c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2014, številka 15 / letnik XII.
 
Poena unius est metus multorum.
Kazen enega je strah mnogih.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Od danes je mogoča objava podatkov o slabih posojilih
Danes je začela veljati novela > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - prečiščeno besedilo, po kateri lahko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) javno razkrije podatke o nanjo prenešenih slabih posojilih v okviru sanacije bank in s katero se obveznost posredovanja informacij javnega značaja širi na podjetja v večinski lasti države ali občin.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodba ESČP v zadevi Mladina proti Sloveniji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o legalizaciji objektov
Osnutek Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami je od srede v 30-dnevni javni obravnavi. Po napovedih ministra Sama Omerzela naj bi bil sprejet do konca leta, veljati pa bi začel z letom 2015. Državljani bodo imeli tri leta časa za legalizacijo, da bi jih stimulirali k urejanju, pa bodo nižji tudi stroški.

>> Vlada sprejela nacionalni reformni program
Vlada je sprejela nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem navaja prednostne ukrepe in projekte, usmerjene tudi v izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020. Program bo skupaj s programom stabilnosti služil Evropski komisiji kot podlaga za pripravo specifičnih priporočil naši državi. Danes pa je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na razširjeni konferenci v Ljubljani zavrnila nacionalni reformni program.

>> Nov predlog visokošolskega zakona
Predlog Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1) prinaša številne novosti, med drugim se spreminja postopek akreditacije novih programov in izhodiščno leto določitve financiranja ter ohranja brezplačno izobraževanje. Minister Jernej Pikalo je prepričan, da je zakon dober, saj omejuje nastale anomalije v visokem šolstvu in nikakor ne uvaja šolnin. Predlog zakona uvaja šolnine na rednem študiju, povečuje obremenitve zaposlenih in poglablja komercializacijo javnih univerz, pa so prepričani v Študentskem društvu Iskra.

>> V javni razpravi predlog zakona o partnerski skupnosti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo posredovalo predlog zakona o partnerski skupnosti. Z njim, kot navajajo, želijo odpraviti razlikovanje, ki temelji na podlagi spolne usmerjenosti. Javna razprava o predlogu je predvidena do 5. maja.

>> Dileme ob hkratnosti referenduma z evropskimi volitvami
DVK je razpravljala o dilemah, ki bi se pojavile, če bo ustavno sodišče določilo 25. maj za datum referenduma o arhivski noveli. Med drugim so razpravljali, ali bi v tem primeru imeli skupne volilne odbore za obe glasovanji. Vprašali so se še, ali bo veljal kvorum, uveden z ustavno spremembo, čeprav DZ še ni sprejel izvedbenega zakona.

>> Zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju
Minister Gregor Virant poudarja, da je prihodnje leto nujno zmanjšanje plačne mase v javnem sektorju glede na leto 2014. Linearno zniževanje plač ni prava rešitev, pač pa je treba s strukturnimi ukrepi omogočiti disciplinirano in konstantno zmanjševanje števila zaposlenih,.

>> Gorše obsojen na 10 let zapora
Koprsko okrožno sodišče je v torek nekdanjega stečajnega upravitelja Braneta Goršeta spoznalo za krivega poslovne goljufije, zlorabe položaja in pranja denarja v stečaju družbe Hidro Koper. Obsodilo ga je na 10 let zaporne kazni in pet let prepovedi opravljanja funkcije. Gorše bo moral vrniti tudi 2,2 milijona evrov protipravno pridobljene koristi. Danes pa je Višje sodišče v Ljubljani Braneta Goršeta in Jožeta Šušteršiča oprostilo v zadevi HKS Sicura.

>> Patria II
Ljubljansko okrožno sodišče je slikarja Jureta Cekuto in upokojenega brigadirja Petra Zupana obsodilo v zadevi Patria II. Če bo sodba potrjena, bo Cekuta v zaporu štiri leta in štiri mesece, Zupan dve leti in pol. Obsojena se bosta pritožila, s sodbo pa je zadovoljen tožilec Andrej Ferlinc, saj je sodišče skoraj v celoti sledilo njegovemu predlogu.

>> Visoke zaporne kazni za umor
Marko Markovič in Kosta Aleksandrov sta bila v torek na koprskem okrožnem sodišu obsojena za umor v Čežarjih na 30 oziroma 27 let zapora. Visoki kazni sta dobila zaradi okrutnosti, naklepa, zahrbtnosti in koristoljubja pri tem dejanju, njuna zagovornika pa sta že napovedala pritožbi.

>> Komisijo zanimala Mercator in Stožice
Preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu je včeraj zanimal postopek prodaje Mercatorja, ki se je februarja 2012 z umikom ponudbe Agrokorja neuspešno končal. Kmetijski minister Dejan Židan je zagotovil, da se v prodajo ni vpletal. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je pojasnjeval posojilo za Stožice.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Učinkovitejši pregon gospodarske kriminalitete
Novela > Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) - prečiščeno besedilo, ki bo začela veljati 26. aprila, prinaša večjo učinkovitost in boljšo koordinacijo organov, ki sodelujejo pri odvzemu takega premoženja. Po novem bo obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v kateri bodo predstavniki državnega tožilstva, policije, davčne in carinske uprave ter urada za preprečevanje pranja denarja. Na specializiranem državnem tožilstvu pa bo oblikovana posebna notranja organizacijska enota, ki bo zastopala državo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Novost je tudi drugačna ureditev davčnih postopkov v zvezi s premoženjem nezakonitega izvora, saj se po sedanji ureditvi z dnem začetka pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora ni mogel začeti noben davčni postopek na tem premoženju. Po novem se po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora na nepremičnem premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka, ne more začeti le postopek odmere davka na promet nepremičnin in davka na darila.

>> Vrnitev glasovalnih pravic
26. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o prevzemih (ZPre-1). Glavna sprememba omogoča podjetjem, ki jim glasovalne pravice v ciljni družbi mirujejo zaradi kršitve obveznosti, objavo prevzemne ponudbe iz drugega stavka drugega odstavka 75. člena ZPre-1, ter s tem ponovno pridobitev glasovalnih pravic, če znižajo delež glasovalnih pravic na zadnji zakoniti delež v ciljni družbi. Novela odpravlja nesorazmernost pogojev o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v primeru oseb, ki jim lahko že z neznatno pridobitvijo vrednostnih papirjev nad varovalnim zatečenim stanjem deleža glasovalnih pravic prenehajo vse glasovalne pravice v ciljnih družbah.

>> Podaljašan plačani očetovski dopust
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) podaljšuje plačani očetovski dopust s 15 na 30 dni, kar pomeni, da se celotno trajanje dopusta ob rojstvu otroka za oba starša skupaj podaljšuje z 12 mesecev na 12,5 meseca. Sprememba se bo uveljavila, ko bo gospodarska rast v državi 2,5-odstotna, do 30 dni plačanega očetovskega dopusta pa bi prišli postopoma v treh zaporednih letih. Zakon deli dopust ob rojstvu otroka na materinski, očetovski in starševski dopust. Materinski dopust, ki je bil do zdaj imenovan porodniški dopust, ostaja dolg 105 dni, 15 dni pa mora mati obvezno izkoristiti. Vsak od staršev ima pravico do 130 dni starševskega dopusta, ki je bil do zdaj imenovan dopust za nego in varstvo.

>> Slovenski državni holding
Novi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki bo začel veljati 26. aprila, vzpostavlja centralizacijo upravljanja državnega premoženja, saj bo preoblikoval Slovensko odškodninsko družbo v novo družbo, to je Slovenski državni holding (SDH), ki bo upravljala z vsemi naložbami v neposredni in posredni lasti države, tudi tistimi v lasti Kapitalske družbe (KAD). Novi zakon, ki natančno ureja status in delovanje SDH in KAD, določa ukrepe za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb, ki so v lasti SDH, in naložb RS, ki jih upravlja SDH. Zakon tudi razveljavlja dosedanji Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) iz leta 2012.

>> Finančna uprava
Zakon o finančni upravi (ZFU), ki se bo začel uporabljati 1. avgusta, združuje davčno in carinsko upravo v novo enotno finančno upravo, katere temeljna naloga bo pobiranje obveznih dajatev. S tem namenom se bodo posamezni zaposleni, ki so do zdaj opravljali naloge carinske službe na meji s Hrvaško, razporedili na delovna mesta, kjer bodo opravljali naloge, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo opravlja davčna služba (naloge finančne uprave določa 10. člen). Pomembna novost so pooblastila uradnih oseb (14. člen), ki bodo opravljale finančne preiskave. Med drugim zajemajo zaseg dokumentov, vstop na zemljišča in v objekte ter pregled blaga in oseb. Prav tako bo uradna oseba lahko ustavila vozila in jih pregledala, zadržala kršitelja ter zapečatila poslovne prostore, uporabila pa bo lahko tudi prisilna sredstva.

>> Plačevanje elektronskih storitev v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih
26. aprila bo začel veljati Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava RS za javna plačila. Na tej podlagi bo mogoče s plačilnimi in kreditnimi karticami, prek spletnega bančništva, mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi plačati elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 25 in 26
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Tomaž Pavčnik:
O pisanju civilne sodbe
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Bančna unija
Parlament EU je potrdil tri ključne predloge aktov za vzpostavitev bančne unije. Gre za predloge o enotnem mehanizmu za reševanje, o sanaciji in reševanju bank ter o sistemih zajamčenih vlog. Bančna unija dopolnjuje ekonomsko in monetarno unijo ter zagotavlja, da davkoplačevalci ne bodo več reševali bank v težavah, ampak bo breme reševanja prešlo na lastnike in upnike. Morebitna dodatna sredstva, potrebna za reševanje, se bodo zagotovila iz bančnega sektorja znotraj enotnega sklada za reševanje. Poleg povrnitve zaupanja v bančni sektor pa bančna unija zagotavlja tudi hiter evropski sistem nadzora in reševanja bank po celotni EU, ko zaidejo v težave. Državljanom pa se zagotavlja varstvo njihovih depozitov v višini 100.000 EUR. Komisija je pripravila tudi pregled bančne unije.

>> Poravnava vrednostnih papirjev
Evropski parlament je sprejel predlog Uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji, centralnih depotnih družbah (CDD) in spremembi Direktive 98/26/ES. Predlog bo vnesel več varnosti in učinkovitosti v poravnavo vrednostnih papirjev v Evropi. Namen je tudi skrajšati čas, potreben za poravnavo vrednostnih papirjev, in čim bolj preprečiti napake pri poravnavi.

>> Razveljavitev Direktive o hrambi podatkov
Na sodišču EU so v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12 odločali o hrambi nekaterih (prometnih in lokacijskih) telekomunikacijskih podatkov iz direktive 2006/24 s strani ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij. Ti podatki se hranijo z namenom preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta zlasti organizirani kriminal in terorizem. Sodniki so bili mnenja, da direktiva pomeni preširok in prestrog poseg v pravici do spoštovanja zasebnega življenja in do varstva osebnih podatkov, pri čemer poseg ni omejen na najnujnejše. Sodišče je direktivo razglasilo za neveljavno.

>> Razmnoževanje varovanih del
V zadevi C-435/12 so sodniki sodišča EU odločali o nadomestilu za uporabo avtorsko varovanih del. Tako so odločili, da se pri znesku nadomestila, ki se ga plača za razmnoževanje varovanega dela v zasebne namene, ne sme upoštevati nezakonitih reprodukcij. Razlog, da se pavšalno plačuje za nezakonite reprodukcije, ker ne obstajajo tehnični ukrepi za boj proti nezakonitemu razmnoževanju, ni relevanten pri tej odločitvi. V sodbi je bila upoštevana direktiva 2001/29.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dim neustavnosti    

dr. Matej Avbelj
   
Ker gre za temo, ki, sodeč po odzivih slovenske medijske krajine, zanima le malokoga, se jasno postavlja vprašanje, kaj ima datum razpisa referenduma opraviti z ustavo in ustavnim sodiščem. Po najglasnejšem mnenju v Sloveniji je referendum o arhivih, še bolj kot arhivi sami, tako ali tako brezvezen in čisto zapravljanje davkoplačevalskega denarja o neki obsoletni temi. Nekako v stilu: kaj pa je tebe politikantsko dete treba bilo?!
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002 in do danes je doživel že 36 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZSPJS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.