c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2014, številka 34 / letnik XII.
 
Ubi emolumentum, ibi onus.
Kjer je korist, tam je (tudi) breme.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> DZ danes o povečanju števila ministrstev
Če bo Državni zbor RS danes potrdil predlog novele zakona o vladi, bo vlado po novem sestavljalo 14 ministrstev ter minister brez resorja, pri čemer zakon dopušča imenovanje še dveh ministrov brez resorja. Na novo bosta ustanovljeni ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za okolje in prostor. Dosedanje ministrstvo za kmetijstvo in okolje se bo preoblikovalo v ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dosedanje ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa v ministrstvo za infrastrukturo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
V uporabi je 33. člen ZPDZC-1, ki dopolnjuje ZJN-2
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Koalicijski sporazum usklajen
Po ponedeljkovi pričakovani potrditvi dr. Mira Cerarja v Državnem zboru, novega mandatarja zdaj čaka sestavljanje ministrske ekipe. Cerar je v predstavitvenem nagovoru izpostavil, da ima vlada v prvi vrsti nalogo vzbuditi zaupanje v pravno državo in v državne institucije. Državni zbor je ob koncu ponedeljkove seje že oblikoval skoraj vsa parlamentarna delovna telesa in imenoval njihova vodstva. V preteklih dneh naj bi koalicijske stranke tudi dokončno vsebinsko uskladile tudi koalicijski sporazum. Vodje strank čaka še kadrovska uskladitev, kjer se utegne zaplesti. Po mnenju Saše Ivana Geržine (DeSUS) se bo namreč treba pogovarjati o novem razrezu ministrstev, če bo za komisarsko kandidatko izbrana Tanja Fajon (SD).

>> Prestavitev ustanovitve komisije DZ za nadzor obveščevalnih služb
Edini cilj ponedeljkove prestavitve ustanovitve komisije DZ za nadzor obveščevalnih služb je zavlačevanje, je prepričan poslanec SDS Branko Grims, sicer kandidat za predsednika te komisije. Kot pravi, so nekatere stvari v pristojnosti komisije še odprte, nabralo pa se je tudi kar nekaj stvari, ki bi jih prav tako morali podvreči nadzoru.

>> Vrhovni sodniki zavrnili izločitev Masleše
Vrhovni sodniki so na današnji občni seji zavrnili zahtevo za izločitev predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše iz odločanja v zadevi Patria, je v izjavi za medije dejal tiskovni predstavnik sodišča Gregor Strojin. Masleša na seji ni bil prisoten, saj o vprašanju lastne izločitve ne sme glasovati.

>> Lani obsojenih 34 odstotkov več polnoletnih storilcev
Medtem ko je bilo leta 2012 obsojenih 8427 polnoletnih storilcev, jih je bilo lani obsojenih 11.321, kar je 34 odstotkov več. Zaradi velikih tatvin je bilo obsojenih za 74 odstotkov več oseb, kot leto poprej. Razlog za to je predvsem uvedba predobravnavnega naroka in sporazuma o priznanju krivde.

>> Enomesečni pripor za Petrovčiča
Preiskovalna sodnica je po današnjem zaslišanju Dušanu Petrovčiču, ki je v petek ustrelil policista Damijana Kukoviča, na predlog tožilstva odredila enomesečni pripor, je v izjavi potrdila okrožna državna tožilka Karmen Erčulj. Prestajal ga bo na enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo v UKC Maribor.

>> Policista v zadevi bulmastifi pravnomočno oproščena
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo oprostilno sodbo policistoma Dušanu Mikolčeviču in Alešu Conradiju, ki ju je tožilstvo preganjalo zaradi domnevnega nevestnega dela v zadevi bulmastifi. Ljubljansko okrajno sodišče je policista oprostilo januarja lani, ko je sklenilo, da dokazov za nevestno delo ni. Tožilka Dragica Kotnik se je na sodbo pritožila. Prepričana je bila, da je kriminalist Mikolčevič med ogledom kraja dogodka, kjer so podivjani bulmastifi raztrgali svojega lastnika Saša Baričeviča, zavestno prikril nekatere sledove.

>> Balkanski bojevnik
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bilo za sredo sklicano nadaljevanje predobravnavnega naroka zoper prvoobtoženega v zadevi Balkanski bojevnik Dragana Tošića. Vendar je morala sodnica Andreja Sedej Grčar narok preložiti, saj mu vabila niso vročili. Tako nadaljujejo 10. septembra.

>> eOpominjanje odslej le prek portala eDavki
Finančna uprava RS (Furs) bo podjetja in podjetnike o neplačanih davčnih obveznostih s septembrom opominjala le še prek portala eDavki, saj se izteče prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasični poti in prek portala.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spodbude za tuje neposredne investicije
V veljavi je Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki določa merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij. Cilj regionalne državne pomoči je privabljanje tujih vlagateljev k investiranju, tako 4. člen določa, da morajo naložbe zagotavljati nova delovna mesta, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo, prispevati k prenosu znanja in tehnologij ter k sodelovanju znanstvenoraziskovalnih podjetij s tujimi investitorji in k skladnejšemu regionalnemu razvoju ter k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji. 3. člen uredbe opredeljuje začetno investicijo kot naložbo v osnovna opredmetena ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja ali širitvi zmogljivosti, pri diverzifikaciji proizvodov z novimi dodatnimi proizvodi ali kot naložbo v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju. Spodbude se kot regionalna državna pomoč dodelijo v obliki subvencij skladno z Uredbo št. 651/2014, ki jo je 17. junija sprejela Komisija EU.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 62 in 63
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Prvi pregled delovanja ESA
Evropska komisija je na podlagi 81. člena uredbe o ustanovitvi evropskega nadzornega organa opravila prvi pregled delovanja ESA v letu 2014, naslednji pa sledijo vsaka tri leta. Gre za dve poročili, prvo zadeva dejavnosti ESA (evropske nadzorne organe sestavljajo Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge), drugo pa obravnava naloge in organizacijo Evropskega odbora za sistemska tveganja.

>> Komisija proti diskriminatorni izposoji avtomobilov
Komisija EU je šestim mednarodnim podjetjem, ki storitve izposoje avtomobilov nudijo v vseh državah članicah EU, poslala javno pismo, v katerem ta podjetja poziva, da prenehajo z diskriminatornimi praksami, ki potrošnikom iz različnih držav članic onemogočajo storitev po najboljši ceni (ki jim je bila ponujena prek spleta) in jih s tem prikrajšujejo za ugodnosti enotnega trga.

>> Skupinske izjeme v zavarovalništvu
Do 4. novembra je mogoče oddati predloge glede delovanja in prihodnosti uredbe o skupinskih izjemah v zavarovalništvu, ki določene sporazume med podjetji v zavarovalniškem sektorju izvzema iz protimonopolnih pravil EU. Dosedanja uredba bo prenehala veljati marca 2017.

>> SEPA uspešno dokončana
1. avgusta je bilo po petnajstih letih uspešno vzpostavljeno enotno območje plačil v evrih (SEPA) za kreditna plačila in direktne obremenitve v evroobmočju. Na celotnem evroobmočju bo vsak mesec v novih standardiziranih formatih opravljenih več kot dve milijardi plačil. S tem je dokončan eden največjih projektov finančne integracije na svetu.

>> Iz sodne prakse sodišča EU
V združenih zadevah C-148/13, C-149/13 in C-150/13 generalna pravobranilka Sharpston meni, da je svoboda ravnanja držav članic pri preverjanju zatrjevane spolne usmerjenosti prosilcev za azil omejena z Listino o temeljnih pravicah. Po direktivi 2004/83 in sodbi sodišča EU (C-199/12) lahko posameznik na podlagi spolne usmerjenosti zatrjuje, da je član neke družbene skupine, in zaprosi za status begunca. Države članice imajo sicer pravico, da preverijo verodostojnost takih trditev, vendar pa so nekateri načini preverjanja, kot npr. zdravniški in psevdomedicinski pregledi ter vsiljivo poizvedovanje in pridobivanje dokazov o spolnih dejavnostih, v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Neznosnost legalistične ignorance (11): pred parlamentarnimi volitvami 2014 in po njih    

dr. Andraž Teršek
   
Nikoli ne more in ne sme biti nič narobe, če se katerikoli razmišljujoč človek, tudi predstavnik neke stroke in tudi nosilec sodniške funkcije, javno opredeljuje do aktualnih družbenih tem in problemov. Kot razmišljujoč, učen človek, strokovnjak, tudi intelektualec. Enako velja, če javno pojasnjuje svoje poglede na svet, svetovni nazor, ali pa politično prepričanje. Lahko bi rekli, da se človek, ki počne nekaj od tega, ali celo vse to, močno razgalja pred javnostjo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ponovitvena nevarnost
Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. XI Ips 9964/2014-290 odločalo, ali je bila odreditev pripora zaradi pripornega razloga ponovitvene nevarnosti utemeljena. Preiskovalna sodnica je namreč zaradi utemeljenega suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje sodelovanja v skupini, ki je po nogometni tekmi na bencinskem servisu s palicami napadla navijače nasprotnega kluba in več ljudi poškodovala, pri tem pa so napadli tudi voznika avtobusa, poškodovali avtobus ter inventar in prodajne artikle v bencinskem servisu, iz razloga ponovitvene nevarnosti odredila pripor.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 24 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.