c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2015, številka 32 / letnik XIII.
 
Iustitia non debet claudicare.
Pravičnost ne sme šepati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Danes znana odločitev glede novega arbitra
Vlada bo danes predvidoma sprejela odločitev glede novega slovenskega člana arbitražnega sodišča, ki odloča o meji s Hrvaško, potem ko je prejšnji teden presenetil z odstopom arbiter Ronny Abraham. Vlada je sicer te dni preučevala tri možnosti, in sicer, da za novega - po odstopu dveh že tretjega - slovenskega arbitra poišče uglednega tujega pravnika, da na to mesto imenuje domačega strokovnjaka ali da imenovanje prepusti predsedniku arbitražnega sodišča. Možnosti naj bi tehtali predvsem z vidika, katera je najboljša za nadaljevanje arbitražnega postopka, v katerem sodišče odloča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Rok za imenovanje se izteče 20. avgusta.

Da bi Jernej Sekolec na lastno pest dodajal dokumente v spis in tako kompromitiral arbitražni postopek med Slovenijo in Hrvaško, je zelo malo verjetno, sta sta se strinjala pravnika Marko Pavliha in Rajko Pirnat.

K odstopu francoskega sodnika Ronnyja Abrahama iz arbitražnega sodišča so prispevale ZDA, tako kot je Evropska unija pomagala pri njegovem imenovanju. Tako se v sporu o meji kažejo interesi tistih, ki igrajo svoje igre prek Hrvaške in Slovenije, je ocenil ugledni zagrebški profesor politične filozofije in analitik Žarko Puhovski. Strokovnjak za geopolitiko Klemen Grošelj dvomi, da bi bil odstop arbitra Ronnyja Abrahama posledica pritiskov velesil, saj jim eskalacija spora ni v interesu.

Hrvaška ne sodeluje več pri izvajanju arbitražnega sporazuma, kar pomeni, da ne bo imenovala novega člana arbitražnega sodišča do 14. avgusta, ko bo potekel 15-dnevni rok po odstopu Budislava Vukasa, so potrdili na sedežu hrvaške diplomacije. "Vladi v Zagrebu in Ljubljani nista ne dovolj legitimni in ne dovolj politično sposobni, da bi lahko sami dosegli dogovor o rešitvi spora o meji," v intervjuju meni hrvaški politični analitik Davor Gjenero.

Izredni profesor mednarodnega prava na Univerzi Leiden, Eric De Brabandere, slovenski vladi svetuje, da bi vsekakor morala izkoristiti pravico, ki jo ima, in sama imenovati novega arbitra, saj bi s tem poslala signal, da vztraja pri arbitraži, da še vedno verjame v postopek.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Institut osirotelih del prenesen v slovensko pravo
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Wolfu že zastaral kazenski pregon v zadevi Patria
V pričakovanju odločitve ljubljanske okrajne sodnice Tanje Lombar Jenko glede zastaranja zadeve Patria, je, kakor poročajo mediji, jasno, da se poslovnežu Walterju Wolfu v tej zadevi zagotovo ne bo več treba zagovarjati. V ponedeljek je namreč kazenski pregon zanj zastaral. Glede zadeve Patria mora sodnica odločiti, ali glede zastaranja velja določba kazenskega zakonika iz časa, ko naj bi bila storjena kazniva dejanja (po kateri Patria zastara letos), ali novejša določba, po kateri je v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe zastaralni rok dve leti od te razveljavitve.

>> Nekdanji sodnik Škoberne ostaja v zaporu
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za izpustitev prvega pravnomočno obsojenega sodnika v zgodovini Slovenije Milka Škoberneta, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo na ustavno sodišče. Škoberne medtem ostaja za zapahi na Dobu, kjer prestaja petletno zaporno kazen zaradi prejemanja podkupnine in zlorabe položaja.

>> Manj začetih stečajev podjetij
V prvem polletju je bilo v Sloveniji začetih 617 stečajnih postopkov nad poslovnimi subjekti, kar je okoli 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Manj je bilo začetih stečajev nad gospodarskimi družbami, več pa stečajev samostojnih podjetnikov.

>> Rešitve za zaplet s teranom ne bo kmalu
Rešitve za zaplet s teranom, ki ga je Slovenija na trgu EU zavarovala z zaščiteno označbo porekla, a Hrvaška to zaščito spodbija, še ne gre pričakovati kmalu. Kmetijski minister Dejan Židan zagotavlja, da bodo Evropski komisiji po potrebi posredovali dodatna pojasnila in s tem dodatne argumente, da bo varovala slovensko zaščito.

>> Razpis za kandidate za sodnika v Strasbourgu
Ministrstvo za pravosodje je v Uradnem listu objavilo nov razpis za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev bo ministrstvo sprejemalo do 16. septembra.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi novela ZGD-1I
8. avgusta so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki urejajo dopolnjeno omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, onemogočanje veriženja podjetij za doseganje nepodjetniških ciljev in izboljšanje korporativnega upravljanja. Novela med drugim določa, da bo moral lastnik podjetja, ki bo želel ustanoviti novo podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj in ne le za en mesec, kot je to veljalo do sedaj. Podjetja ne morejo ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki so v treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. FURS v zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno (10.a člen). Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij še naprej velja za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. Z namenom izpopolnjenja korporativnega upravljanja novela uvaja institut notranje revizije (281.a člen). Novela razveljavlja 8. in 66.a člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP).

>> Odkrivanje prikritih vojnih grobišč
8. avgusta je začel veljati tudi Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ), ki ureja postopke do trenutka, ko se neko grobišče vpiše v register in se uvrsti v kategorijo vojnih grobišč. Zakon ne posega v obstoječi Zakon o vojnih grobiščih (ZVG), saj ta obravnava registrirana vojna grobišča. Poudarek novega zakona je torej na odkrivanju doslej prikritih vojnih grobišč, njihovi označitvi v naravi, vpisu v register vojnih grobišč in postavitvi spominskih znamenj v skladu z ZVG. V njem so poleg tehničnih postopkov za urejanje prikritih grobišč določene tudi pristojnosti komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

>> Usklajevanje zakonskih besedil
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), ki so začele veljati 8. avgusta, so bile nujne po sprejemu Zakona o finančni upravi (ZFU), saj se je pokazala potreba po redakcijski uskladitvi besedila in opredelitvi pojma carinski organ. Z novelo se usklajuje tudi področje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine s predpisi EU.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 59
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o evropskem pripornem nalogu
V zadevi C-237/15 PPU so sodniki sodišča EU odločali o evropskem pripornem nalogu na podlagi okvirnega sklepa 2002/584. Sodniki so podali odločitev, da potek roka za odločitev glede izvršitve evropskega pripornega naloga ne odvezuje pristojnega sodišča obveznosti, da sprejme odločitev v tisti zadevi in sam po sebi ne izključuje možnosti nadaljnjega pripora zadevne osebe. Če je čas trajanja pripora prekomeren, pa je treba izpustiti priprto osebo, seveda ob zagotovitvi ustreznih ukrepov za preprečitev pobega.

>> 2,4 milijarde evrov za soočenje z migracijami
Komisija EU je potrdila večletne programe držav članic za upravljanje migracij in financiranje za varnejšo Evropo. V okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost je skupno namenjenih okoli 2,4 milijarde evrov. Sredstva bodo zdaj lahko prejele najbolj obremenjene države članice, kot sta Grčija in Italija, ter druge države članice EU, ki se soočajo s povečanimi migracijskimi tokovi.

>> Obvezni centralni kliring
Evropska komisija je sprejela pravila, ki nalagajo obveznost, da je za določene OTC (over-the-counter) pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih obrestnih mer potrebna potrditev osrednje (centralne) stranke. Obvezni centralni kliring je ključen del odziva na finančno krizo, saj izboljšuje transparentnost in zmanjšuje tveganja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob robu zadeve Lambert in ostali v. Francija    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Evropsko javnost je v začetku junija razburkala odločitev Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v famozni zadevi Lambert in ostali v. Francija glede (ne)upravičenosti prenehanja zdravljenja bolnika v delno vegetativnem stanju. Ali odločitev podaja kakšne smiselne usmeritve pri obravnavanju zdravljenja bolnikov ob koncu življenja?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od objave leta 2002 doživelo kar 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 200 strokovnimi članki, 1.755 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 1759 judikati sodišča EU ter 198 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.