekonomske in monetarne unije.

>> Internetna nevtralnost in ukinitev stroškov mobilnih gostovanj
V torek je bil v parlamentu potrjen telekomunikacijski sveženj, ki bo z junijem 2017 ukinil obračunavanje gostovanja v mobilnih omrežjih za uporabnike, prinaša pa tudi jasna pravila o dostopu do spleta. Nevtralnost bo neposredno uzakonjena v vseh 28 članicah, kar bo zagotovilo, da ne bomo imeli interneta dveh hitrosti, je dejala poročevalka v parlamentu. Vendar pa kritiki opozarjajo na splošnost določb glede nevtralnosti spleta in svarijo, da pravila vse prej kot zagotavljajo nevtralnost. Med kritiki je tudi Tim Berners-Lee.

>> Prosti pretok javnih listin
Odbor stalnih predstavnikov (Coreper) je odobril uredbo o lajšanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v EU. Namen uredbe je poenostaviti postopke za čezmejno predložitev javnih listin o osebnem stanju, kot je rojstvo, smrt, zakonska zveza in registrirana partnerska skupnost, ter javnih listin, s katerimi se izkazuje nekaznovanost. Uredba zajema tudi javne listine, ki bi jih državljani EU morda morali predložiti, ko želijo glasovati ali kandidirati za poslanca v Evropskem parlamentu ali na občinskih volitvah.

>> Menjava za bitcoine oproščena plačila DDV
V zadevi C-264/14 so na sodišču EU odločali o obdavčitvi pri prenosu virtualnih valut. Odločili so, da so transakcije oz. menjave običajnih valut za enote virtualne valute "bitcoin" oproščene plačila DDV na podlagi določbe direktive o DDV, ki se nanaša na transakcije v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki se uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kaj pa zdaj?    

dr. Matej Avbelj
   
Vsaka kriza, znova in znova, pokaže pravi obraz Republike Slovenije. Naj gre za ekonomijo, žled ali humanitarni izziv, vse nas preseneti, vselej po istem vzorcu. Tudi tokrat je tako. Kolaps vladanja; medsebojno politično obtoževanje; krepitev vzajemnih populističnih nestrpnežev: provincialnih zadrgnjencev in humanističnih utopistov. Teren pa prepuščen samemu sebi in kar se da dobri improvizaciji. O pravi meri ne duha ne sluha.
   
     
   
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2016 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
26. junij 2016 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.