c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2014, številka 1-2 / letnik XII.
 
Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus.
Javna korist mora imeti prednost pred pogodbami med zasebniki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Socialna omrežja na delovnem mestu
Kljub vedno večjim in pogostejšim tveganjem imajo podjetja še vedno v uporabi stare politike oz. pravila ravnanja, ki ne omenjajo socialnih medijev ali so preveč splošna in že dalj časa nespremenjena. Takšni delodajalci bodo težko nadzirali uporabo socialnih medijev s strani zaposlenih, prav tako bodo težje disciplinirali zaposlene, če bi ti ravnali poslovno neprimerno. Težave bodo nastopile, če bi ti primeri prišli pred sodišče kot primeri nepoštene odpovedi zaposlitve ali primeri diskriminacije.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Več kot le neznosna legalistična ignoranca - primer vrtca
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Razkritje seznama prenosov slabih terjatev
Poslanske skupine so k predlogu novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je novembra lani prestal prvo obravnavo v DZ, predlagale številna dopolnila. Med drugim predlagajo, naj postanejo podatki o kreditih, ki so bili iz državnih bank preneseni na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), javno dostopni. Iz DUTB so sporočili, da ne bodo razkrili seznama, katere terjatve sta NLB in NKBM prenesli na družbo, saj za to nimajo pravnih podlag.

>> Zadržanje nepremičninskega davka
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je večinsko podprl mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, da ni utemeljeno, da bi se začasno zadržalo izvajanje zakona o davku na nepremičnine. Člani odbora so izrazili upanje, da bo ustavno sodišče o ustavnosti zakona odločilo čim prej oz. pred odmero davka.

>> Odsotnosti z dela zaradi varstva otroka
Odbor za delo je potrdil dopolnjeni predlog zakona o starševskem varstvu, ki daljša skupno trajanje pravice staršev do odsotnosti z dela zaradi varstva otroka. Ob vprašanju neustavnosti dela zakona o registraciji istospolne skupnosti pa meni, da je domnevno spornost moč odpraviti s podzakonskim aktom.

>> Zakon o holdingu
Predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki bo na januarski seji začel postopek parlamentarnega sprejemanja, duhove buri tudi zaradi člena glede politike prejemkov vodilnih v družbah v okviru holdinga. Zakon se namreč v tem členu ne sklicuje na zakon iz leta 2010, ki omejuje plače direktorjev v državnih in občinskih podjetjih.

>> Organizacijske spremembe v koaliciji
Koalicija si je za prioritete do konca mandata postavila zagon gospodarstva, pametnejše črpanje evropskih sredstev, reformo javnega zdravstva in okrepitev Slovenije s trajnostno rabo naravnih virov. Za uresničitev teh ciljev se pripravljajo tudi nekatere organizacijske spremembe, je razvidno iz osnutka koalicijske pogodbe.

>> Nova pravila za pomoč MSP
Evropska komisija je sprejela nove smernice o pogojih, pod katerimi lahko članice EU malim in srednje velikim podjetjem ter podjetjem s srednjo tržno vrednostjo omogočijo lažji dostop do financiranja. Nova pravila, ki bodo začela veljati 1. julija, so preprostejša, prožnejša in radodarnejša, poudarjajo v Bruslju.

>> Patria II
Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Uroš Krek je na zaslišanju v zadevi Patria II dejal, da noben podatek, ki ni bil javen, ne bi smel z Morsa, četudi dokument ni imel oznake zaupnosti. Ocenil je tudi, da je imela Patria zaradi omenjenih podatkov konkurenčno prednost.

>> Primer Martinović
Publicist Roman Leljak je bil v Celovcu zaslišan zaradi novih okoliščin v primeru uboja hrvaškega emigranta Nikice Martinovića leta 1975 v Celovcu. Kot je po zaslišanju povedal, so avstrijske policiste zanimali predvsem dokumenti, ki jih je glede umora odkril v Arhivu RS. Sam ocenjuje, da je primer ponovno odprt.

>> Delovanje ekstremističnih skupin
Predsednica preiskovalne komisije DZ za oceno delovanja ekstremističnih skupin Maja Dimitrovski je predstavila vmesno poročilo komisije, v katerem ugotovlja, da obstoj skrajnih skupin v Sloveniji, tako levih in desnih kot tudi verskih, prepoznavajo vsi organi nacionalne varnosti. Vendar za zdaj po strokovnih ocenah predstavljajo relativno nizko stopnjo tveganja za državno varnost.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obrestna mera zamudnih obresti
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti znaša 8,25 odstotkov (tabela) in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2014. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

>> Javna agencija RS za varstvo konkurence
Zaradi preimenovanja Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence je bilo treba prilagoditi besedilo Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, poleg tega pa so bile sprejete tudi spremembe priloge Obrazec za priglasitev koncentracij podjetij. Spremembe in dopolnitve so začele veljati 11. januarja.

Preimenovanje urada v agencijo je vplivalo tudi na besedilo Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih in prilogo 1, ki je del uredbe.

>> Povrnitev potnih stroškov
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel Sklep o povračilu potnih stroškov, na podlagi katerega se zavarovancu povrne potne stroške, ki so nastali pri uveljavljanju ali med uživanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če se napoti zavarovanca zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav v kraj najmanj 15 km zunaj kraja prebivališča ali v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije. Povračilo potnih stroškov obsega stroške javnega prevoza, prehrane in namestitve v času potovanja ter bivanja v drugem kraju. Sklep je začel veljati 11. januarja.

>> Uporaba glasbenih avtorskih del
25. januarja bo začel veljati Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah, ki natančno določa pogoje uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS. Četrti člen sporazuma določa okoliščine, ki omogočajo znižanje osnove za izračun avtorskega nadomestila.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 1, 2 in 3
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O umorih, ki jih storijo obveščevalne službe    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Tukaj ne gre za izvršitev kazenske sankcije, ki je določena (smrtna kazen) v skladu s pravnimi pravili in v sodnem postopku, v katerem se obsojenemu lahko na ustrezen način brani, temveč zgolj za eliminacijo posameznikov, za katere se, na dokaj arbitraren način, oceni, da predstavljajo neko nevarnost in jih je potrebno zaradi tega odstraniti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Mobing
Višje sodišče je pritožbo delavca zoper odločbo prvostopenjskega sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine iz naslova odškodnine za negmotno škodo zaradi pretrpljenih duševnih bolečin ter za prestani strah zaradi izgube delovnega mesta, ugotovilo za neutemeljeno.

Ali je šlo za dejanje mobinga ali ne, mora presojati sodišče v vsakem primeru posebej. V zadevi VDSS sodba Pdp 763/2013 je ugotovilo, da se daljši delovni čas, (pre)obremenjenost na delovnem mestu, neupoštevanje mnenja tožnika ter slabša ocena dela ne štejejo za mobing.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ste seznanjeni z veljavnim besedilom ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je bil spremenjen že šestkrat, zadnje spremembe veljajo od 1. januarja 2014. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.