c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2016, številka 46 / letnik XIV.
 
Patroni petulantiam litigator luit.
Za odvetnikovo predrznost se pokori stranka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Izbor se zaključuje
Le še do torka, 22. novembra, do 12. ure lahko glasujete za svojega kandidata izmed 20 finalistov drugega dela izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2016.Na slovesnosti, ki bo v sredo, 30. novembra, v ljubljanskem Hotelu Lev, bodo najvplivnejši slovenski pravnice in pravniki prejeli priznanja ter v razpravi, ki jo bo povezoval odvetnik Andrej Razdrih, predstavili svoje poglede na različne aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem in družbenem okolju. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Obvestilo
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
V soboto, 19. novembra, bo začela veljati novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misli ob volitvah v ZDA    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Dovolj je, da človek malo prebere komentarje pod novicami na spletnih straneh časopisov, ki omogočajo anonimno komentiranje - izjav in trditev, ki se pojavljajo že nekaj časa, ne izrekajo samo marginalni zafrustrirani tipi, katerih psihopatologija je vredna obdelave v ustreznih ustanovah, ampak gre že za neke vrste mainstream ideologijo. In ta je že protofašistična (na to oznako sem nekje naletel) v smislu zavračanja tujcev, institucionalno zagotovljene solidarnosti, poudarjanja vloge »nas« proti »drugim« itd. Tega ni mogoče prezreti in to tudi pojasnjuje dogajanje tako v Ameriki kot po drugih zahodnih državah - Trump je zato, ker pač »America leads the way«, samo odprl vrata za bolj odkrito udejanjanje te ideologije.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Za štiri prosta mesta ustavnih sodnikov 23 kandidatov
Za mesto ustavnega sodnika se potegujejo izredni profesor na katedri za ustavno pravo ljubljanske pravne fakultete Matej Accetto, član pravne službe Evropskega parlamenta Andrej Auersperger Matić, podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto, ki jo na ta položaj predlaga vrhovno sodišče, dekan ljubljanske fakultete za družbene vede ter nekdanji minister za pravosodje Rado Bohinc, vodja zunanjega oddelka državnega pravobranilstva v Celju Martina Bukovec, odvetnik iz Zreč Marko Cuk ter vrhovni sodnik Mile Dolenc.

>> V sodniškem društvu zaskrbljeni nad odločitvijo komisije DZ
Tudi v Slovenskem sodniškem društvu so izrazili zaskrbljenost ob odločitvi mandatno-volilne komisije DZ, ki je zavrnila predlog Sodnega sveta za izvolitev Aleksandra Karakaša za vrhovnega sodnika. Primer po njihovem kaže na neustreznost pravne ureditve v zvezi z načinom imenovanja oz. izvolitve sodnikov ter napredovanja na mesto vrhovnega sodnika. Predsednik Sodnega sveta Marko Novak je četrtkov predlog mandatno-volilne komisije DZ označil za nesprejemljiv.

>> Dva kandidata za mesto generalnega državnega tožilca
Za mesto generalnega državnega tožilca se potegujeta vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Drago Šketa in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem Robert Renier. Državnotožilski svet je pristojen za oblikovanje predloga za imenovanje enega ali več kandidatov na razpisano mesto generalnega državnega tožilca, pri čemer lahko v primeru, če predlaga v imenovanje več kandidatov, navede, kateremu od njih daje prednost.

>> DZ sprejel proračun
DZ je sprejel državni proračun za leti 2017 in 2018. Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju sicer še niso usklajene, a vlada pričakuje, da ji bo uspelo dogovor s sindikati doseči do začetka novega proračunskega leta. V nasprotnem primeru napoveduje enostranske ukrepe, saj mora masa za plače ostati v načrtovanem obsegu.

>> Predlogi zakonskih sprememb za pregon bančnega kriminala
Poslanci NSi so v obravnavo vložili paket predlogov sprememb treh zakonov, s katerimi bi po njihovih besedah izboljšali pregon bančnega kriminala, poleg tega pa tudi zaostrili pogoje za vstop v uprave in nadzorne svete bank. Med drugim predlagajo odprtje novih oddelkov sodišč, ki bi se ukvarjala le z bančnim kriminalom.

>> Korupcija ni nič manjša kot pred štirim leti
Korupcija je v zadnjih letih dobila še dodatne razsežnosti, v boju zoper njo pa zgolj normativni prijemi ne zadostujejo, je ob predstavitvi rezultatov javnomnenjske raziskave Svetovni barometer korupcije 2015/16 dejal generalni sekretar Transparency International (TI) Slovenia Vid Doria. Več bi morali storiti tudi za zaščito prijaviteljev.

>> Odgovornost vseh institucij za dobro delovanje države
Vrhovno sodišče je obeležilo 25. obletnico osamosvojitve. Zbranim sta spregovorila predsednik republike Borut Pahor in predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Pahor je dejal, da imajo vse institucije nalogo, da še učinkoviteje in uspešneje opravijo delo. Masleša pa je opozoril, da je zagotavljanje pravne države naloga vseh vej oblasti.

>> Sodišče zavrnilo tožbo DUTB
Mariborsko okrožno sodišče je zavrnilo tožbo DUTB proti nekdanji upravi že ugasle Probanke, v kateri so bili Romana Pajenk, Milana Lah in Vito Verstovšek. V DUTB so trdili, da so odobrili sporno milijonsko posojilo, sodišče pa je ugotovilo, da je uprava ravnala v skladu z internimi predpisi in zakoni.

>> Krkovič zaradi zadeve Patria napovedal odškodninsko tožbo
Anton Krkovič je napovedal, da bo zaradi zadeve Patria vložil odškodninsko tožbo zoper državo. Kot je dejal, bo tožbo vložil tudi Ivan Črnkovič, medtem ko za Janeza Janšo ne ve natančno. Državo bo tožil, ker je moral zaradi razveljavljene sodbe v zadevi Patria v zaporu preživeti 249 dni, porušenega zdravja, ki sta mu ga načela celoten proces in zapor, ter okrnjenja dobrega imena.

>> Klemenčič z evropsko komisarko za pravosodje Jourevo
Pravosodni minister Goran Klemenčič se je včeraj sestal z evropsko komisarko za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vero Jourovo, s katero sta govorila o pravosodnih reformah v Sloveniji, pa tudi ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EPPO), ki velja za eno izmed njenih prednostnih nalog. Minister je komisarki predstavil nekatere zakonske predloge, predvsem spremembe zakona o kazenskem postopku, ki bodo pospešili predkazenske postopke in izboljšali delovanje pravne države v Sloveniji.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izplačilo plač v javnem sektorju
12. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki med drugim spreminjajo 19. člen (primerjalnik besedila) o posebnostih glede osnovne plače. Novela prinaša tudi nove člene, ki urejajo posebnosti, ki se nanašajo na minimalno plačo, delovno uspešnost, nadomestila, plačilne liste, dežurno delo in delo preko polnega delovnega (od 19.a do 19.e člena). Razveljavlja se drugi odstavek 20. člena, ki ureja nekatere dodatke za delo v tujini, povračila in nadomestila funkcionarjev, ki jim miruje funkcija, vendar se do junija 2017 še uporablja za obračun plač za delo v tujini, prav tako tudi 21. člen.

>> Pokojninski sklad javnih uslužbencev
Na podlagi 8. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) je bilo objavljeno novo Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov, ki bo začelo veljati 1. januarja 2017. Javnim uslužbencem se mesečno obračunavajo in vplačujejo skupne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja glede na leta dopolnjene delovne dobe, v zneskih, določenih v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS. Navodilo določa roke, obliko in način posredovanja podatkov potrebnih za evidenco članov krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, evidenco zavezancev za plačilo in za razporeditev plačanih premij na osebne račune ter način določitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V delu, ki se nanaša na spletno storitev, preko katere zavezanci za plačilo posredujejo podatke o zaposlenih, velja v obdobju od januarja 2017 do konca marca 2017 prehodno obdobje.

>> Sofinanciranje socialnovarstvenih programov
Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki je začel veljati 12. novembra, določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.

>> Register nastanitvenih obratov
Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, ki bo začel veljati 1. decembra, ureja vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov, podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra. Nastanitvenemu obratu se ob vpisu v register, vpisu sprememb podatkov v register ali izbrisu iz registra dodeli status nastanitvenega obrata, ki je lahko aktiven, neaktiven ali izbrisan. Register vzpostavi in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 in 71
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča RS. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Prijavo oziroma kandidaturo je potrebno poslati do 11. decembra 2016.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Predhodno vprašanje na Sodišču EU
Vrhovno sodišče Baskovske avtonomne skupnosti je na sodišče EU naslovilo naslednje vprašanje: Ali je ureditev, na podlagi katere morajo biti kandidati za delovno mesto v policiji, ki opravlja operativne in izvršilne naloge, mlajši od 35 let, v nasprotju z Direktivo o enakem obravnavanju pri delu? Sodišče EU je razsodilo (zadeva C-258/15), da taka ureditev očitno uvaja razlikovanje na podlagi starosti, vendar pa starostni pogoj ni diskriminatoren, če je starost povezana z posebnimi fizičnimi sposobnostmi osebe, ki so bistvene in odločilne za opravljanje določenega poklica. Narava opravljanja določenih dejavnosti lahko zahteva posebne fizične sposobnosti (na primer poraba fizične sile), njihova odsotnost pa bi pri konkretnem ravnanju lahko pomenila resne posledice za policiste, za tretje osebe in ne nazadnje za ohranjanje javnega reda.

>> Komisija zaključuje ocenjevanje proračunov držav evrskega območja
Evropska komisija je včeraj predstavila svoja stališča glede ekonomskih in socialnih prioritet EU za naslednje leto in tako začela nov cikel ekonomskega upravljanja za leto 2017 oziroma tako imenovani evropski semester. Usmeritve v novem svežnju dokumentov temeljijo na govoru predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja o stanju v Uniji v letu 2016 in najnovejših ekonomskih podatkih iz napovedi Komisije iz jeseni 2016. Komisija je ocenila, ali so osnutki proračunskih načrtov držav članic evrskega območja za leto 2017 v skladu z določbami Pakta za stabilnost in rast. V nobenem osnutku proračunskega načrta ni ugotovila posebej resne neskladnosti.

>> Učinkovita in trajnostna varnostna unija
Evropska komisija je predstavila drugo mesečno poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in trajnostne varnostne unije. V skladu s pozivi iz časovnega načrta iz Bratislave in sklepi oktobrskega zasedanja Evropskega sveta so med pomembnimi dosežki, doseženimi v zadnjem mesecu, ustanovitev evropske mejne in obalne straže 6. oktobra ter poglobljene razprave o ukrepih mreže za ozaveščanje o radikalizaciji, zlasti v zvezi z mladimi, ki so ji izpostavljeni.

>> Sistem za potovalne informacije in odobritve
Evropska komisija je predlagala vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS - European Travel Information and Authorisation System), da bi okrepila varnostno preverjanje potnikov, ki ne potrebujejo vizuma. Sistem ETIAS bo zbiral informacije o vseh potnikih, ki brez vizuma potujejo v EU, s čimer bo omogočal vnaprejšnje preverjanje z vidika neregularnih migracij in varnostno preverjanje. Tako se bo povečala učinkovitost upravljanja zunanjih meja EU in izboljšala notranja varnost, hkrati pa bo zakonito potovanje prek schengenskih meja postalo lažje.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je doživelo že 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 210 strokovnimi članki, skoraj 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja in upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 200 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.