c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2014, številka 38 / letnik XII.
 
Deliberandum est saepe, statuendum est semel.
Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti (samo) enkrat.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nova odvetniška tarifa?
Odvetniška zbornica Slovenije je na torkovi skupščini potrdila novo odvetniško tarifo, kljub mnenju pravosodnega ministrstva, da zbornica nima pravno veljavnega soglasja k novi tarifi. Ministrstvo bo zdaj preverilo, ali je sprejeta tarifa sploh zakonita. Ob tem so pojasnili, da tarifa začne veljati z objavo v uradnem listu, z njeno objavo pa bo ministrstvo počakalo do končne ugotovitve zakonitosti. Do takrat odvetniki v torek sprejete tarife ne morejo uporabljati.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave RS
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Objave podatkov o slabih posojilih v ustavno presojo
NKBM in NLB sta v torek vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti novele > zakona o dostopu do informacij javnega značaja in predlog za začasno zadržanje določb zakona. V skladu z novelo morajo državne banke objaviti podatke tudi o tistih slabih posojilih, ki jih niso prenesle na DUTB.

>> Popolnega napredka ne bo mogoče videti v enem letu
Premier Miro Cerar je dejal, da sta med prioritetami nove vlade med drugim izboljšanje stanja javnih financ in razvoj gospodarstva, odstraniti morajo administrativne ovire in zmanjšati obseg sive ekonomije. Poudaril je, da je stanje resno in da popolnega napredka ne bo mogoče narediti že v pol leta ali v enem letu.

>> Kandidate za ministre bo lahko zasliševalo le eno delovno telo DZ
Članice in člani komisije za poslovnik so potrdili predlog razlage poslovnika v delu, ki se nanaša na predstavitev ministrskih kandidatov pred delovnimi telesi. Te bo odslej lahko zaslišalo zgolj delovno telo, ki je ustanovljeno za področje, na katerem bo kandidat po potrditvi opravljal funkcijo ministra.

>> KPK objavila zapise o lobističnih stikih
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na svoji spletni strani objavila zapise lobirancev o stikih z lobisti med leti 2011 in 2014. Kot kažejo objavljeni zapisi, so si lobisti najbolj podajali kljuke na finančnem ministrstvu ter vladi. Na posameznih ministrstvih in pri poslanskih skupinah oziroma poslancih so sicer številni lobisti poskušali vplivati na pripravo zakonodajnih predlogov. Med drugim so člani uprave Vzajemne pri Bratuškovi lobirali za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

>> Upravno sodišče je odločalo o 31 pritožbah glede kandidatur
Upravno sodišče je v volilnih sporih pred oktobrskimi lokalnimi volitvami odločalo o 31 pritožbah zoper odločitve občinskih volilnih komisij. Štirim pritožbam so ugodili v celoti, dvema pa delno, ostale so zavrnili ali zavrgli.

>> O kršitvah človekovih pravic v sodstvu
Na seji komisije DZ za peticije so govorili o vmesnem poročilu Lovra Šturma o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodstvu ter o predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši. Minister Goran Klemenčič je o poročilu in njegovi obravnavi izrekel nekaj kritik ter sejo zapustil, že v začetku pa je to storila večina članov, z izjemo SDS.

>> Končanje stečaja SCT premaknjeno v 2018
Stečaj nekoč gradbenega velikana SCT se bo po najnovejši oceni upravitelja Leona Benigarja Tošiča končal do konca leta 2018, in ne januarja prihodnje leto, kot je bila prva ocena. Postopek po njegovih pojasnilih najbolj ovirajo odprti projekti z naročniki, odprti pravdni postopki in preizkus terjatev ter prodaja premoženja.

>> Matoz zahteva izločitev Masleše in Tratnikove
Zagovornik predsednika SDS Janeza Janše Franci Matoz je na vrhovno sodišče podal zahtevo za izločitev Branka Masleše in Maje Tratnik iz senata, ki bo odločal o Janševi zahtevi za varstvo zakonitosti. Matoz je prepričan, da lahko sodišče o zahtevi odloči pred 30. septembrom, ko je sklicana seja senata. Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je po pravilih letnega razporeda sodnikov v senat, ki bo odločal o zahtevah za varstvo zakonitosti v zadevi Patria, določil Damijana Florjančiča, so sporočili z vrhovnega sodišča. Sodnica Barbara Zobec je namreč Masleši naknadno sporočila razloge, ki ji ne omogočajo sodelovanja na seji.

>> Bavčar prejel poziv na prestajanje kazni in zaprosil za njen odlog
Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče obsodilo na zaporno kazen, je prejšnjo sredo prejel poziv, da se zglasi na prestajanje zaporne kazni, v petek pa vložil prošnjo za njen odlog. Bavčar, ki bo v zapor moral za sedem let, naj bi za odlog prosil zaradi zdravstvenih razlogov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Upoštevanje dohodkov pri upravičenosti do javnih sredstev
20. septembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, ki v spremenjenem 4. členu - primerjalnik besedila določajo, da so podatki o višini tekočih dohodkov po novem preračunani na letno raven. Novela dodaja tudi nove člene, in sicer 4.a člen, ki določa posebne primere upoštevanja dohodkov, 4.b člen, ki opredeljuje način preračuna tekočega dohodka na letno raven, in 18.a člen, ki ureja upoštevanje obdavčljivih dohodkov od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo. Postopki uveljavljanja pravic iz javnih sredstev začeti pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev se dokončajo po dosedanjih predpisih.

>> Notranja varnost v policiji
Na podlagi četrtega odstavka 31. člena ZODPol je bil izdan Pravilnik o notranji varnosti v policiji, ki ureja vrste in način izvajanja postopkov in ukrepov za njeno zagotavljanje. Med notranje varnostne postopke sodijo preprečevanje, odkrivanje, ocenjevanje, analiziranje, preiskovanje odklonskih pojavov in ravnanj ter izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot. V 9. členu so določene vrste ukrepov, ki jih sme uporabiti policija pri izvedbi notranje varnostnih postopkov. Pravilnik določa, da policijske enote, pristojne za notranjo varnost v policiji, organizirajo in vodijo varnostna preverjanja posameznikov v skladu z ZODPol, policija pa na podlagi 3. člena zagotavlja anonimnost prijavitelja odklonskega pojava ali ravnanja uslužbenca policije.

>> Zaščita policijskih podatkov
Pravilnik o zaščiti podatkov policije, ki bo začel veljati 4. oktobra, določa način vodenja evidenc, ki jih upravlja policija, pristojne osebe, ki bodo ocenile, ali bi razkritje določenega varovanega podatka policije povzročilo škodo organu, organizacijske in logično-tehnične postopke ter ukrepe za varovanje varovanih podatkov policije. Varovan podatek je osebni podatek ali drug obdelovan podatek, ki ni tajen, njegovo razkritje nepoklicanim osebam pa bi povzročilo škodo državnemu organu, poteku uradnih postopkov ali fizičnim oziroma pravnim osebam, zato morajo njegovo obdelavo spremljati določeni varnostni ukrepi in postopki. Odločbe o določitvi vodij lokalnih informacijskih sistemov, izdane na podlagi dosedanjega Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ostanejo v veljavi, sam pravilnik pa se preneha uporabljati.

>> Službene izkaznice inšpektorjev
Objavljena sta bila dva nova pravilnika, in sicer Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja in Pravilnik o službeni izkaznici občinskega in medobčinskega inšpektorja, ki začneta veljati 4. oktobra. Pravilnika urejata obliko in postopke za izdajo izkaznic ter vsebujeta priloge z obrazci izkaznic inšpektorjev. Izkaznice, ki jih inšpektorji uporabljajo do uveljavitve obeh pravilnikov, ostanejo v veljavi in uporabi.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 67 in 68
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Zaslišanje komisarskih kandidatov
Evropski parlament bo zaslišal kandidate za komisarje iz liste prihajajočega predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja v obdobju od 29. septembra do 7. oktobra. Člani parlamenta bodo ocenjevali primernost kandidatov, nato pa se bo glasovalo o celotni sestavi komisije. Voditelji političnih skupin so se že dogovorili o obliki in programu zaslišanj.

>> Pravica do pozabe učinkuje
Evropski varuhi osebnih podatkov po nekaj mesecih izvrševanja pravice do pozabe ugotavljajo, da sodba Sodišča EU učinkuje. Nekatere dileme sicer ostajajo, na primer glede skupnih kriterijev za presojo pritožb, a te bodo rešene v najkrajšem možnem času, so sporočili iz urada informacijske pooblaščenke.

>> Delovanje mreže javnih služb za zaposlovanje
23. septembra je začela delovati mreža javnih služb za zaposlovanje, ki bo v pomoč državam članicam pri usklajevanju politik in ukrepov proti brezposelnosti ter krepitvi okvirja za evropsko gospodarsko upravljanje. Mreža naj bi zlasti pomagala izboljšati praktično izvajanje programa jamstva za mlade.

>> Boj proti delu na črno
Evropski ekonomski in socialni odbor je pozval k nujni potrebi po boju proti delu na črno, ki naj bi v EU znašal 2.1 trilijona evrov. Porast dela na črno sovpada z začetkom ekonomske in finančne krize, pomeni pa tveganja za delavce in podjetja. Zato je potrebno vzpostaviti platformo prek katere bi se predlagala nova ali poenostavljena evropska in nacionalna zakonodaja.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C-43/13 je sodišče EU pojasnilo obseg varstva potrošnikov v primeru nepremičninskega zavarovanja (hipoteke) na družinski hiši. Sodišče pojasnjuje, da je pravica do stanovanja temeljna pravica, zato jo mora nacionalno sodišče upoštevati pri izvajanju direktive 93/13 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. Sodišče opozarja, da morajo države članice za ohranitev pravic potrošnikov iz direktive sprejeti podrobna zaščitna pravila za preprečevanje nadaljnje uporabe pogojev, ki se opredelijo za nepoštene.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O privatizaciji    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Vprašanje "privatizacije" pri meni tako ni vprašanje ustrezne lastniške strukture in nujne posledične učinkovitosti ali profitabilnosti, temveč bolj vprašanje, ali nismo pravzaprav, kot narod, kapitulirali in se sprijaznili z mislijo, da nismo sposobni upravljati s tem, kar marksizem označuje z materialno podstatjo družbe. Dodatno potrditev take misli vidim tudi v upravljanju t.i. DUTB, ki jo izvajajo najeti tujci. Je ta odločitev res strokovno nujna (ker ni lastnega znanja) ali zgolj nuja, da se "naših lopovov" ne spusti zraven?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO čistopisu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.