c S
10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV

Podajanje predlogov


od 12. do 27. oktobra 2020 do 12. ure

Vsak obiskovalec portala lahko poda največ tri predloge in sme to storiti le enkrat. Za veljavne štejejo predlogi, ki navajajo uveljavljene slovenske pravnice in pravnike. Dvajset največkrat predlaganih kandidatov se bo uvrstilo v nadaljevanje izbora. Svoj predlog lahko tudi kratko obrazložite ali dopišete vprašanje za kandidata. Če bo število predlogov za dva ali več kandidatov ob zaključku predlaganja enako, bo odločalo večje število obrazložitev oziroma vprašanj.

Izbor, ki ga organiziramo na portalu IUS-INFO z namenom, da poudarimo pomen in vpliv pravne stroke na družbeno dogajanje v Sloveniji, bomo tudi letos sklenili z medijsko odmevno okroglo mizo, na katero bomo povabili vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov, ki jih boste izbrali.

Jubilejna 20. okrogla miza, ki bo predvidoma konec novembra v Ljubljani, bo tudi letos v znamenju razprave najvplivnejših pravnikov o aktualnih in perečih družbenopolitičnih temah ter rešitvah, ki jih predlagajo. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo.