c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2015, številka 23 / letnik XIII.
 
Primum non nocere.
Predvsem ne škodovati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> ZJN-3 za GZS nesprejemljiv
V Gospodarski zbornici Sloveniji ocenjujejo, da je trenutni predlog zakona o javnem naročanju nesprejemljiv. Brez sprememb in dopolnitev, ki bi ob zagotavljanju poštene vrednosti javnega naročila zagotovile konkurenčnost izbire, ne bo mogoče doseči kakovostnega in gospodarnega javnega naročanja. V zbornici zahtevajo dosledno uvedbo merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, določitev metod za transparentno preverjanje nenormalno nizkih ponudb, usposobljene javne naročnike in nadzor nad izvedbo javnih naročil, sorazmerne obveznosti naročnikov, izbranih ponudnikov in njihovih podizvajalcev, transparentno in odgovorno vodenje in izvajanje javnih naročil ter zagotovitev pravega dvostopenjskega pravnega varstva.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ali ste za prepoved telesnega kaznovanja otrok?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe volilne zakonodaje
Državni zbor bo na redni seji, ki se bo začela prihodnji ponedeljek, med drugim opravil splošno razpravo o spremembah volilne zakonodaje, ki ureja pogoje kandidature za funkcije na lokalni in državni ravni. Razpravljali bodo tudi o predlogu poslancev SDS, ki bi spremenili pogoje za razrešitev in imenovanje generalnega državnega tožilca.

>> Zakon o sodiščih v ustavno presojo
Državni svet na ustavno sodišče pošilja Zakon o sodiščih (ZS). Sporne so spremembe iz letošnjega marca, ki so na novo odločile status sodnim cenilcem in sodnim izvedencem - primerjalnik besedila 85. člena. Na vlado pa svetniki naslavljajo pobudo, da bi bile občine upravičene do povprečnine v višini 525 evrov tudi po 1. juliju.

>> ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo
Ustavno sodišče, ki je konec aprila po pritožbi Cvetke Jagodič razglasilo protiustavnost dela > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), je to ugotovilo tudi v preostalih še odprtih pritožbah. Gre za primere zavarovancev oz. upokojencev, ki so delnice za notranji odkup vplačali z delom plače.

>> Pri zastaralnih rokih upoštevati specifični položaj izbrisanih
Sodišča morajo pri presoji odškodninskih zahtevkov izbrisanih upoštevati njihov specifični položaj in mu prilagoditi odločanje o zastaranju možnosti uveljavljanja odškodnine, je v eni izmed tožb izbrisanih zoper državo ugotovilo ustavno sodišče. Ocenilo je tudi, da lahko sodišče okoliščine izbrisa upošteva kot podlago za zadržanje teka zastaranja.

>> Furs v nadzor delodajalcev
Finančna uprava RS bo v prihodnjih mesecih izvajala dodatne aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost. Preverjali bodo, ali delodajalci, ki kljub pozivu za predložitev obračunov prispevkov teh niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač, so sporočili iz Fursa.

>> Delovanje institucij neformalnega nadzora
Na Pravni fakulteti je v torek potekal Dan javnega prava, na katerem so razpravljali o pravnih vprašanjih, povezanih z javnimi organi. V uvodu je nastopil pravosodni minister Goran Klemenčič in spregovoril o institucijah, kot so KPK, varuh in računsko sodišče. Zagotovil je, da bo kot minister naredil vse, da zakonodajne pomanjkljivosti, vezane nanje, odpravijo.

>> Nov krog pogajanj glede prodaje Telekoma?
Po sredini odločitvi nadzornega sveta SDH, da sprejme osnovno ponudbo britanskega Cinvena za nakup Telekoma Slovenije ob upoštevanju pogojev, ki jih je naknadno določila vlada, je pričakovati, da se bodo začel nov krog pogajanj. Cinven v odzivu poudarja, da je dopolnilo k osnovni zavezujoči ponudbi z 20. maja njen sestavni del, brez katerega ne bi mogel nadaljevati s postopkom zaključka transakcije nakupa skoraj treh četrtin Telekoma Slovenije. Cinven razume, da ponudba ni bila sprejeta.

>> Luka Koper izgubila še eno tožbo
Luka Koper je izgubila še peto od šestih tožb, ki jih je vložila proti nekdanji upravi Roberta Časarja, poročajo Primorske novice. Gre za 4,8 milijona evrov težko tožbo v zvezi z ekološkima podjetjema Adriasole in Ecoporto. Sodba še ni pravnomočna, v Luki pa se še niso odločili, ali se bodo pritožili.

>> DUTB vrnila zasežene delnice
Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je izvršila začasno odredbo sodišča, ki je t.i. slabi banki in njeni družbi DUP1 naložilo, da Savi vrneta vse zasežene delnice njene turistične družbe Sava Turizem. Kot pa so ob tem poudarili v DUTB, bodo začasno odredbo izpodbijali z vsemi pravnimi sredstvi.

>> Avstrijska sodba v zadevi Patria pravnomočna
Avstrijsko vrhovno sodišče je v večini točk potrdilo sodbo deželnega sodišča na Dunaju v zadevi Patria, ki je zdaj pravnomočna. Po mnenju vrhovnega sodišča je dokazano, da je pokojni Jože Zagožen za prikrojitev razpisa v korist Patrie februarja 2007 od Hansa Wolfganga Riedla prejel 900.000 evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spoštovanje davčnih predpisov na mednarodni ravni
Dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku urejajo način in obliko sporočanja informacij na podlagi Sporazuma med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. Poročevalska finančna institucija Slovenije mora v skladu s to spremembo finančni upravi sporočiti informacije v elektronski obliki skladno z navodilom, ki je priloga 18 tega pravilnika, ter v obliki izjav, ki so v prilogi 19 tega pravilnika.

>> Uskladitev prejemkov javnih uslužbencev za delo v tujini
1. julija bo začela veljati sprememba > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki prinaša uskladitev indeksa življenjskih stroškov, saj je bila zadnja sprememba indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov v letu 2012.

>> Koncesija za dejavnost operaterja trga z elektriko
Nova Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, ki bo začela veljati 1. julija, določa organizacijsko zasnovo izvajanja gospodarske javne službe, naloge, pravice in obveznosti izvajalca, način in pogoje zagotavljanja posameznih nalog ter način financiranja. Uredba je tudi koncesijski akt za izvajanje gospodarske javne službe, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije. Glede izvajanja gospodarske javne službe ni bistvenih sprememb, razen obdobja koncesije, ki je podaljšano s pet na dvajset let.

>> KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn
Objavljen je bil Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, sklenjene dne 14. 10. 2014, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 38, 39 in 40
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je doživel že 10 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 11 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

ZST-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 100 strokovnimi članki in več kot 1.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Intelektualna lastnina
Poslanci evropskega parlamenta so razpravljali o novi strategiji zaščite pravic do intelektualne lastnine. Evropska komisija je namreč pripravila dva predloga (akcijski načrt in strategijo za varstvo in uveljavljanje pravic IL) za zaščito pravic do intelektualne lastnine, saj kršitve teh pravic predstavljajo veliko škodo za gospodarstvo oz. za imetnike teh pravic, lahko pa tudi za zdravje potrošnikov. Med predlogi je na primer moč najti tudi določbo, ki govori o identifikaciji držav, kjer je zaščita pravic intelektualne lastnine šibka.

>> Pomoč Cimosu skladna s pravili
Evropska komisija je odločila, da je pomoč Slovenije za prestrukturiranje Cimosa v višini 97 milijonov evrov skladna s pravili EU o državni pomoči. Komisija je ugotovila, da bo Cimosov načrt prestrukturiranja družbi dolgoročno omogočil uspešno poslovanje brez nadaljnje državne pomoči in neupravičenega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu.

>> Preprečevanje davčnih utaj
Člani Odbora za razvoj pri Evropskem parlamentu so pozvali podjetja v vseh državah članicah, da sprejmejo določbe o poročilih po posameznih državah in objavijo vse informacije zaradi bolj učinkovitega boja proti davčnim utajam in nedovoljenemu pretoku denarja v razvijajočih se državah. Prav tako so pozvali finančne institucije iz EU, da podjetjem, ki dobivajo pomoč EU, preprečijo davčne utaje ali izogibe.

>> Enostavnejši dostop do evropskih skladov
Evropska komisija je naznanila, da ustanavljajo Visoko skupino za poenostavitev, ki se bo ukvarjala z rešitvami za zmanjševanje administrativnih bremen upravičencem pri dostopu do petih evropskih skladov. Skupina bo neodvisno ocenjevala in opazovala prevzemanje enostavnejših možnosti pri dostopu in uporabi Evropskega strukturnega in naložbenega sklada s strani držav članic, s tem pa bo pomagal Komisiji pri boljšem urejanju.

>> 351 milijard kohezijskih sredstev
Evropska komisija je objavila podatkovni list za boljše vlaganje sredstev iz kohezijske politike EU. Do leta 2020 bo državam, regijam in mestom v EU v okviru kohezijske politike namenjenih 351 milijard evrov, dobro vlaganje in upravljanje teh sredstev pa je bistveno za uspeh iz tega financiranih programov.

>> Sodišče EU
V zadevi C-497/13 so sodniki sodišča EU pojasnili pravila prava varstva potrošnikov, in sicer glede prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij. Tako so pojasnili, da za neskladnosti, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od dobave blaga, velja domneva, da so obstajale ob dobavi. V zadevi je bila uporabljena direktiva 1999/44.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sodni svet do ustavne presoje    

dr. Marko Novak
   
Možnost, da Sodni svet kot ustavni organ, ki ima torej določene ustavne pristojnosti, ki lahko tu in tam kolidirajo s pristojnostmi drugih ustavnih organov, lahko pride do Ustavnega sodišča in od njega zahteva ustrezno razlago Ustave, se mi zdi sama po sebi umevna. V njen prid govori že sama sistematična in logična razlaga Ustave v stilu, če gre za ustavni organ, je ta v nekem razmerju z drugimi ustavnimi organi, kjer pa lahko pride tudi do »kratkega stika« s temi organi in mora obstajati nekdo, ki naj takšen stik odpravi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.