c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2014, številka 35 / letnik XII.
 
Probatio vincit praesumptioni.
Dokaz premaga domnevo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ničelna toleranca do korupcije v pravosodju
Koalicijski partnerji so včeraj parafirali > Koalicijski sporazum 2014-2018, v katerem na področju pravosodja izpostavljajo pomen uveljavljanja zavesti o spoštovanju pravnih norm. V sporazumu so podprli daljše preizkusno obdobje za izvolitev za sodnika, obljubljajo pa tudi ureditev zemljiškoknjižnih evidenc in nove ukrepe za zmanjšanje sodnih zaostankov. Sodnike je treba razbremenili opravil, ki niso neposredno povezana s sojenjem, in ta prenesti na strokovne sodelavce. Okrepiti je treba odločevalsko in nadzorno funkcijo predsednikov sodišč pri obvladovanju pripada in števila nerešenih zadev, je zapisano. Pravnomočne sodbe je ob dejstvu sočasnega obstoja možnosti izrednih pravnih sredstev po mnenju koalicije dolžna spoštovati vsaka fizična in pravna oseba, odločitve sodišč pa tudi ne smejo biti predmet političnih napadov ali manipulacij.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator 8/2014 z novimi strokovnimi članki
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sestava vlade in prioritetni projekti
S koalicijskim sporazumom vlada dobiva 14 ministrstev in enega ministra brez resorja, kar je dve ministrstvi več kot zdaj. Koalicija načrtuje devet prioritetnih projektov, ki so: prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti; poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev Agencije za javna naročila; zelena proračunska in davčna reforma; združitev upravljanja in vodenja informacijsko-komunikacijske tehnologije celotne javne uprave; uvedba davčnih blagajn; projekt Vse na enem Mestu; vzpostavitev sistema kriznega upravljanja in vodenja med ministrstvi; sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja podjetij; spodbujanje socialnega podjetništva.

>> Strategija razvoja države in lokalne samouprave
Koalicija v parafiranem sporazumu napoveduje, da bo najkasneje do konca leta 2015 sprejela celovito strategijo razvoja države do leta 2030. Obetata se reformi teritorialne organizacije državne uprave in lokalne samouprave, razmislili pa bodo tudi o spremembah volilne zakonodaje in možnosti odpoklica županov.

>> Vrhovno sodišče pričakuje več kot 3850 osebnih stečajev
Število osebnih stečajev se je v zadnjem času močno povečalo. Če je bilo do konca julija lani začetih 449 osebnih stečajev, je v prvi polovici letošnjega leta omenjena številka narasla na 2249 osebnih stečajev. Glede na omenjeni trend na Vrhovnem sodišču RS pričakujejo, da bo letos osebni stečaj začet vsaj zoper 3855 oseb.

>> Na obči seji o govoru Masleše
Vrhovni sodniki so bili na občni seji prejšnji teden mnenja, da iz govora predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše na Dnevih slovenskega sodstva ne izhaja negativen oziroma sovražen odnos do predsednika SDS Janeza Janše. Kot piše v sklepu občne seje, kjer so zavrnili izločitev Masleše, je bil njegov govor v takratnih okoliščinah utemeljen.

>> Zakonita pridobitev dokazov
Tudi višje sodišče je potrdilo, da so obremenjujoči tožilski dokazi proti nekdanjemu predsedniku uprave Vzajemne Marku Jakliču in njegovemu podjetju M-Kontakt pridobljeni na zakonit način. Zato ostajajo v sodnem spisu. Prvostopenjsko sodišče je tako odločilo v začetku aprila.

>> Zadevi Tritonis in Niš
V zadevi Tritonis potekajo tri pravde in nobena še ni zaključena, pojasnjuje Zoran Janković. Kot pravi, sodbe višjega sodišča, ki naj bi potrdilo ničnost pogodbe prodaje zemljišča Tritonisu, še nima. Počakal bo na dokončne sodbe in ob tem izčrpal vse pravne možnosti. Janković se bo moral na okrožnem sodišču zagovarjati tudi zaradi spornega posla Mercatorja v Nišu. Senat okrožnega sodišča je namreč zavrnil ugovore obtoženih, obtožnica pa je postala pravnomočna.

>> Sodišče preložilo sojenje Zavašniku
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil v torek predviden začetek sojenja nekdanjemu lastniku diskoteke Lipa, Robertu Tomasu Zavašniku, in sicer zaradi kaznivega dejanja zatajitve. Vendar dlje od prebrane obtožnice niso prišli, saj je Zavašnik šele danes pooblastil novega zagovornika, ta pa je sodišče zaprosil za preložitev obravnave, da se seznani s spisom.

>> Kritike komisarske kandidature Bratuškove
Premierka v odhodu Alenka Bratušek, ena od treh slovenskih kandidatov za položaj evropskega komisarja in edina, ki je bila povabljena na pogovor v Bruselj, je opravila približno polurni pogovor s prihodnjim predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Medtem so se v Sloveniji vrstile kritike zaradi njene kandidature.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi spremenjena socialna zakonodaja
1. septembra je začel veljati del novele ZUJPS-C > prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki odpravlja določene pomanjkljivosti. Po novem se med drugim upošteva bolj realen materialni položaj pri dodeljevanju pravic, ne upošteva se več celoten otroški dodatek, s spremembami pa se bo širil tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči. Poleg tega se zvišuje dodatek za otroka v enostarševski družini, ki je v mesecu avgustu znašal 26,92 evra, z mesecem septembrom pa se zvišuje na 53,84 evra. Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela in ostalih oblik priložnostnega dela za socialno najbolj ogrožene družine.

>> Spremembe pri nalogah delovnih teles DZ
Novi Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4), ki velja od 25. avgusta, prinaša nekaj manjših sprememb. Med drugim se obravnavanje predlogov zakonov, drugih aktov in problematike, ki se nanašajo na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb ter sistemsko urejanje ravnanj s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti prenese iz Odbora za pravosodje med naloge Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Delovna telesa Državnega zbora lahko po novem angažirajo strokovno pomoč brez odločanja kolegija predsednika Državnega zbora - IV. poglavje odloka.

>> Izvolitve in imenovanja
Objavljeni so bili sklep o izvolitvi predsednika Vlade RS, sklepa (objavi 2698 in 2699) o izvolitvah dveh podpredsednikov Državnega zbora in sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora ter sklep o določitvi kandidata, ki opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade.

>> Pravice prosilcev za mednarodno zaščito
Novela > Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, ki bo začela veljati 13. septembra, med drugim podaljšuje veljavnost izkaznice, izdane prosilcu, s 60 na največ 120 dni ter ureja kritje preseženih stroškov oskrbe in nastanitve prosilca (primerjalnik besedila 5. člena). Pravilnik ne ureja več pojmov neustrezne nastanitve prosilca in zagotovljene osnovne oskrbe (primerjalnik besedila 23. člena) ter tudi ne določa več upravičenosti mladoletnega prosilca do enakega obsega zdravstvenega varstva, kot ga imajo državljani RS.

>> Kandidature za vodstvena mesta na sodiščih
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta predsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča, podpredsednikov okrožnih sodišč v Kranju in Ljubljani ter predsednikov okrajnih sodišč v Kamniku, Kočevju in Mariboru. Kandidati morajo prijave poslati do 29. septembra.

>> Izpitni centri
30. avgusta je začel veljati novi Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil, ki se začne uporabljati 15. septembra. Pravilnik določa izpitne centre za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita za voznike motornih vozil, kraje, kjer se opravljajo vozniški izpiti ter kategorije motornih vozil, za katere se v posameznem kraju, glede na značilnosti cestnega prometa in število kandidatov za voznike motornih vozil, opravljajo vozniški izpiti. Izpitni centri so organizirani v 11 teritorialnih izpostav Javne agencije RS za varnost prometa, po do sedaj veljavnem pravilniku jih je bilo 16.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 64
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ali piramidni sistem pospeševanja prodaje pomeni nepošteno poslovno prakso?
Sodišče EU je zadevi C-515/12 odločalo, ali sodi piramidni sistem prodaje med nepoštene poslovne prakse. V predhodno odločanje je bilo predloženo vprašanje razlage Priloge I, točke 14, k direktivi 2005/29. Primer izvira iz Litve, kjer je določeno podjetje podeljevalo manjša posojila s sklepanjem pogodb na daljavo po hitrem postopku, pri tem pa je bilo oglobljeno zaradi kršitve litvanskega zakona o nepoštenih poslovnih praksah. Podjetje je namreč oglaševalo kampanjo, ki naj bi vzpostavljala piramidni sistem za distribucijo blaga, s katerim naj bi potrošnikom ponujali nagrado, vendar ne za prodajo ali nakup blaga, temveč za pridobitev drugega potrošnika za sodelovanje v sistemu.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Usodna vseprisotnost Zahodnega Balkana    

dr. Matej Avbelj
   
S tega vidika ni skrivnost, da je Slovenija v zadnjem desetletju naredila popoln krog in se slednjič spet, kot pes, ugriznila v svoj rep. Začeli smo kot anonimna tvorba, ki jo je le malokdo znal postaviti na svetovni zemljevid. Pripotovali smo do najvišje točke vzorne učenke, vodilne nove države članice EU, in se po lastnih zaslugah od leta 2008 strmo spuščamo po poti navzdol.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 19 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
29. avgust 2014 Povprečna bruto plača v RS za junij 2014, v primerjavi z majem 1.531,66 1.521,38 EUR (- 0,7 %)
29. avgust 2014 Povprečna neto plača v RS za junij 2014, v primerjavi z majem 1.000,69 995,64 EUR (- 0,5 %)
3. september 2014 Cene življenjskih potrebščin julija 2014 v primerjavi z junijem - 1,1 %
1. september 2014 Temeljna obrestna mera, mesečna in letna, za september 2014 0,0 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.