c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2014, številka 44 / letnik XII.
 
Ibi valet populus, ubi valent leges.
Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> 20 finalistov za najvplivnejše pravnike

V prvem delu izbora so bili največkrat predlagani:10 najvplivnejših pravnic in pravnikov bomo povabili na okroglo mizo, s katero se izbor tradicionalno končuje. Na slovesnosti, ki bo v torek, 2. decembra, v ljubljanskem Hotelu Lev bodo najvplivnejši slovenski pravnice in pravniki prejeli priznanja ter v razpravi predstavili svoje poglede na različne aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem in družbenem okolju. Obeta se zanimiva in polemična razprava, saj bo decembra tudi že pravi čas za konkretne strokovne ocene delovanja nove vlade.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Obvestilo
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Izbrani komentarji zakonov na portalu IUS-INFO
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Dan pravosodja
4. novembra pred 96 leti je začela veljati uredba o ureditvi in delovanju pravosodja tedanjega ministra za pravosodje Vladimirja Ravniharja. Uredba, objavljena v uradnem listu Narodne vlade SHS, je kot jezik na sodiščih določila slovenščino, sodbe pa so se začele razglašati v imenu zakona. V spomin na to uredbo zaznamujemo dan pravosodja. Na Vrhovnem sodišču RS je tako včeraj potekala slovesnost ob dnevu pravosodja. Zbrane sta nagovorila pravosodni minister Goran Klemenčič in predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Klemenčič je ocenil, da je treba pravosodni sistem v določenih delih postaviti na nove temelje, Masleša pa, da sodstvo deluje dobro, ima pa tudi slabosti.

>> Vlada danes o noveli Zujfa
Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z njo želi odpraviti neskladnosti z ustavo v delu, ki se nanaša na upokojevanje javnih uslužbenk, podaljšati spremembe dohodninske lestvice ter določiti jasnejše pogoje pri pridobivanju soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb.

>> Vlada vztraja pri posegu v dodatek za delovno dobo
Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila nov predlog ukrepov za leto 2015. Poleg podaljšanja večine zdaj veljavnih ukrepov predlaga znižanje dodatka za delovno dobo z 0,33 na 0,25 odstotka. Na mizi je med drugim predlog znižanja povračila stroškov za prehrano s 3,64 na tri evre, pa tudi možnost skrajšanja tedenskega delovnika s 40 na 36 ur. Sindikati javnega sektorja so zavrnili večino novih predlogov in vztrajajo pri pogovorih le o prenosu trenutnih ukrepov, pri tem puščajo odprti vprašanji napredovanj in regresa. Načeloma sprejemajo predlog glede skrajšanja tedenskega delovnika.

>> Odbor zavrnil predlog priporočil za izboljšanje stanja v sodstvu
Odbor DZ za pravosodje je obravnaval predlog priporočil SDS v zvezi s stanjem na področju sodstva in ga zavrnil. V razpravi so predvsem opozicijski poslanci opozarjali na slabo in prepočasno delo sodišč, medtem ko so predstavniki sodstva temu oporekali.

>> Balkanski bojevnik
Ljubljanska okrožna sodnica Andreja Sedej Grčar je zavrnila večino zahtev za izločitev dokazov, ki so jih na predobravnavnem naroku vložili zagovorniki obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik. Odločitev sodnice je potrdilo več odvetnikov, ki tudi že napovedujejo pritožbe. Sodišče je iz postopka izločilo Anesa Selmana.

>> Sodnik Škoberne z zahtevo za varstvo zakonitosti
Celjski sodnik Milko Škoberne se zoper sodbo, s katero je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja, brani z zahtevo za varstvo zakonitosti. Kot je povedal njegov odvetnik Tomaž Bromše, je bila zahteva skupaj s predlogom za odložitev izvršitve izpodbijane sodbe včeraj oddana na pošto.

>> Rotnik in Pušnik včeraj pridržana
Okrožno sodišče v Celju je po dobrih dveh urah in pol, odkar sta bila na zaslišanje pred preiskovalno sodnico privedena nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in nekdanji prvi mož BPHMedvešek Pušnik, Bogdan Pušnik, za oba po neuradnih informacijah odredilo 48-urno sodno pridržanje, v katerem bosta ponovno zaslišana.

>> Brezplačna pravna pomoč socialno ogroženim
V okviru projekta Botrstvo že dve leti poteka brezplačna pravna pomoč socialno ogroženim skupinam, v okviru katere so pomagali že 800 posameznikom. Glavna izvajalka pomoči Nina Zidar Klemenčič je povedala, da so ponovno pripravili manifest, v katerem v devetih točkah pozivajo državo k odpravi sistemskih pomanjkljivosti in k zaščiti najšibkejših.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Krajši disciplinski postopek zoper izvršitelje
V veljavi so spremembe in dopolnitev > Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja, ki skrajšujejo disciplinski postopek z ukinitvijo pripravljalnega dela postopka. Novela bistveno spreminja dosedanji 3. člen - primerjalnik besedila, ki je med drugim urejal možnost dopolnitve nepopolnega ali pomanjkljivega predloga, novi 3. člen pa le na kratko določa uvedbo disciplinskega postopka s pisnim sklepom ministra za pravosodje. Novela črta 4. člen, ki je urejal pripravljalni postopek, prav tako se črtajo 5.a, 6. in 7. člen. V 8. členu - primerjalnik besedila, ki ureja postopanje s pritožbo, se črta zadnji odstavek, ki je določal izvršljivost odločbe disciplinske komisije.

>> KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn
Nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki se delno usklajuje z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), prinaša vrsto novosti in sprememb. KP med drugim zmanjšuje število dni letnega dopusta, omogoča možnost odstopanja od dogovorjenih minimalnih standardov, ureja dodatne primere sklenitve pogodbe za določen čas ter dodatne primere in daljše trajanje odreditve opravljanja drugega dela, odpravlja dodatne obveznosti ob odpovedi, določa suspenz pogodbe za primer nezmožnosti za delo ugotovljene s strani pooblaščenega zdravnika medicine dela, dodatek na delovno dobo veže na zadnjega delodajalca ter spreminja najnižjo osnovno plače in regres.

>> Novela KP za poštne in kurirske dejavnosti
1. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti. Novela med drugim črta 28.a člen, ki je delavcem po 52-em letu starosti zagotavljal tri dodatne dneve letnega dopusta. V 55. členu so na novo določeni dodatki zaradi razporeditve delovnega časa, ki so za delavce manj ugodni, in sicer se znižujejo pri nočnem delu ter delu prek polnega delovnega časa s 50 na 40 odstotkov osnovne plače. V 57. členu se znižuje dodatek za delovno dobo delavca z 0,5 na 0,4 odstotka od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe. V 58. členu se spreminja 3. točka, ki natančneje določa pravice do odpravnin in njihove višine. Sprememba prebivališča delavca iz razloga na strani delavca, ki ima za posledico povišanje stroška prevoza na delo in z dela, po novem ne vpliva na povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi - tako določa spremenjeni 58.c člen.

 
 
>> Drugi novi predpisi iz UL št. 78
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Vnovič objavljena razpisa za sodnika na ESČP in Sodišču EU
V Uradnem listu RS je bil objavljen vnovični razpis za tri kandidate za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Ponovitev marčevskega razpisa, na katerega se je sicer prijavilo sedem kandidatov, je predlagal predsednik republike Borut Pahor. Hkrati je objavljen tudi razpis za mesto slovenskega sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu.

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Evropska bančna unija
4. novembra je začela delovati bančna unija, nadzorniške naloge in pristojnosti v okviru enotnega mehanizma nadzora v njej pa v celoti prevzema Evropska centralna banka (ECB). Kot enotni nadzornik bo zagotavljala dnevni nadzor bank v evro območju, s ciljem zagotoviti varni evropski bančni sektor, ki se hitro in pravočasno odziva na nastajajoča tveganja. Novi zakonodajni okvir s skupnimi pravili za banke v 28-ih državah članicah, ki so zbrana v enotnem pravilniku, naj bi preprečeval bančne krize, nudil postopek za upravljanje bank v težavah z možnostjo nadzorovane likvidacije in omogočal garancijo za vloge varčevalcev po celotni EU v višini 100.000 evrov.

>> Uporaba Strukturnega in investicijskega sklada EU
Evropska komisija je sprejela Sporazum o sodelovanju s Slovenijo glede uporabe Strukturnega in investicijskega sklada EU za rast in delovna mesta v letih 2014-2020. V sporazumu je določena strategija za optimalno rabo omenjenega sklada za celotno državo, v katero naj bi se v teh šestih letih vložilo 3,97 milijarde evrov. Poleg teh sredstev bo Slovenija dobila še dobrih 800 milijonov evrov za razvoj podeželja in 24,8 milijonov za ribištvo in pomorstvo.

>> Reforma sistema davka na dodano vrednost
Evropska komisija je objavila pogosta vprašanja glede sistema davka na dodano vrednost v EU v luči prihajajoče temeljne reforme tega sistema. Cilj reforme je narediti prijaznejši sistem za podjetja, ki bo bolj pregleden in s tem manj dovzeten za goljufije, manj administrativno obremenjujoč in bolj stimulativen za čezmejno trgovino.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C-117/13 so na sodišču EU odločili o izjemi od pravice do reproduciranja po direktivi o avtorski pravici. Država članica lahko dovoli knjižnicam, da brez privolitve imetnikov avtorskih pravic digitalizirajo knjige iz svojih zbirk in jih dajo na voljo na elektronskih terminalih za branje. Pod določenimi pogoji in v določenih mejah, vključno s plačilom poštenega nadomestila imetnikom avtorskih pravic, lahko države članice dovolijo tiskanje ali hrambo teh knjig na USB ključku.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj misli o položaju človeka in sodnika    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Ne vem, kako se je v zadnjem času pojavilo prepričanje, da sodniki načrtno vztrajajo pri reševanju nekega primera, pri katerem zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin ne bi mogli ostati nepristranski. Razumsko si to lahko razložim le s tem, da ljudje mislijo, da sojenje v neki zadevi pomeni prestiž, ki se mu posamezni sodnik ne bi hotel odreči. A to ima več opraviti z nepoznavanjem notranje dinamike in sestave sodišč ter sodniškega dela kot z realnostjo. Dvomim, da bi katerikoli mojih kolegov zavestno tvegal takšno napako v postopku iz kakršnegakoli razloga. Poleg tega nam vsaj v kazenskem pravu pri današnji delovni obremenitvi in medijski pokritosti ne zmanjka ne znanih oseb ne odmevnih primerov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil objavljen leta 1993, je doživel že 35 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 36 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.