c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2015, številka 20 / letnik XIII.
 
Scriptura publica probat se ipsa.
Javna listina dokazuje samo sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novela ZIZ-K
Vlada bo danes obravnavala osnutek novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki skladno s socialnim sporazumom onemogoča izvršbo na neto minimalno plačo, kar pomeni, da minimalni varovani znesek, ki v primeru izvršbe ostane dolžniku, ne sme biti nižji od neto minimalne plače, letos postavljene pri 604,35 evra. Osnutek novele med drugim predvideva zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po izterjavi t. i. navadnih terjatev, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače. Po trenutno veljavnem zakonu varovani znesek glede na višino bruto minimalne plače, letos postavljeno pri 790,73 evra, znaša 553,51 evra, po novem pa naj bi dosegel 600,95 evra. Varovani znesek pri izterjavi t.i. privilegiranih terjatev (preživnine) naj bi medtem ostal pri 50 odstotkih bruto minimalne plače.

Novela ureja tudi ureditev uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov ali drugih oseb, omejitve izvršbe v primeru enkratnih večmesečnih prilivov in omejitev stroškov izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih prejemkov. Izvrševalci nadomestil za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o izvršbi ali zavarovanju glede na osnutek novele ne bodo več smeli poravnati iz prejemkov, na katere je izvršba omejena.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU, ki prinaša dodatno zaščito žrtev nasilnih kaznivih dejanj. Ko te žrtve po notranjem pravu uživajo posebne ukrepe za svojo zaščito, denimo prepoved približevanja zaradi nasilja v družini, jih bodo lahko uživale tudi v drugih članicah EU.

>> Prvo branje predloga zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev
Državni zbor je v prvem branju podprl predlog zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim želi NSi urediti postopke urejanja vojnih grobišč. Že razprava je nakazala možno podporo zakonu, v glasovanju pa se je izkazalo, da so predlagatelji k podpori pritegnili tudi večino poslancev SMC in poslanko ZaAB.

>> ZUPJS v ustavno oceno
Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter eno od določb z njim povezanega pravilnika. Določbe po presoji varuha nedopustno posegajo v pravice najranljivejših skupin prebivalstva, predvsem otrok.

>> Vlada: Nepravilnosti pri imenovanju Škrleca
Vlada se je opredelila do predloga sklepov za sejo DZ glede postopkov imenovanja Boštjana Škrleca. Po mnenju vlade je v postopku prišlo do nepravilnosti, a spreminjanje zakonodaje zaradi posameznega primera ne bi bilo ustrezno. Bilo bi tudi primerneje, če bi DZ o tem razpravljal po sprejemu odločitve Državnotožilskega sveta.

>> Število povprečno dnevno zaprtih še narašča
Število povprečno dnevno zaprtih in priprtih v slovenskih zaporih je tudi lani naraščalo in doseglo 1511, kar je za 81 več kot leto prej, je pojasnil generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Kljub temu se je število zaposlenih zmanjšalo za deset, na 832.

>> Slovenija v evropskem vrhu po korupciji v podjetjih
Korupcija in podkupovanje v podjetjih sta kljub rahlemu izboljšanju v zadnjih dveh letih še vedno močno razširjena. Da so to povsem običajne poslovne prakse, je v raziskavi svetovalnega podjetja Ernst&Young odgovorila kar polovica vprašanih menedžerjev. V Evropi zasedajo najvišja mesta Hrvaška, Slovenija in Srbija.

>> Zadeva Stožice
Okrožno sodišče v Ljubljani je zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Stožice izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave. Sklep sicer še ni pravnomočen, saj so bile podane pritožbe, so povedali na sodišču. Tožilstvo Jankovića sumi oškodovanja bank in EU, Janković, ki se je na sklep sodišča pritožil, pa zatrjuje, da do tega ni prišlo.

>> Radanu enomesečni pripor
Zdravnik Ivan Radan bo prihodnjih 30 dni moral preživeti v priporu, če zunajobravnavni senat ne bo odločil drugače. Njegov zagovornik Milan Krstić je namreč napovedal, da se bo danes zoper odločitev o priporu pritožil. Breme suma sedmih umorov je očitno za Radana težko, saj naj bi v priporu skušal storiti samomor.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Imenovanje kandidata za komisarja
15. maja so stopile v veljavo dopolnitve > Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU), ki določajo, da se kandidat, ki ga vlada predlaga na redni seji, predstavi pristojnemu odboru DZ, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo ter ga pošlje vladi. Mnenje odbora za vlado ni zavezujoče. Ta postopek iz novega 11.b člena se smiselno uporablja tudi za predlaganje slovenskega predstavnika na Evropskem računskem sodišču in v upravnem odboru Evropske investicijske banke.

>> ZISDU-3 že v veljavi
19. maja je začel veljati Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), ki določa pogoje za ustanovitev družb za upravljanje, pogoje in način upravljanja javnih investicijskih skladov, prenos upravljanja na druge osebe, vrste skladov, način oblikovanja in poslovanja ter nadzor nad opravljanjem storitev. Investicijski sklad je na podlagi nove ureditve vsak sklad, ki zbira premoženje vlagateljev, kar torej pomeni, da se pojem investicijskega sklada širi tudi na sklade, v katere lahko vlagajo le profesionalni vlagatelji. Do sedaj so za investicijske sklade veljali le tisti, ki zbirajo premoženje malih oz. neprofesionalnih vlagateljev. ZISDU-3 v 177. členu ureja tudi problematiko v zvezi z izvajanjem skrbniških storitev za investicijske sklade, ki javno zbirajo premoženje, če je bilo skrbniški banki odvzeto dovoljenje za opravljanje storitev oz. ji je poteklo dovoljenje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 34
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kaj »dobimo« s sodbo?    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Večjo težavo vidim, ko pravna stroka pade v zanko prepričanja o vsemogočnosti prava oziroma ko ne loči argumentov pravne znanosti od vsesplošne in nestrokovne razprave. Poskusi, da bi iz postopkovnih pomanjkljivosti ali zahtev izpeljali zaključke o tem, kaj se je v resnici zgodilo, so enako neodpustljivi kot navedene iluzije. Napake, storjene v sodnem postopku, so pač napake sodnega postopka; v zakonu so nekatere kot kršitve celo izrecno predvidene, in to zato, ker se dogajajo (če se ne bi, ne bi bilo nobene potrebe, da se jih izrecno napiše). Iz tega ne moremo potegniti nobenega zaključka, ali je oseba neko dejanje storila ali ne.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sklep o uvedbi preiskave brez zaslišanja obdolženca

Sodišče prve stopnje je s sklepom zoper državljana Romunije na podlagi 167. in 169. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) uvedlo preiskavo v smeri nadaljevanega poskusa kaznivega dejanja uporabe ponarejene bančne kreditne ali druge kartice po prvem odstavku 247. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Sodišče je sklep izdalo brez zaslišanja osumljenca, ker naj bi šlo za tujega državljana, ki je zaradi državljanstva EU izrazito mobilen in posledično njegova dosegljivost oziroma udeležba v postopku otežena. Na vabilo na zaslišanje, ki je bilo poslano na naslov v Romuniji, se obdolženec ni odzval, četudi sta kasneje v spis že dva odvetnika priglasila pooblastilo za njegovo zastopanje.

Dejstvo, da je obdolženec državljan EU in zato mobilen ter da se na vabilo na zaslišanje ni odzval, ne opravičuje izdaje sklepa o uvedbi preiskave brez obdolženčevega predhodnega zaslišanja.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 600 strokovnimi članki, skoraj 6.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.300 judikati Sodišča EU ter 63 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
8. maj 2015 Rast cen življenjskih potrebščin marca 2015 v primerjavi s februarjem 0,9 %
8. maj 2015 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2015, glede na povprečje 2014 -1,2 %
8. maj 2015 Preračun zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven povprečne plače 2014 Valorizacijski količniki
9. maj 2015 Pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu: smrt 5.000 3.000 eur
9. maj 2015 Pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu: invalidnost II. kat. 3.700 2.200 eur
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.