c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2015, številka 04 / letnik XIII.
 
Quod nullum est, nullum producit effectum.
Kar je nično, nima nobenega učinka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> DZ potrdil sprejemanje pravosodnih novel po skrajšanem postopku
Državni zbor je ob začetku januarske seje potrdil odločitev kolegija predsednika DZ, da bodo poslanci sveženj sprememb zakonov s področja pravosodja obravnavali po skrajšanem postopku. Vladni sveženj vključuje predloge novel zakonov o sodiščih, o sodniški službi, o državnem tožilstvu, o brezplačni pravni pomoči in o sodnem registru. V opoziciji, kjer se ne strinjajo s skrajšano obravnavo, opozarjajo, da je minister za pravosodje Goran Klemenčič predlagane novele označil za prvi korak sodne reforme, v vladi pa vztrajajo, da gre za manj zahtevne spremembe, ki uveljavljajo priporočila Greca in prinašajo bolj transparentno delovanje pravosodja. Na pravosodnem ministrstvu pojasnjujejo, da predlagane novele prinašajo pomembno optimizacijo delovanja mreže sodišč ter dajejo predsednikom okrožnih sodišč pristojnost in odgovornost, da izenačijo obremenjenost sodnikov na sodiščih.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Upniška prisilna poravnava
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o fiskalnem pravilu
Državni zbor obravnava že tretji predlog zakona o fiskalnem pravilu, s katerim se bo določilo izvajanje te zahteve, zapisane v ustavi. Po zavrnitvi dveh predlogov SDS ima tokrat na mizi vladni osnutek zakona, ki določa zelo strog okvir za vodenje javnofinančne politike.

>> Dogovor vlade in občin
Vlada bo danes popoldne s predstavniki občin podpisala dogovor o sredstvih za delovanje občin v letošnjem letu, saj so na podpis dogovora pristali tudi v Skupnosti občin Slovenije. V skladu z dogovorom bodo povprečnino za prvo polletje letošnjega leta določili v višini 525 evrov, za drugo polletje pa v višini 500,83 evra. Pri sredstvih za sofinanciranje investicij pa so pristali na alternativno dikcijo, po kateri bi se v letošnjem letu izplačal investicijski transfer v višini enega odstotka skupne primerne porabe občin, razlika do dveh odstotkov pa bi se zagotovila z dogovorom o višini povprečnine v letu 2016.

>> Oblikovanje kriterijev za opredelitev državnih naložb
Medtem ko podporniki privatizacije podjetij v državni lasti in tisti proti njej stopnjujejo svoje aktivnosti, so v koaliciji začeli usklajevati kriterije, po katerih se bodo različne kapitalske naložbe v neposredni lasti države razvrstile na seznam strateških, pomembnih in portfeljskih naložb.

>> Odprta pot za prihod somalijskega dekleta
Ustavno sodišče RS je odprlo pot za prihod 14-letne somalijske begunke k sestri v Slovenijo. Na podlagi njenega primera je odločilo, da je 16.b člen zakona o mednarodni zaščiti neskladen z ustavo, razveljavilo sodbi vrhovnega in upravnega sodišča, odpravilo odločbo notranjega ministrstva v zvezi s tem in zadevo vrnilo ministrstvu v novo odločanje.

>> Ljubljansko okrajno sodišče dela uspešno
Okrajno sodišče v Ljubljani se podobno kot druga sodišča v državi sooča z zmanjševanjem sredstev in števila zaposlenih, kljub temu pa mu uspeva zmanjševati sodne zaostanke in skrajševati pričakovane čase reševanja zadev, je na novinarski konferenci povedala njegova predsednica Vesna Pavlič Pivk. Sodišče tako po njeni oceni dela uspešno.

>> Suspendirali mariborskega tožilca Marčiča
Tožilca Borisa Marčiča, ki je bil zaradi krive izpovedbe pravnomočno obsojen na šestmesečno pogojno zaporno kazen, so suspendirali, so potrdili na mariborskem okrožnem tožilstvu. Ker gre za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in zaradi katerega je tožilec lahko razrešen, so ga začasno odstranili iz tožilske službe.

>> Poslovnežu Walterju Wolfu odobrena varščina
Sodnica vrhovnega sodišča kanadske province Britanske Kolumbije v Vancouvru Heather Holmes je po sredinem zaslišanju poslovnežu Walterju Wolfu odobrila zahtevo za izpustitev iz pripora, vendar po plačilu varščine v višini 1,2 milijona kanadskih dolarjev. Na sodnem tajništvu so potrdili, da bo naslednja obravnava 22. marca. Teden dni po aretaciji Walterja Wolfa na podlagi slovenskega zapornega naloga je tudi hrvaško notranje ministrstvo razpisalo mednarodno tiralico za tem podjetnikom zaradi sporne privatizacije podjetja v Karlovcu.

>> Bavčar še ni začel prestajti zaporne kazni
Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki bi v torek moral začeti prestajati zaporno kazen na Dobu, tja ni prišel zaradi hospitalizacije, na ljubljansko okrožno sodišče pa je naslovil novo prošnjo za odlog prestajanja kazni. Policisti so včeraj obiskali Medicor, kjer je hospitaliziran, saj naj bi ga želeli privesti v zapor na Dobu.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Preprečevanje davčnega izogibanja
Svet EU je sprejel spremembe k direktivi o matičnih in odvisnih družbah (direktiva 2011/96), in sicer je dodal obvezno določbo proti zlorabam z namenom preprečiti davčno izogibanje in agresivno davčno načrtovanje s strani poslovnih skupin. Sprejete spremembe naj bi ustavile zlorabe direktive, ki omogočajo izogibanje davkom. Določba proti zlorabam bo preprečila državam članicam, da podelijo ugodnosti iz direktive nepristnim dogovorom.

>> Kapitalska unija
Komisija EU je za uvod v projekt ustanavljanja Unije kapitalskih trgov organizirala orientacijsko razpravo na kolegiju komisarjev. Kapitalska unija je paradni projekt nove Komisije, njen namen naj bi bil pospešiti gospodarsko rast in zaposlovanje v EU. Prek nje naj bi podjetja pridobila nove poti do raznovrstnih virov kapitala po celotni EU, vlagatelji in varčevalci pa naj bi imeli boljše možnosti uporabe svojega denarja. Februarja naj bi bila sprejeta zelena knjiga, ki bo podlaga za javno razpravo.

>> Nov register preglednosti
V torek je začel delovati prenovljen in izboljšan register preglednosti EU, katerega namen je po eni strani, da bi se vzpostavilo bolj pregledno in odgovorno odločanje in lobiranje v EU, po drugi pa, da bi se spodbudilo lobiste k registraciji. Olajšan je tudi dostop javnosti do samega registra. V samem registru pa je spremenjen način prijave lobistov, posredovati se morajo dodatne informacije o sodelovanjih v evropskih odborih, forumih, medskupinah ali podobnih strukturah.

>> Posredovanje podatkov o potnikih
V Parlamentu EU poteka razprava glede zakonodajnega predloga, ki bi letalske družbe zavezal, da državam EU posredujejo podatke o potnikih, ki vstopajo ali zapuščajo območje EU. Namen predloga naj bi bil pomagati državnim organom članic pri pregonu težjih kaznivih dejanj in terorizma. Predlog predvideva bolj sistematično zbiranje, uporabo in shranjevanje podatkov o imenih potnikov (PNR) na mednarodnih letih. Sam predlog stoji na zelo trhlih temeljih, saj je bila že precej manj sporna direktiva o hrambi podatkov razveljavljena s strani sodišča.

>> Register dejanskih lastnikov podjetij
Lastniki podjetij bodo morali biti navedeni v centralnih registrih v državah članicah EU, ki bodo odprti za državne organe in druge z legitimnim interesom (npr. novinarji). Nova direktiva proti pranju denarja, ki je namenjena pomoči pri boju proti pranju denarja, davčnemu kriminalu in financiranju terorizma, namreč omogoča lažje sledenje denarnim transakcijam.

>> Sodišče EU
V zadevi C-202/13 so sodniki najvišjega evropskega sodišča ugotovili, da se ne sme s predhodno pridobitvijo vizuma pogojevati pravice do vstopa državljana tretje države, če ima ta dovoljenje za prebivanje družinskega člana Unije. Direktiva o prostem gibanju namreč ne dovoljuje ukrepov, ki bi družinskim članom zaradi splošne prevencije preprečevali vstop na ozemlje države članice brez vizuma.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Objave pogodb s področja javnega naročanja
24. januarja je začel veljati Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki določa način, formate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega značaja iz omenjenih pogodb s strani registriranih zavezancev iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji. Javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb se objavijo na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, hkrati pa se samodejno objavijo enkrat na tri mesece na portalu javnih naročil tudi v strojno berljivem formatu - datoteka odprtega formata. 3. člen pravilnika, ki predpisuje način objave podatkov, zavezancu nalaga objavo elektronske kopije pogodbe, iz katere se predhodno izloči podatke, ki predstavljajo izjemo od dostopa v skladu z zakonom. Sprejete so bile tudi manjše spremembe Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, ki so v veljavi od 24. januarja in so že vnesene v prečiščeno besedilo pravilnika.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Peticijam ob rob    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Najbolj bode v oči dejstvo, da obe peticiji, kakorkoli že obračamo njune navedbe, vsebujeta isto željo: preprečiti »nespodobno vmešavanje« (peticija proti) in politično komisarstvo, strankarske bližnjice v uprave in nadzorne svete itd. (peticija za). Če torej vprašanje, ali je prodaja gospodarskih družb z znamenitega seznama petnajstih podjetij pravno zavezujoča, smiselna ali ne, pustimo ob strani, je podpisnikom obeh peticij skupen poziv, naj se politika ne vmešava v gospodarstvo. Strinjajo se celo, da je karkoli več od prenosa lastnine ob prodaji larifari, saj ko podjetje postane last drugega, je lastnikova stvar, kaj bo z njim storil.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.