c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2018, številka 24 / letnik XVI.
 
Semel absolutus semper absolutus.
Enkrat oproščen, vedno oproščen.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sistem za podporo poslovnim subjektom in točka SPOT
Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom, ki je nadomestil Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM, razširja vrste vlog, ki jih lahko enote poslovnega registra oddajo neposredno prek oddaljenega dostopa do informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom. Od 13. junija so v sistem za podporo vključeni poleg oddaje zahtevkov za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja še prošnje v zvezi z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo tujcev ter za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva. Vprašalnik za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe (ES) št. 883/2004 bo v sistem vključen od 1. oktobra. Namesto točk VEM, ki smo jih poznali do sedaj, Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom uvaja izraz SPOT - Slovenska poslovna točka, za katero je izdelan tudi CGP priročnik.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
› Novi zakoni
     
    NE SPREGLEJTE
Letno poročilo o delu policije za 2017
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Izidi volitev danes tudi uradni
Izidi predčasnih državnozborskih volitev bodo danes tudi uradni, saj bo Državna volilna komisija na današnji seji sprejela poročilo o izidu volitev. V petek ga bo predala predsedniku republike Borutu Pahorju, ki bo nato sklical ustanovno sejo državnega zbora.

>> Ustavno sodišče zadržalo odvzem koncesije Lekarni Bitenc
Ustavno sodišče je sklenilo v obravnavo sprejeti ustavno pritožbo, ki jo je Lekarna Bitenc vložila zoper sodbo vrhovnega sodišča zaradi odvzema koncesije s strani Mestne občine Ljubljana. Tako je do končne odločitve o ustavni pritožbi pogodba o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti veljavna, piše v sklepu ustavnega sodišča.

>> Vrhovno sodišče z zahtevo za ustavno presojo zakona o mednarodni zaščiti
Vrhovno sodišče je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o mednarodni zaščiti. Za to so se odločili ob obravnavi pritožbe ministrstva za notranje zadeve glede statusa mladoletnega prosilca za priznanje mednarodne zaščite. Po mnenju vrhovnega sodišča je predhodna odločitev ustavnega sodišča v tej zadevi pravno neizvršljiva.

>> Svet za znanost se je seznanil s predlogoma raziskovalnega ter visokošolskega zakona
Svet za znanost in tehnologijo se je na zadnji seji v tej sestavi med drugim seznanil s predlogom zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in novelo zakona o visokem šolstvu. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič je izrazila željo, da bi nova vlada oz. parlament čim prej sprejel oba zakona.

>> Z evidenco študentskega in dijaškega dela do boljšega položaja mladih na trgu dela
S sklenitvijo pogodbe med ministrstvom za delo in Študentsko organizacijo Slovenije se je začelo vzpostavljanje informacijskega sistema za beleženje kompetenc in spretnosti, ki jih študenti in dijaki pridobijo z občasnim in začasnim delom. Po mnenju ministrstva bo takšna evidenca pripomogla k boljšemu položaju mladih na trgu dela.

>> Nekdanji premier Rop pravnomočno oproščen očitkov o izdaji tajnih podatkov
Višje sodišče v Ljubljani je nekdanjega premierja Antona Ropa pravnomočno oprostilo očitka izdaje tajnih podatkov v pogovoru z novinarjem Vladimirjem Voduškom. Po mnenju višjih sodnikov ni nobenega podatka o tem, da se je Rop seznanil s tajnim podatkom, kot to določa zakon o tajnih podatkih.

>> Varuh za zagotovitev pravice pravosodnih policistov do dostojanstva
Varuh človekovih pravic že vrsto let posebno pozornost namenja problematiki pravosodnih policistov in varstvu njihovih pravic. Stanje v zaporih je namreč odvisno tudi od organizacijske klime, pri tem pa je ključnega pomena pravica vsakega zaposlenega do dostojanstva, so poudarili pri varuhu.

>> SŽ s spremenjeno kolektivno pogodbo in prvo iz serije napovedanih stavk železničarjev
Na Slovenskih železnicah so predstavniki devetih od 10 reprezentativnih sindikatov z vodstvom družbe podpisali spremenjeno kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa. Medtem je sindikat železničarjev, ki ni podpisal pogodbe, izvedel prvo od napovednih več stavk. Po mnenju vodstva in ostalih sindikatov je stavka nepotrebna.

>> Zaradi korupcije pri kreditih oškodovanih vsaj šest bank, pridržani pred preiskovalnega sodnika
Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Martin Rupnik je v torkovi izjavi medijem pojasnil, da so preiskavo izvedli zaradi utemeljenih razlogov za sum več kot 30 korupcijskih kaznivih dejanj. Skupno je osumljenih vsaj 35 ljudi, a bi lahko ta številka še narasla, saj preiskava še poteka.

>> Rotnik plačal davek zaradi nepojasnjenega premoženja
Nekdanji direktor Termoelektrane Šoštanj Uroš Rotnik je po neuradnih informacijah televizije POP TV vendarle poravnal dobrih 1,5 milijona evrov dolga do Finančne uprave RS, ki ga je dodatno obdavčila zaradi nepojasnjenega izvora premoženja. To pomeni, da ga ni več na seznamu davčnih dolžnikov.

>> Zobec terja Florjančičevo opravičilo, Sodni svet o primeru na naslednji seji
Vrhovni sodnik Jan Zobec, ki pravosodnemu policistu očita napad, je na poziv predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča k opravičilu zaradi te trditve, odzval z javnim pozivom, naj se opraviči Florjančič, saj da gre za hude obtožbe na njegov račun. Primer bo sicer na naslednji seji obravnaval Sodni svet.

>> Časar v zadevi Beltinci obsojen na dve leti in tri mesece zapora
Vseh pet obtoženih v zadevi Beltinci, med njimi nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar, je bilo spoznanih za krive. Časar je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na dve leti in tri mesece zapora. Sodba še ni pravnomočna.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Elektronsko pridobivanje podatkov o upravičenosti v postopkih po ZBPP
Odredba, objavljena v Uradnem listu št. 39, določa, da se v postopkih odločanja o upravičenosti do izredne brezplačne pravne pomoči v postopkih po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), od 15. junija podatki o upravičenosti do denarne socialne pomoči pridobivajo na podlagi neposrednega elektronskega dostopa do Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev. Tako od tega datuma prosilcem za izredno pravno pomoč v postopkih po ZBPP ni več potrebno prilagati odločb o upravičenosti do denarne socialne pomoči.

>> Začetek uporabe podpoglavja ZPlaSSIED
Drugi odstavek 336. člena > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) je določil, da se podpoglavje 8.1, razen drugega odstavka 173. člena zakona, začne uporabljati devet mesecev po uveljavitvi regulativnih tehničnih standardov, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Direktive 2014/92/EU. Objavljeno je bilo Naznanilo, da se predmetno podpoglavje, razen omenjenega člena, uporablja od 31. oktobra. Drugi odstavek 173. člena ZPlaSSIED pa torej velja in se uporablja že od 22. februarja, tako kot preostale določbe zakona, za katere ni bila določena drugačna uporaba.

>> Nadzor v zdravstvu
Novi Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu, ki bo začel veljati 23. junija, določa postopek in način izvajanja sistemskega nadzora; glede začetka, postopka in zaključka sistemskega nadzora, poročila, ukrepov, stroškov, evidence in letnega poročila pa se smiselno uporabi novi Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu, če ni drugače določeno. Gre za ugotavljanje in zagotavljanje pravilnosti dela izvajalcev v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa ter kakovostjo in varnostjo dela zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev ali zdravstvenih storitev pri izvajalcu. Če minister oceni, da se za celovit nadzor izvede tudi nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nad izpolnjevanjem pogodb z izvajalci, pisno pozove Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije k sočasni izvedbi tega nadzora in posredovanju ugotovitev nadzora.

>> Novi Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
Od 9. junija velja novi Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu, ki kot cilj določa usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov oziroma magistrov prava za samostojno pravniško delo v okviru državnega tožilstva in pripravo na pravniški državni izpit v okviru izbirnega usposabljanja. Določbe pravilnika se od starega skoraj ne razlikujejo, spremenjen je le rok za odziv na poziv za sklenitev pogodbe o zaposlitvi iz 7. člena pravilnika. Če se kandidat v petnajstih dneh (prej treh dneh) od prejema poziva k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi nanj ne odzove, se šteje, da je prijavo umaknil.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Tudi istospolni zakonci državljanov EU imajo pravico do prostega prebivanja
Sodišče EU je razsodilo (zadeva C-673/16), da imajo tudi istospolni zakonci državljanov EU pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, ne glede na njihovo državljanstvo. Ta pravica velja tudi v državah, ki ne priznavajo istospolnih porok, je še razsodilo sodišče. Ugotovilo je, da je pojem zakonec, ki v okviru direktive o izvajanju pravice do prostega gibanja označuje osebo, ki je z drugo osebo združena s sklenitvijo zakonske zveze, spolno nevtralen in torej lahko zajema tudi zakonca državljana EU, ki je istega spola.

>> Louboutinu zmaga v sodnem sporu za rdeče podplate
Francoski luksuzni proizvajalec čevljev Christian Louboutin je dobil dolgoletno sodno bitko za zaščito prepoznavnih rdečih podplatov pred posnemovalci. Osrednje vprašanje je bilo, ali je Louboutin zaščitil obliko podplata ali barvo. Sodniki v Luksemburgu so tako zavrnili mnenje, ki ga je februarja pripravil odvetnik sodišča, da rdečih podplatov ni mogoče zaščititi.

>> Uradni opomini Komisije Sloveniji
Evropska komisija z uradnim opominom poziva Slovenijo, naj v celoti spoštuje sodbo Sodišča EU z dne 16. julija 2015 (zadeva C-140/14) in sanira nezakonito odlagališče odpadkov v Bukovžlaku pri Celju. Tri leta po sodbi Sodišča Slovenija ni sprejela ustreznih ukrepov za sanacijo ali zaprtje tega odlagališča v skladu z zahtevami direktive o odlagališčih in okvirne direktive o odpadkih.

Prav tako je Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni izpolnila obveznosti v skladu z zakonodajo EU o inteligentnih prometnih sistemih (ITS) (Direktiva 2010/40/EU). V skladu z direktivo države članice Komisiji vsaka tri leta poročajo o napredku, doseženem pri izvajanju nacionalnih ukrepov in dejavnosti ter projektov v zvezi s prednostnimi področji direktive o inteligentnih prometnih sistemih.

>> Izvajanje Listine o temeljnih pravicah v EU
Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017. V poročilu izpostavlja, da je bilo leto 2017 leto izzivov za temeljne pravice, vendar so strukture in orodja, ki so vzpostavljeni za uresničevanje Listine, delovali. Nadaljnja podpora spoštovanju in spodbujanju temeljnih pravic, pravne države in demokracije, vključno s podporo svobodni in dinamični civilni družbi, bo ostala osrednjega pomena tudi v letošnjem letu.

>> Krepitev sodelovanja za učinkovitejši boj proti terorizmu
Države članice EU so potrdile predlog Evropske komisije za okrepitev sodelovanja Europola s tretjimi državami ter učinkovitejši boj proti terorizmu in drugim oblikam nadnacionalnih hudih kaznivih dejanj. Komisija lahko zdaj v imenu EU začne pogajanja z osmimi državami o sklenitvi sporazumov o izmenjavi ključnih informacij z Europolom. Sodelovanje zadeva Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Libanon, Maroko, Tunizijo in Turčijo. Sporazumi bodo pravna podlaga za izmenjavo osebnih podatkov med Europolom in pristojnimi organi osmih držav za namen boja proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter njihovega preprečevanja in bodo ustrezno zagotovili zaščito zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov.

>> Posodobitev pravil EU o telekomunikacijah
Evropski parlament in države članice EU so dosegli politični dogovor o posodobitvi pravil EU o telekomunikacijah. Novi Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah, ki ga je predlagala Evropska komisija, bo spodbudil naložbe v visokozmogljiva omrežja (VHCN) v EU, vključno z oddaljenimi območji in podeželjem. Dogovor je pomemben za doseganje ciljev povezljivosti v EU in zagotavljanje dobre internetne povezave za vse Evropejce, da bodo lahko polno sodelovali v digitalnem gospodarstvu.

>> Nova direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah
Evropski parlament in države članice EU so potrdili predhodni politični dogovor s 26. aprila letos o novi direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah. Nova pravila bodo dodatno zaščitila mladoletnike in okrepila boj proti sovražnemu govoru v vseh avdiovizualnih vsebinah. Spodbujala bodo tudi evropske avdiovizualne produkcije in zagotavljala neodvisnost regulativnih organov na avdiovizualnem področju. Še ta mesec naj bi se zaključila pogajanja o tehničnih podrobnostih, nato pa morajo Evropski parlament in države EU še uradno potrditi novo direktivo.

>> Evropski poslanci potrdili skupna evropska pravila o dronih
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdili nova skupna evropska pravila glede uporabe brezpilotnih letalnikov in njihovega upravljanja, ki naj bi vsem zagotovila enako stopnjo varnosti, operaterjem in proizvajalcem pa omogočila predvidljivost pri razvoju izdelkov in storitev, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misli ob branju biografije Gustava Radbrucha    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Praktično delo v pravu je največkrat neobremenjeno z vprašanjem, kakšni so ljudje, ki so oblikovali  ta naš miselni »prostor«, v katerem delujemo. Kdo in kakšni so recimo poslanci, ki so s svojimi mislimi in idejami pomagali pri nastajanju nekega zakona, ni vprašanje, ki bi kdaj prišlo v interesni fokus pravnika.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo SZ-1?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 12 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici SZ-1 je tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 175. člen SZ-1, ki ureja pravice najemnikov hišniškega stanovanja.

Zakon je povezan tudi z več kot 110 strokovnimi članki, več kot 1.100 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 930 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.