c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2024, številka 11 / letnik XXII.
 
Potius valeat actus quam pereat.
Pravni posel naj raje obvelja, kot propade.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Transformacija špedicijske v logistično pogodbo
Učinkovito upravljanje dobavne verige kot pretoka blaga od mesta izvora do mesta njegove končne uporabe je v današnjih nestabilnih mednarodnih gospodarskih razmerah postalo ena ključnih poslovnih funkcij. Podjetja ne tekmujejo več le z izdelki in storitvami, ampak tudi z odpravljanjem motenj v dobavnih verigah. Strategijo "just in time" dopolnjuje "just in case" upravljanje vedno razpoložljivih zalog za kupce. Klasična špedicijska logistika ne zadošča več.Za vedno bolj kompleksno upravljanje dobavnih verig podjetja angažirajo zunanje izvajalce z logistično pogodbo, ki se razvija kot proizvod avtonomnega prava. Na podlagi analize nekaterih domačih in mednarodnih pravnih virov želimo utemeljiti, da je zaradi velike pravne sorodnosti špedicijska pogodba naravno izhodišče za njeno transformacijo v logistično pogodbo, hkrati pa naj v sodobnem upravljanju dobavnih verig obe še naprej sobivata.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Publikacija Delavci in Delodajalci za leto 2023
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novi Zakon o državnih blagovnih rezervah sledi spremenjenim razmeram na trgu
Državni zbor je sprejel novi Zakon o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Zakon razlikuje med blagovnimi rezervami za osnovno preskrbo in varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, določa postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kolizija pravic v primeru solastnine
(So)lastnik lahko v določenih primerih upravičeno in legitimno varuje svoj dom pred neželenimi vstopi drugega solastnika v svojo zasebnost, tudi z zamenjavo ključavnice. Ta omejitev pa drugemu solastniku ne odvzema prostega in svobodnega razpolaganja s preostalimi vidiki (so)lastninske pravice.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 - 21/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O izločanju dokazov v kazenskem postopku    

dr. Sabina Zgaga Markelj
   
Upoštevaje nedavne objave v pravni literaturi menim, da ne bo napak, da podelim nekaj lastnih misli o postopku odločanja v primeru, ko nekdo zatrjuje kršitev človekove pravice in svoboščine zaradi neizločitve dokaza oziroma ko obdolženec uveljavlja absolutno bistveno kršitev iz 8. točke prvega odstavka 371. člena ZKP (»če se sodba opira na dokaz, ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona sodba ne more opirati, ali na dokaz, ki je bil pridobljen na podlagi takega nedovoljenega dokaza«).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. april 2024 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
1. april 2024 Stanovanjski zakon (SZ-1) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.