c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2024, številka 14 / letnik XXII.
 
Id, quod interest, non solum ex damno dato consts, sed etiam ex lucro cessante.
Interes ne obstaja le iz povzročene škode, marveč tudi iz izgubljenega dobička.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ali je zaradi kršitev pravil o javnem naročanju mogoče zahtevati povračilo izgubljenega dobička?
Člen 49 ZPVPJN ureja odškodninsko odgovornost zaradi kršitev pravil o javnem naročanju in določa, da se odgovornost presoja po pravilih o odgovornosti brez krivde.V postopkih javnega naročanja je lahko oškodovanec utrpel obe obliki škode: imel je stroške s pripravo ponudbe, hkrati pa ni bil izbran in je zaradi iste kršitve naročnika utrpel tudi izgubljeni dobiček. Ali lahko zahteva povrnitev obojega?

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela F Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odločanje o izločitvi dokazov
Sodišču prve stopnje se do predloga za izločitev dokazov, ki je bil podan na predobravnavnem naroku in o katerem sta prvo- in drugostopenjsko sodišče odločili s posebnim sklepom, v sodbi ni treba ponovno opredeljevati. Obseg obrazložitve, ki jo mora sodišče podati v odgovor, je odvisen od navedb, ki jih je v predlogu za izločitev dokazov podala stranka postopka.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 - 28/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Premoženje – dobrina ali skrb?    

Miriam Seliškar
   
Morda bi bilo prav, da se na točno tem mestu zakonca ustavita in drug drugemu (oziroma vsem rokam, ki so pomagale) priznata enakovreden delež - vsak par staršev je dal tisto, kar je lahko, z istim ciljem: da si bosta »ta mlada« ustvarila svoj dom. Naj tukaj ne štejejo samo evri. Še manj je tukaj smiselno iskati uravnoteženost pomoči »mojih« in »tvojih«. Kar nekajkrat sem se zaradi nastalih sporov pogovarjala tudi s kakšnim od staršev (pač enega od zakoncev) in lahko z mirno vestjo povzamem njihova razmišljanja: niso dali zato, da bi to potem nekoč dobili nazaj, še manj so svoj prispevek finančno vrednotili za primer, če mladima ne bi uspelo in bi šla narazen.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.