c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2015, številka 35 / letnik XIII.
 
Cessante ratione legis cessat ipsa lex.
Če preneha smisel zakona, preneha sam zakon.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Javnost podatkov iz svetovalnih pogodb
Upravno sodišče je v sporu med NKBM in informacijskim pooblaščencem o tem, ali so podatki o sklenjenih svetovalnih, avtorskih in odvetniških pogodbah prosto dostopne informacije javnega značaja ali ne, pritrdilo informacijskemu pooblaščencu. Ta sedaj poziva vse državne subjekte, naj omogočijo dostop do teh podatkov. "Gre za prvo sodbo, v kateri je sodišče odločalo o dostopu do informacij iz svetovalnih in avtorskih pogodb pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava po noveli > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) iz lanskega marca," je sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Obvestilo
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-A)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela ZDavP-2
Vlada je konec preteklega tedna sprejela predlog novele zakona o davčnem postopku, s katero se bo zavezancem omogočilo lažje plačilo davčnega dolga, davčnemu organu pa večjo učinkovitost. Gre za nadaljevanje v začetku leta sprejetih ukrepov za odpravo administrativnih ovir in večjo učinkovitost pri pobiranju javnih dajatev, nove je pričakovati že prihodnje leto.

>> Spremembe na področju zavarovalništva
Zavarovalnice se pripravljajo na uveljavitev nove evropske direktive Solventnost II s prihodnjim letom, ki bo od njih zahtevala boljše obvladovanje tveganj. Glavni izzivi, o katerih je stroka včeraj govorila na mednarodni konferenci Solventnost II - Kaj bi lahko šlo narobe?, bo sprememba miselnosti pri upravljanju, poslovnih modelov in strategij. Slovenske zavarovalnice bodo po uveljavitvi nove evropske direktive Solventnost II še bolj varne, je v intervjuju povedal direktor Agencije za zavarovalni nadzor Sergej Simoniti.

>> Predlogi za bolj transparentno privatizacijo končali zakonodajno pot
Predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki so ga pripravili poslanci ZL, po mnenju odbora DZ za finance in monetarno politiko ni primeren za nadaljnjo obravnavo. ZL ni bila uspešna s predlogi, ki bi po njihovem mnenju povečali transparentnost privatizacije, kupce pa zavezali k spoštovanju obljub o ohranjanju delovnih mest.

>> Uvedba probacijske službe
Vlada je ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču naložila, da ustanovi medresorsko projektno skupino, ki bo do 31. maja 2016 pripravila podlage in akcijski načrt ustanovitve probacijske službe v Sloveniji. Prednost sistema probacije v primerjavi z današnjim sistemom je v tem, da omogoča celovito oskrbo storilca in žrtve v vseh fazah postopka v okviru ene institucije - organiziranje, priprava, izvrševanje ter nadzor skupnostnih sankcij in ukrepov. Naloge probacijske službe so namenjene nadzoru, usmerjanju prestopnikov in pomoči, z namenom na eni strani pomagati pri vključevanju prestopnikov v družbo in na drugi prispevati k dvigu stopnje varnosti v družbi.

>> Sodišče 10 let po prodaji Mercatorja ustavilo preiskavo
Okrožno sodišče v Ljubljani je ustavilo preiskavo zoper štiri obdolžene osebe, med njimi nekdanjega prvega moža Pivovarne Laško Boška Šrota, in dve pravni osebi, med njimi tudi pivovarno. Gre za preiskavo prodaje Mercatorjevih delnic Pivovarni Laško izpred 10 let, je sporočila pivovarna. Vzroka končanja preiskave sicer pivovarna ne navaja.

>> Inšpekcije lani skupaj izrekle več kot 83.000 ukrepov
Statistični podatki o opravljenem delu kažejo, da je bilo v letu 2014 izrečenih 53.134 upravnih in 30.194 prekrškovnih ukrepov, torej skupaj 83.328 ukrepov. V primerjavi z letom 2013 je bilo za štiri odstotke manj izrečenih upravnih ukrepov in za dva odstotka več prekrškovnih ukrepov.

>> Odpis dolgov
Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je do 28. avgusta prispelo 165 vlog za odpis dolgov, ki jih na ministrstvu lahko odpišejo. Na Finančno upravo RS (Furs) pa je v slabem mesecu - vloge so začeli sprejemati 3. avgusta - prišlo 550 takšnih vlog.

>> Zahteva za izredno sejo DZ o ugotovitvah ESČP
Poslanci SDS, NSi, poslanec italijanske narodne skupnosti Roberto Battelli ter nepovezani poslanec Bojan Dobovšek so v parlamentarni postopek vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi odločali o predlogu priporočila v zvezi z ugotovitvami Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o kršitvah človekovih pravic za Slovenijo.

>> Komisija EU podpira arbitražni proces
Evropska komisija je včeraj sporočila, da se njihovo stališče do vprašanja arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško ni spremenilo. Komisija podpira arbitražni proces, je pa odprta tudi za podporo katere koli druge vzdržne dvostranske rešitve, o kateri bi se dogovorili obe strani.

>> Migracijski pritiski na Evropo ne popuščajo
Migracijski valovi še naprej preplavljajo Evropo in ne kažejo znakov popuščanja. Več tisoč migrantov, ki želijo nadaljevati pot do Avstrije in Nemčije, je obtičalo na glavni železniški postaji v Budimpešti. Grčija še naprej beleži vrtoglave dnevne številke prihodov migrantov. Vrstijo pa se odkritja migrantov v utesnjenih prevoznih sredstvih.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novi zakon o zaposlovanju tujcev že v uporabi
1. septembra se je začel uporabljati novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki uvaja enoten postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in delo, ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v RS - t. i. princip vse na enem mestu (one - stop - shop), pri katerem tujec ali njegov delodajalec vložita enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja na enem mestu. Zakon ščiti tudi prednost zaposlovanja domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani RS, pred zaposlovanjem tujcev. Dovoljenje za sezonsko delo bo zavod za zaposlovanje izdajal delodajalcem, in sicer za čas do treh mesecev, tujci pa pri tem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje. Z zakonom se ureja tudi problematika neprijavljanja tujcev v socialna zavarovanja. Prijava prostega delovnega mesta v postopku izdaje enotnega dovoljenja ne bo več potrebna, bo pa delodajalec pred vložitvijo vloge lahko preveril stanje na trgu dela. Zaostrujejo se tudi sankcije za kršitev pravic tujih delavcev, tako se zvišujejo denarne kazni, za najtežje kršitve pa je predvidena prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela. Nov zakon vpliva na 12 drugih zakonov oziroma predpisov, tako da bodisi razveljavlja bodisi spreminja njihove določbe.

>> Standardi za nastanitev tujcev
1. septembra je začel veljati tudi novi Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v RS, ki je sprejet na podlagi ZZSDT. Minimalne bivanjske in higienske standarde, določene s tem pravilnikom, mora zagotavljati delodajalec, pri katerem je tujec zaposlen, oziroma naročnik dela, za katerega tujec opravlja delo na podlagi sklenjene pogodbe civilnega prava, če tujcu odda nastanitveni prostor, ki ga ima v lasti ali najemu, oziroma ga ima v lasti ali najemu fizična ali pravna oseba, kapitalsko povezana z njim. Najemna pogodba za nastanitveni prostor mora vsebovati podatek o površini najemnega prostora, številu oseb, ki ta prostor uporabljajo, in višini najemnine.

>> Izdaja dovoljenja za prebivanje
Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje, ki velja od 1. septembra, ureja podrobnejši način izdaje in označitve prenehanja ter ceno dovoljenja. K prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje mora tujec, ki je dopolnil starost šest let, dati dva prstna odtisa. Ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniškem mediju, se zajameta z elektronsko napravo za zajem prstnih odtisov.

>> Varovanje zdravja nosečih in doječih delavk
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, ki je v veljavi od 29. avgusta, določa ukrepe in aktivnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu teh delavk. Delodajalec za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje omenjenih delavk, v okviru ocene tveganja oceni vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti, oceni vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določi ter izvede ustrezne varnostne ukrepe. Pravilnik razlikuje splošno prepoved izpostavljenosti in prepoved izpostavljenosti glede na oceno tveganja.

>> Varovanje zdravja pri delu otrok
29. avgusta je začel veljati Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, ki določa ukrepe in aktivnosti za varovanje njihovega zdravja, telesnega ter duševnega razvoja pri delu in v zvezi z delom. Pravilnik ureja dolžnosti delodajalca, prepoved izpostavljenosti dejavnikom tveganja, prepoved opravljanja del (5. člen) in prepoved opravljanja del na podlagi ocene tveganja (6. člen) ter natančno določa pojem lažje delo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 63 in 62
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Javni poziv h kandidiranju
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Upravnega sodišča RS. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Prijavo oziroma kandidaturo je potrebno poslati do 27. septembra.

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./66. Kaj v resnici sporočajo sodbe ESČP    

Vlasta Nussdorfer
   
Matematični izračun tako pokaže, da je kršitev ugotovljena v manj kot 4 odstotkih vseh prejetih tožb. Večino ­- več kot 95 odstotkov - pritožb ESČP zavrne, ne da bi jih obravnavalo po vsebini, saj ne izpolnjujejo enega od meril dopustnosti, določenih s konvencijo. Tako je zavrnilo kar 6.398 pritožb zoper Slovenijo, kar je okoli 75 odstotkov prejetih. Na razsodbo pa res čaka še 1.691 zadev, za katere seveda vnaprej ni mogoče reči, ali bodo pri njih ugotovljene kršitve človekovih pravic ali ne.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zamudna sodba
Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo, v kateri ni obrazložilo materialnopravne podlage zahtevka, marveč je le neobrazloženo navedlo, da utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi in da ta dejstva, na katera tožeča stranka opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila oziroma dejstvi, ki so splošno znana. Pasivnost tožene stranke, ki je eden izmed pogojev za izdajo zamudne sodbe po 1. odstavku 318. člena ZPP, se po sistemu afirmativne litiskontestacije ocenjuje kot priznanje dejanskih navedb tožeče stranke.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, je doživel že pet vplivov, od tega tri novele. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.
KZ-1 je vsebinsko povezan tudi s 470 strokovnimi članki, več kot 850 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. september 2015 Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje tujca 12,00 EUR
1. september 2015 Temeljna obrestna mera za september, mesečna 0,0%
1. september 2015 Temeljna obrestna mera za september, letna 0,00%
28. avgust 2015 Povprečna mesečna bruto plača za junij 2015, v primerjavi z majem 1.528,50 1.539,82 EUR (+0,7%)
28. avgust 2015 Povprečna mesečna neto plača za junij 2015, v primerjavi z majem 997,51 1.003,74 EUR (+0,6%)
1. september 2015 Najnižja osnovna plača za III. tarifni razred po KP za lesarstvo 515,83 EUR
1. september 2015 Najnižja osnovna plača za VII. tarifni razred po KP za lesarstvo 840,72 EUR
1. september 2015 Trošarina na plinsko olje za ogrevanje (za 1000 l) 114,6400 138,6700 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.