c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2014, številka 28 / letnik XII.
 
Imperitia culpae adnumeratur.
Neizkušenost se prišteva h krivdi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Strasbourg: Slovenija tožnikom kršila pravici do varstva premoženja in učinkovitega pravnega sredstva

Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru Ališić in drugi, treh varčevalcev iz BiH, razsodilo proti Sloveniji in Srbiji glede starih deviznih vlog v LB oz. Investbanki. V končni sodbi jima je naložilo, da morata v letu dni najti sistemsko rešitev za izplačilo vseh varčevalcev.

Slovenska pravobranilka Nataša Pintar Gosenca, ki je kot agentka na sodišču v Strasbourgu zastopala Slovenijo, kot tudi visoka predstavnica za nasledstvo Ana Polak Petrič, sta sodbo označili za veliko razočaranje, saj sodišče ni upoštevalo dejstva, da gre za vprašanje nasledstva. Po besedah pravobranilke tudi ni upoštevalo argumenta Slovenije, da je treba vprašanje starih deviznih vlog reševati po t. i. načelu teritorialnosti.

Kolikšen bo finančni zalogaj, ki čaka Slovenijo, za poplačilo starih deviznih vlog LB, še ni znano, o tem pa se niso hoteli izrekati niti na finančnem ministrstvu v Ljubljani. Kot so sporočili, morajo sodbo najprej natančno preučiti, šele nato bo mogoče podrobneje komentirati možne načine njenega uresničevanja. Dodali so, da se sodba ne izvršuje neposredno, zato o konkretnejših zneskih v tem trenutku ni mogoče sklepati.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pogled na ugled sodstva
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o izvršbi in zavarovanju
Obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki bodo začele veljati 30. julija, so bile sprejete z namenom pospešitve izvršilnih postopkov. Po novem bo pri prodaji nepremičnine na javni dražbi izklicna cena prve dražbe postavljena pri 70 % ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in vpeljuje nov način prodaje nepremičnine. Gre za prodajo na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, ki se lahko ponovi samo enkrat v primeru, da je predhodni postopek neuspešen. Novela spreminja tudi določbe, ki urejajo institut varščine, ukinja pravno sredstvo pritožbe zoper sklep o domiku, dodaja poseben oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom, in možnost prodaje nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež. Spremembe so še pri ureditvi odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika. Za preživninske terjatve je določeno, da imajo prednost pri poplačilu oziroma pri izvršbi na denarno terjatev dolžnika. Podaljšuje se tudi čas, za katerega se lahko v okviru splošne ureditve izvršbe na denarno terjatev dolžnika predlaga izvršba za terjatve iz naslova zakonite preživnine brez ponovne vložitve predloga za izvršbo, in sicer z enega na dve leti.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 52 in 53
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Državnozborske volitve
Državna volilna komisija je v torek objavila neuradni volilni izid po preštetju glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Po neuradnih podatkih, objavljenih na spletnih straneh DVK, se število poslanskih mest po strankah ni spremenilo.

    • SMC je prejela 34,61 odstotka glasov (36 poslanskih mest). SDS je upoštevajoč glasove po pošti prejela 20,67 odstotka glasov (21 poslanskih mest), DeSUS 10,23 odstotka glasov (10 poslanskih mest), Združena levica pa 5,97 odstotka glasov (šest poslanskih mest). Socialni demokrati so prejeli 5,96 odstotka glasov (šest poslanskih mest), NSi 5,54 odstotka glasov (pet poslanskih mest), ZaAB pa 4,34 odstotka glasov (štiri poslanska mesta).
    • V zmagovalni SMC so se začeli intenzivno pripravljati na koalicijska pogajanja, predsednik stranke in najverjetnejši mandatar Miro Cerar namreč upa, da bo koalicija oblikovana v avgustu, vlada pa septembra.
    • O poslanskem mandatu Janeza Janše bo odločal DZ, ki skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

>> V petek odločanje o izločitvi Masleše
Občna seja vrhovnega sodišča, na kateri bodo obravnavali zahtevo za izločitev predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše v zadevi Patria, je sklicana za petek. Tako so na omenjenem sodišču zapisali v sporočilu za javnost, s katerim se sicer Masleša odziva na plakate z njegovo fotografijo in očitke, ki v tej zadevi letijo nanj. Po navedbah sodišča bo sodnica poročevalka Vesna Žalik na zahtevi Janeza Janše za varstvo zakonitosti sodbe v zadevi Patria delala tudi med sodnimi počitnicami. Janša je sicer v ponedeljek na sodišče vložil zahtevo tudi za izločitev Žalikove.

>> Straškova začasna predsednica celjskega višjega sodišča
Predsednici celjskega višjega sodišča Zinki Strašek, ki je zadnjih šest let vodila sodišče, je prejšnji teden potekel mandat. Ker pa postopek za imenovanje novega predsednika sodišča še ni zaključen, je predsednik vrhovnega sodišča 8. julija Straškovo imenoval za začasno predsednico.

>> Začetek sodnih počitnic
V torek, 15. julija, so se začele sodne počitnice, ki bodo tako kot vsako leto trajale do 15. avgusta. Za ta teden je sicer razpisanih še nekaj obravnav, sicer pa se med sodnimi počitnicami opravlja naroke in odloča le v nujnih zadevah. V času počitnic sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki ne tečejo.

>> Prelesnikova prevzela mesto IP
Dozdajšnja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je danes predala posle v petletni mandat novi informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, dosedanji generalni sekretarki DZ in nekdanji namestnici informacijske pooblaščenke. Pirc Musarjeva ji je zagotovila, da ji urad predaja v vrhunski kondiciji. Prelesnikova pa je med prednostnimi nalogami izpostavila odpravljanje zaostankov.

>> Nizozemska soodgovorna za smrt 300 žrtev v Srebrenici
Nizozemsko sodišče je včeraj razsodilo, da je Nizozemska soodgovorna za smrt več kot 300 žrtev genocida v Srebrenici, največjega pokola na evropskih tleh po drugi svetovni vojni. Sodišče je namreč odločilo, da Nizozemski ni uspelo preprečiti poboja in zaščititi žrtev. Civilno tožbo so vložili svojci pobitih.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Novi predsednik Komisije
Evropski parlament je izvolil Jean-Claude-a Juncker-ja za novega predsednika Evropske komisije za naslednjih pet let. Juncker je prejel 422 glasov na tajnem glasovanju, za izvolitev jih je potreboval vsaj 376. Prvič v zgodovini EU je predsednika Komisije volil parlament (doslej zgolj potrdil) na predlog Sveta.

>> Usposabljanje pravosodnih delavcev
Evropska komisija je predlagala večjo vlogo Evropske agencije za usposabljanje pravosodnih delavcev (Cepol). Uredba predvideva boljša in bolj učinkovita orodja za usposabljanje zaposlenih v agenciji. Usposabljanje bo sedaj možno za zaposlene na vseh ravneh, kot tudi carinskih uradnikov in drugih oseb, ki se ukvarjajo s čezmejnim kriminalom. Poudarek bo na kaznivih dejanjih, ki povzročajo največ škode državljanom in najbolj potrebujejo čezmejno pomoč.

>> Prenovljena pravila dodeljevanja pomoči podjetjem
Komisija EU je prenovila pravila glede ocenjevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Cilj novih smernic je zagotoviti, da se javna sredstva usmerijo tja, kjer je to najbolj potrebno in da vlagatelji v propadla podjetja prevzamejo svoj delež stroškov prestrukturiranja, namesto da to pade na pleča davkoplačevalcev.

>> Porodniški dopust
Po štirih letih so EU parlamentarci prisilili Svet EU, da je ponovno začel razpravo o predlogu direktive glede porodniškega dopusta. Parlament EU je že leta 2010 potrdil predlog, po štirih letih zatišja, pa se je Komisija odločila umakniti predlog, ki bi prinesel več pravic ženskam.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C-183/13 so na sodišču EU odločili, da je zahteva osnovnega znanja nemščine pri izdaji vizuma za združitev zakoncev, turških državljanov, ki zakonito prebivata na ozemlju Nemčije, v nasprotju s pravom EU. Zahteva, ki je bila uvedena leta 2007, ni združljiva s klavzulo »stanstill« Pridružitvenega sporazuma s Turčijo.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Brigita Lenarčič, Marko Samardžić:
Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe
 
 
Marko Djinović, Peter Rižnik:
Z novimi pravili do sodobne arbitraže
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Primeru Patria ob rob    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Za človeka, ki se vsakodnevno ukvarja z vodenjem kazenskih postopkov in kateremu je skozi roke šla tudi kakšna odmevnejša zadeva, je takšen hrušč, ki se je dvignil okoli tega pravzaprav nedojemljiv. Najprej zaradi tega, ker je potek kazenskega postopka že po definiciji namenjen temu, da se pri obravnavanju zadeve izključijo prav takšne strasti in nato še, ker se, vsaj takšno je moje skromno mnenje, pri tem prav pravna znanost mora vesti tako, da te strasti umirja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je bil spremenjen že šestkrat, zadnje spremembe veljajo od 1. januarja 2014. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
19. julij 2014 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
 
19. julij 2014 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
 
19. julij 2014 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) 
 
22. julij 2014 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) 
 
30. julij 2014 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 
 
1. avgust 2014 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
1. avgust 2014 Zakon o davčni službi (ZDS-1) 
 
1. avgust 2014 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
1. avgust 2014 Zakon o finančni upravi (ZFU) 
 
18. avgust 2014 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.