c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2015, številka 05 / letnik XIII.
 
Ius est ars boni et aequi.
Pravo je spretnost najti dobro in primerno (tj. pravično).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Izbor kandidatov za sodniška mesta
Sodni svet v odzivu na odločitev Državnega zbora, da odvetnice Anite Dolinšek ne imenuje za višjo sodnico, poudarja, da kandidate za sodniška mesta izbira zelo skrbno. Sodni svet poslancem ne odreka pravice, da kandidata podprejo ali ne, opozarja pa, da je ponovna presoja kriterijev, po katerih je bil kandidat predlagan, resna grožnja pravni državi. Tudi Slovensko sodniško društvo izraža zaskrbljenost nad petkovo odločitvijo DZ, prepričani so, da gre za primer, ki se ne bi smel zgoditi in kaže na željo po političnem kadrovanju na mesta sodnikov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Spremenljivi številčni podatki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo ZUJF, ki velja od 1. februarja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče v Haagu zavrnilo tožbi za genocid
Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) je v torek v celoti zavrnilo tožbi za genocid v letih 1991-1995, ki sta ju druga proti drugi vložili Hrvaška in Srbija. Kot so dejali, Hrvaška ni uspela dokazati izrecnega namena Srbije, da izvede genocid nad Hrvati, Srbija pa ni prepričala sodišča, da je Hrvaška kršila konvencijo ZN o genocidu med operacijo Nevihta. Genocid je najhujši zločin po mednarodnem humanitarnem pravu, hkrati je to tudi zločin, ki ga je od vseh najtežje dokazati. Po sklepu Združenih narodov je bil genocid decembra 1948 razglašen kot zločin proti človečnosti. V mednarodnem pravu ga ureja konvencija ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida; Slovenija je podpisnica te konvencije od leta 1950.

>> Podpis socialnega sporazuma
Socialni partnerji bodo danes, nekaj več kot tri mesece po začetku pogajanj podpisali socialni sporazum 2015-2016 (izhodišča sporazuma). Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki s ciljem doseči stabilnost in socialni mir opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve vseh treh strani. Zadnji je potekel z letom 2009.

>> Nasprotovanje predlogu novele zakona o PDI
Sindikat Mladi plus, ki se zavzema za celostno ureditev področja pripravništev, nasprotuje osnutku novele zakona o pravniškem državnem izpitu. Predlog želi zmanjšati socialno varnost pripravnikov, opozarjajo v javnem sporočilu ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču. Prepričani so, da ministrstvo skuša "s kreativno interpretacijo definicije sodniškega pripravnika" opravičiti nesposobnost, da zagotovi sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do teh pripravnikov v višini nekaj več kot 0,5 milijona evrov.

>> Izenačitev istospolnih in raznospolnih parov
Med poslanskimi skupinami zakonskemu predlogu ZL (predlog novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) za izenačitev istospolnih in raznospolnih parov v vseh pravicah izrecno nasprotujejo le v SDS in NSi. Poslanci in poslanke DeSUS bodo glasovali po svoji vesti. Vse ostale stranke pa predlog podpirajo.

>> Predlog za razrešitev Fišerja
V uradu generalnega državnega tožilca poziv Državnotožilskemu svetu, naj začne postopek za razrešitev vrhovnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, označujejo kot še enega v vrsti "neutemeljenih političnih napadov na vodstvo tožilstva". Prepričani so tudi, da je bila kršitev, ki jo Fišerju očitajo predlagatelji, "formalna in daleč od zatrjevane zlorabe".

>> Predlogi za člane strokovne skupine
Poslanske skupine so ustavni komisiji posredovale svoje predloge za člane strokovne skupine, ki bo pripravila mnenje o predlaganih spremembah ustave glede postopka oblikovanja vlade. V strokovno skupino, ki bo imenovana 12. marca, so predlagani Igor Kaučič, Matej Avbelj, Franc Grad, Miran Potrč, Dino Bauk, Janez Pogorelec in Lojze Ude.

>> Sodišče zavrnilo Bavčarjevo prošnjo za odlog
Sodišče je zavrnilo prošnjo nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja za odlog prestajanja kazni, so včeraj uradno potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Je pa sodišče izvedenca Petra Rakovca spet poslalo v zasebno bolnišnico Medicor, kjer je Bavčar hospitaliziran. Rakovec je dodatni pregled Bavčarjevega zdravstvenega stanja že opravil.

>> 1700 slovenskih primerov v Strasbourgu
Ob koncu lanskega leta je na odločitev na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu čakalo 1700 slovenskih primerov, kar Slovenijo glede na število nerešenih vlog uvršča na 10. mesto med 47 članicami Sveta Evrope. Skupno je bilo na omenjenem sodišču konec leta 2014 skoraj 70.000 nerešenih vlog.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> ZUJF določa urno postavko študentskega dela
1. februarja so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki zvišujejo davčne obremenitve študentskega dela in določajo minimalno urno postavko. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga bodo od študentskega dela morali plačati študentje, bo obračunan po stopnji 15,5 %, prispevek delodajalca pa po stopnji 8,85 %. Delodajalec bo od študentskega dela plačal tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 % ter prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Od študentskega dela bo treba plačati koncesijsko dajatev v višini 16 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %. Najbolj odmevna novost, ki jo ureja novela, je najnižja bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki znaša 4,5 evra bruto oziroma 3,80 evra neto. Obenem je določeno, da se višina najnižje bruto urne postavke usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu.

>> Nova KP za kovinsko industrijo
Od 1. februarja je v veljavi Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, ki na novo ureja nekatere pravice, spremembe pa se nanašajo predvsem na normativni del pogodbe. Tako je na novo opredeljena pogodba o zaposlitvi za določen čas (12. člen) in pripravništvo (14. člen). Spremembe se nanašajo tudi na poenostavljen postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, letni dopust, ki je omenjen na največ 33 oz. 35 dni na leto (26. člen), dodatek na delovno dobo pa se izplačuje le za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu (48. člen). Pogodba tudi določa, da se s 1. februarjem zvišajo najnižje osnovne plače in regres, in sicer za 2 %. V novi pogodbi je dodano novo poglavje o alternativnem reševanju sporov, tako individualnih kot kolektivnih.

>> Odpoved KP za lesarstvo
30. januarja je začel teči trimesečni odpovedni rok Kolektivne pogodbe za lesarstvo. Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom ter varnost in zdravje pri delu.

>> Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev FURS
1. aprila bo začel veljati Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave RS, ki določa vsebino strokovnih izpitov, postopek opravljanja, način in postopek prijave, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in druga vprašanja, povezana s strokovnim izpitom. Priloga pravilnika vsebuje Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov.

>> Razpolovljene sejnine
V veljavi so spremembe > Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, ki za polovico znižujejo stalni del sejnine (primerjalnik besedila 4. člena), prav tako pa tudi spremenljivi del sejnine (primerjalnik besedila 5. člena).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 in 6
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Novo upanje    

dr. Matej Avbelj
   
Menda je v Evropi na pohodu novo upanje. V Grčiji se kliče Siriza. Z njeno zmago bo zdaj vse drugače. Konec bo neo-liberalnega izkoriščevalskega kapitalizma, na mesto katerega bo stopila nova levica. Prinesla bo minimalne plače za vsakogar v višini 1000€, najemnina bo 3€/m2 in delovna mesta bodo zagotovljena vsem. Pri tem ostaja le eno, resda obstransko vprašanje, kdo bo vse to plačal.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Davčne olajšave pri dohodninski napovedi
Davčni zavezanec se je pritožil zoper odločbo o odmeri dohodnine, skladno s katero bi moral doplačati razliko med odmerjeno dohodnino in med letom plačanimi akontacijami dohodnine, pri čemer je navajal, da mu v odločbi ni bila priznana olajšava za dnevnega migranta. Ministrstvo za finance je kot drugostopenjski organ njegovo pritožbo zavrnilo, saj davčni zavezanec v ugovoru na informativni izračun ni navedel, da želi uveljavljati omenjeno olajšavo, pač pa je to navedel šele v pritožbi zoper izpodbijano odločbo. Na podlagi 64. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je uveljavljanje olajšave mogoče le do izdaje odmerne odločbe.

     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2015 Bolniško nadomestilo za samozaposlene v kulturi (na dan) 20,00 EUR
1. januar 2015 Minimalno letno avtorsko nadomestilo za TV program (nad 66 % glasbe) 7.200,00 7.214,40 EUR
1. januar 2015 Minimalna plača 789,15 790,73 EUR
23. januar 2015 Rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2014 0,2 %
30. januar 2015 Povprečna mesečna bruto plača za november 2014, v primerjavi z oktobrom 1.543,66 1.633,22 EUR (+5,8 %)
30. januar 2015 Povprečna mesečna neto plača za november 2014, v primerjavi z oktobrom 1.007,24 1.053,77 EUR (+4,6 %)
31. januar 2015 Sejnina (fiksni del) v javnih skladih, zavodih in JGZ 100,00 50,00 EUR
1. februar 2015 Regres za dopust 2015 po novi KP za kovinsko industrijo 822,00 EUR
1. februar 2015 Najnižja osnovna plača (VII. tar. razred) po novi KP za kovinsko industrijo 1.049,22 EUR
1. februar 2015 Temeljna obrestna mera za februar 2015, letna in mesečna 0,0 %
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 14 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.