c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2016, številka 08 / letnik XIV.
 
Patroni petulantiam litigator luit.
Za odvetnikovo predrznost se pokori stranka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novela zakona o prekrških
Pravosodno ministrstvo je pripravilo osnutek novele > Zakon o prekrških (ZP-1), s katero po predlanski odločitvi ustavnega sodišča iz pravnega reda izključuje uklonili zapor. Novela predvideva, da se globa, ki ne bo plačana v roku, poravna na različne načine; prvi bo izterjava, možni bodo tudi obročno odplačilo in delo v splošno korist. Če izterjava ne bo uspešna, pa bo v določenih primerih možen poseben sodni postopek za nadomestitev neplačane in neizterljive globe z nadomestnim zaporom.

Nadomestni zapor bo možen takrat, ko bo posamična globa oziroma seštevek dveh ali več glob, ki ne bodo nižje od 300 evrov, presegel tisoč evrov. Za vsakih 100 evrov bo sodišče določilo en dan zapora, največ pa 90 dni. V primerih, ko bo posamezen storilec nabral deset ali več glob pod 300 evri, a v skupnem seštevku nad 1000 evri, zneska pa ne bo mogoče izterjati, bo sodišče prav tako za vsakih 100 evrov glob določilo dan zapora, vendar najdlje za 30 dni. Prekrškar bo sicer imel možnost, da se izogne zaporu s predlogom za delo v splošno korist in bo k temu tudi resno pristopil.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V OECD zaskrbljeni glede položaja KPK
Delovna skupina OECD proti podkupovanju je v izjavi izrazila resno zaskrbljenost zaradi položaja slovenske Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Zavzemajo se za njeno neodvisnost, finančne in človeške vire ter učinkovitost. V vladi so v odzivu poudarili, da nekatere ocene ne temeljijo na dejanskem stanju, KPK pa jih dojema kot kritiko oblasti. Tudi v Transparency International (TI) Slovenia so zaskrbljeni ob ugotovitvah OECD in opozarjajo, da je odločnejše ukrepanje glede na situacijo nujno.

>> OZP o odgovoru na pismo arbitražnega sodišča
Odbor DZ za zunanjo politiko se je v ponedeljek seznanil z odgovorom Slovenije na decembrsko pismo arbitražnega sodišča. Rok za slovenski odgovor se izteče 26. februarja, medtem ko se je rok za odgovor Hrvaške na decembrsko pismo iz Haaga iztekel že januarja, Zagreb pa v skladu s stališčem, da je iz arbitraže izstopil, odgovora ni posredoval.

>> DS proti črtanju enoletne vezanosti DZ na izid referenduma
Državni svet ni podprl vladnega predloga novele zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Svetnike je namreč zmotilo predvideno črtanje določbe, po kateri DZ v enem letu po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.

>> GZS nasprotuje zakonu o napotitvi delavcev
Predlog zakona o napotitvi delavcev na delo, ki je še danes v javni obravnavi, bo po mnenju GZS prinesel dodatne ovire za poslovanje slovenskih podjetij. Menijo, da so predlagane omejitve nesorazmerne in neutemeljene, zato resornemu ministrstvu predlagajo nov razmislek o vsebini predloga in uskladitev s socialnimi partnerji. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) pa sta na ministrstvo za delo že naslovili pripombe na predlog zakona, ki bi pri podjetnikih in obrtnikih povzročil dodatno gospodarsko škodo in odpuščanja delavcev.

>> Po vetu v DS medijska novela potrjena na odboru DZ
Odbor DZ za kulturo je zaradi odložilnega veta državnega sveta ponovno obravnaval novelo zakona o medijih ter jo z osmimi glasovi za in nobenim proti podprl. Iz izjav zlasti poslancev SMC je mogoče sklepati, da bo novelo ponovno podprl tudi DZ, nato pa se bo koalicija na predlog največje vladne stranke lotila dodatnega noveliranja zakona.

>> Pozivi Fišerju k spoštovanju roka za pripravo poročila
Poslanska skupina SDS je na predsednika DZ Milana Brgleza naslovila poziv, naj generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja opomni na spoštovanje roka za posredovanje poročila o delu državnih tožilstev. Kot so opozorili, se v Fišerjevem mandatu še ni zgodilo, da bi spoštoval rok, zamudo pa je napovedal tudi za letos. Rok se sicer izteče 15. aprila.

>> Zadeva Lekarna Bitenc na ustavno sodišče
Vrhovno sodišče je konec januarja odločilo, da je Mestna občina Ljubljana (Mol) zakonito odvzela koncesijo Lekarni Bitenc. Zato so se Bitenčevi obrnili še na ustavno sodišče. V Lekarniški zbornici pa opozarjajo na neutemeljeno ukinjanje ali odpovedi koncesijskih razmerij, ki so posledica samovoljnega delovanja županov in občinskih svetov.

>> Veselinovič zanikal očitke glede kredita Dimičevi
Nekdanji prvi mož NLB Draško Veselinovič je na ljubljanskem okrožnem sodišču danes zavrnili očitke o neupravičeni odobritvi kredita Simoni Dimic za nakup hiše v Murglah. Očitke sta zavrnila tudi nekdanja člana uprave Matej Narat in Miran Vičič.

>> Elektronske volitve
Elektronske volitve na nacionalnem nivoju trenutno še vedno predstavljajo prevelik tehnični zalogaj ter varnostno tveganje, da bi jih lahko v kratkem uvedli. Zakonodaja za njihovo uvedbo je sicer že pripravljena, manjka pa politična podpora in dobre prakse drugih, primerljivih evropskih držav.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vojska z novimi pooblastili na meji
Od 24. februarja je v veljavi Sklep o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje. Pooblastila je na predlog vlade v ponedeljek podelil Državni zbor, omogoča pa jih lani oktobra sprejeta novela > Zakona o obrambi (ZObr) z novim 37.a členom. Vojaki bodo lahko opozarjali in usmerjali osebe, jim začasno omejili gibanje in sodelovali pri obvladovanju skupin in množic. Vojska bo dodatna pooblastila izvajala pod pogoji, ki so predpisani za policiste, čas teh pooblastil pa bo časovno omejen, in sicer za obdobje, kot je to nujno, in ne dlje kot tri mesece z možnostjo podaljšanja. Vlada bo o izvajanju teh izjemnih pooblastil SV sproti seznanjala delovni telesi DZ, pristojni za obrambo in notranje zadeve, in sicer s prvim poročilom v roku enega meseca po uveljavitvi sklepa in drugim poročilom po prenehanju njegove veljavnosti.

>> Seznam varnih izvornih držav
Na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ) je bil izdan Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, redno pregleduje stanje v državah iz seznama in v primeru poslabšanja stanja v posamezni državi predlaga njen umik s seznama varnih izvornih držav. Kot varne izvorne države se določijo: Albanija, Alžirija, Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Egipt, Kosovo, Makedonija, Maroko, Srbija, Tunizija in Turčija.

>> Uradni rezultati referenduma o noveli ZZZDR-D
Državna volilna komisija v Poročilu o izidu referenduma ugotavlja, da je na referendumu imelo pravico glasovati skupaj 1.714.055 volivk in volivcev, od tega 1.714.050 volivk in volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 5 volivk in volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani v volilne imenike. Oddanih je bilo 621.133 veljavnih glasovnic. Za je glasovalo 226.651 volivk in volivcev ali 36,49 odstotka volivk in volivcev, proti pa jih je glasovalo 394.482 ali 63,51 odstotka volivk in volivcev, ki so veljavno glasovali.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12-14
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Spletno reševanje sporov glede spletnih nakupov
Evropska komisija je predstavila spletno platformo, ki bo potrošnikom in trgovcem v Evropski uniji pomagala pri izvensodnem reševanju sporov v zvezi z domačimi in čezmejnimi spletnimi nakupi. Za spore s slovenskimi ponudniki platforma še ni na voljo, polna pokritost pa naj bi bila zagotovljena v prihodnjih mesecih.

>> Nove smernice o uporabi strukturnih in investicijskih skladov
Evropska komisija je v okviru Naložbenega načrta za Evropo objavila nove smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter Evropskega sklada za strateške naložbe. Nove smernice naj bi pomagale lokalnim organom in nosilcem projektov, da v celoti izkoristijo priložnosti skupne uporabe sklada EFSI in skladov ESI. Sklada se namreč glede namena, zasnove in zakonodajnega okvira dopolnjujeta in medsebojno krepita.

>> Izenačevanje distribucije zavarovanj
23. februarja je začela veljati direktiva o distribuciji zavarovanj, katere cilj je izenačiti distributerje zavarovanj v EU. S tem se jamči potrošnikom, da bodo imeli enako izbiro in storitev pri sklenitvi zavarovanj ne glede na državo članico sklenitve. Direktiva tudi zagotavlja primerne standarde preglednosti, tako da določa nujne informacije, ki jih je treba nuditi potrošniku pred podpisom zavarovalne pogodbe.

>> Lobiranje v institucijah EU
Google je najbolj pogost lobist pri Evropski komisiji v zadnjih štirinajstih mesecih, je mogoče razbrati iz orodja Monitor integritete, ki ga upravlja Transparency International. Google je imel v 14 mesecih 22 sestankov z najvišjimi funkcionarji komisije. Pred Googlom po obsegu lobiranja prednjači le Businesseurope, ki pa je konfederacija evropskih podjetij in združuje 40 organizacij različnih industrij in delodajalcev iz EU.

>> Opomin tudi Sloveniji
Slovenija je prejela opomin s strani Evropske komisije (poleg še devetih držav članic) zaradi opustitve prenosa ali pomanjkljivega prenosa skupnega evropskega azilnega sistema. Nemčijo, Estonijo in Slovenijo je Komisija obvestila, da morajo sporočiti ukrepe za prenos direktive o azilnem postopku. Slovenijo pa poleg tega še glede ukrepov za prenos direktive 2011/51, ki bi morala biti prenesena do 20. maja 2013.

>> Sodišče EU o pridržanju prosilca za azil
V zadevi C-601/15 PPU so na sodišču EU presodili na podlagi e točke 3. odstavka 8. člena direktive 2013/33, da je mogoče pridržati prosilca za azil, kadar je treba zaščititi nacionalno varnost ali javni red. Pri zaščiti javnega reda sodišče navaja, da mora iti za resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki ogroža temeljni interes družbe. Nova prošnja za azil, ki jo vloži oseba, ki je v postopku vračanja, ne sme povzročiti razveljavitve odločbe o vrnitvi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob smrti Antonina Scalie, sodnika Vrhovnega sodišča ZDA    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Nedvomno je odšel velik človek, čigar prispevek k pravni kulturi ne bo pozabljen - ne samo zaradi dejstva, da je eden najpogosteje citiranih sodnikov sedanje sestave ameriškega vrhovnega sodišča, temveč tudi zaradi tega, ker je bil pri pisanju sodb in ločenih mnenj duhovit in iskriv pisec. Tako je o poklicu sodnika nekoč rekel: »Če bi rad bil dober in zvest sodnik, moraš upoštevati dejstvo, da ti ne bodo vedno všeč odločitve, ki si jih sprejel. Če so ti vedno všeč, potem počneš nekaj narobe.«
   
     
   
 
 
> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Dražen Vrbanec, Ante Vuković, Dejan Bodul:
Institut ovrhe radi vraćanja zaposlenika na rad
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 220 strokovnimi članki in več kot 180 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1850 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.