c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2016, številka 13 / letnik XIV.
 
Appellatione extinguitur iudicatum.
S pritožbo ugasne sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
V petek, 1. aprila 2016, se začenja uporabljati novi zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Zakon o javnem naročanju razveljavlja zakon o javnem naročanju in zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju, tako da so javna naročila zopet urejena v enem zakonu.

Poleg enotne ureditve splošnega in infrastrukturnega javnega naročanja so med glavnimi vsebinskimi novostmi še prilagoditve mejnih vrednosti naročil, precej postopkov se skrajšuje in poenostavlja, pri pritožbah se zmanjšuje možnost zlorab, komunikacija med naročnikom in ponudnikom pa se uvaja po elektronski poti.

Zakon tudi opušča kriterij najnižje cene in zaradi večje gospodarnosti prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ponekod je cena kot edini kriterij izbire celo prepovedana, npr. pri arhitekturnih in inženirskih storitvah.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-K)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predstavitev dela ustavnega sodišča v letu 2015
Predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je povedal, da jim je v letu 2015 uspelo obdržati isto raven dela kot v preteklosti. Kritičen je bil do tega, da politika v zadnjih dveh letih enostavno odlaga izvršitev odločb ustavnega sodišča, kar se mu zdi z vidika pravne države zelo problematično.

>> Novo znižanje cen mobilnega gostovanja
Uporabniki storitev mobilne telefonije v EU bodo konec aprila deležni dodatnega znižanja cen gostovanja v omrežjih mobilnih operaterjev v drugih članicah EU. Tokratno znižanje cen pa prihaja z določenimi posebnostmi, ki bodo veljale v obdobju od konca aprila letos do 14. junija 2017.

>> Haaško sodišče Šešlja oprostilo vseh obtožb
Haaško sodišče je danes predsednika Srbske radikalne stranke Vojislava Šešlja oprostilo v vseh devetih točkah obtožnice, v katerih je bil obtožen vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na Hrvaškem, BiH in Vojvodini med letoma 1991 in 1993. Večinsko je presodilo, da tožilstvo obtožb ni dokazalo onkraj razumnega dvoma.

>> Novela zakona o sodnih taksah
DZ je sprejel novelo zakona o sodnih taksah, po kateri celotna oprostitev plačila sodnih taks ni več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči. Za celotno oprostitev plačila sodnih taks novela določa kriterij občutnega zmanjšanja sredstev za preživljanje stranke ali njenih družinskih članov.

>> Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu zavrnjen
DZ je z 19 glasovi za in 53 proti zavrnil predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina opozicijskih poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom iz NSi. S tem je zakonodajni postopek za predlog zaključen.

>> Potrjena novela o zakonu o varstvu okolja
DZ je po vetu državnega sveta znova potrdil novelo zakona o varstvu okolja. Največ prahu je dvignila odprava časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in možnost dopustitve višjih izpustov.

>> Višje globe za kršitve na trgu finančnih instrumentov
DZ je sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, s katero se v slovensko zakonodajo prenaša več evropskih direktiv. Med drugim bo investicijskim družbam naložila obveznost vzpostavitve stabilne ureditve notranjega upravljanja, ATVP pa v primeru hujših kršitev omogočila izrek višjih glob.

>> Pravosodno ministrstvo vztraja pri odgovornosti pravobranilca v zadevi Tovarna sladkorja Ormož
Na ministrstvu za pravosodje so "z začudenjem" sprejeli pojasnilo disciplinske tožilke državnega pravobranilstva, da za uvedbo disciplinskega postopka zoper pravobranilca Lucijana Bembiča ni ustrezne pravne podlage. Za uvedbo disciplinskega postopka po oceni pravosodnega ministrstva obstaja izrecna pravna podlaga v zakonu o pravobranilstvu, in sicer v njegovem 63. členu.

>> Ponovno sojenje Bavčarju
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je za danes sklican predobravnavni narok v ponovljenem sojenju za nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja, nekdanjega svetovalca Istrabenza Kristjana Sušinskega in nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Nastjo Sušinskega v zadevi Istrabenz. Tožilstvo jim očita pranje denarja pri preprodaji delnic. Ob začetku ponovljenega sojenja Bavčarju so bile podane zahteve po izločitvi sodnice, tožilca, Jožeta Kozino, ta zahteva ne preseneča in pravi, da je do zastaranja še daleč.

>> Pravica do ubijanja
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je presodilo, da britanske oblasti niso kršile evropske konvencije o človekovih pravicah, ko niso sodno preganjale londonskih policistov zaradi uboja Brazilca Jeana Charlesa de Menezesa, ki so ga po terorističnih napadih v Londonu leta 2005 pomotoma identificirali kot džihadista.

>> Predlog zakona o sistemu jamstva za vloge
DZ je obravnaval predlog zakona o sistemu jamstva za vloge, ki na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah. Predlogu se obeta podpora, saj bo zanj glasovala koalicija, opozicija pa mu ne bo nasprotovala oz. se bo pri glasovanju vzdržala.

>> Policisti na zagovor zaradi zadeve Koprivnikar
Policisti, ki jim zaradi načrtovane prometne kontrole ministra Borisa Koprivnikarja grozi izguba službe, so za danes vabljeni na zagovor, lahko pa tega podajo pisno. Kot je za STA pojasnil predsednik Sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič, se je sam odločil za slednje, ostali pa se bodo odločili vsak zase.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela Zakona o medijih (Zmed-C)
Objavljena je bila novela > Zakona o medijih (ZMed-C), ki kljub nasprotovanju Državnega sveta in Zakonodajno-pravne službe v novem 86.a členu določa predvajanje najmanj 60 odstotkov deleža slovenske glasbe iz 86. člena zakona v dnevnem oddajnem času med 6. in 19. uro. Zakonodajalec je pojasnil, da gre za zaščito in promocijo slovenskega jezika ter s tem ohranjanje slovenske kulturne in nacionalne identitete, ki je že od vsega začetka urejanja medijskega področja eden od njegovih glavnih namenov in ciljev. Izpolnjevanje obveznosti predvajanja deležev slovenske glasbe iz 86.a člena zakona je potrebno zagotoviti 1.7.2016, sicer pa novela velja od 9.4.2016. Dopolnjen je tudi 9. člen zakona, ki določa, da mora izdajatelj, ki v okviru medija dovoljuje komentiranje javnosti, oblikovati pravila za komentiranje ter jih javno objaviti na primernem mestu v mediju, in sicer do 9.11.2016. Komentar, ki ne bo skladen z objavljenimi pravili, bo potrebno umakniti v najkrajšem možnem času po prijavi, najpozneje pa v enem delovnem dnevu po prijavi. Spremenjen je bil tudi drugi odstavek 26. člena, ki je bil že v letu 2010 ugotovljen kot neskladen z Ustavo RS, tako, da se sedaj objava popravka lahko zahteva v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila.

>> Zakon o mednarodni zaščiti
24. aprila začne veljati tudi nov Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), ki prenaša pravo EU (2 direktivi in podrobnejši način izvajanja Dublinske Uredbe) ter usklajuje azilno zakonodajo z drugimi državami članicami EU z namenom vzpostavitve skupnega evropskega pravnega sistema. Uvajajo se učinkovitejši in hitrejši azilni postopki, ki dajejo potrebno zaščito državljanom tretjih držav in omogočajo njihovo vključevanje v slovensko družbo. Pri osebah s priznano mednarodno zaščito je na novo opredeljena pravica do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev. Tako je bila npr. po 93. členu ZMZ taka oseba upravičena do nadomestila tri leta, po 97. členu ZMZ-1 pa 18 mesecev od dneva pridobitve statusa z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 18 mesecev ob izpolnjevanju integracijskega pogoja udeležbe na tečaju slovenskega jezika. Zakon po novem ukinja pravico do enkratne denarne pomoči iz 92.č člena ZMZ, in tako osebe s priznano mednarodno zaščito na področju socialnih prejemkov izenačuje z državljani Republike Slovenije. V postopku sprejemanja so bili izrečeni pomisleki v zvezi z ureditvijo omejitve gibanja po 84. členu ZMZ-1, ker ne določa alternativnih ukrepov.

>> Standardi za varnost proizvodov po ZSVP
26. marca je začela veljati Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov. Seznam standardov se nahaja v prilogi.

>> Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
9. aprila bo začela veljati spremenjena Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog, ki določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III. Spremembe se tičejo konoplje, iz skupine I so izvzete konopljine tinkture, uporaba ekstraktov iz konoplje pa je dovoljena v zdravilih v skladu z zakonom.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 22 in 23
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima 34 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

V časovni lestvici imate na voljo vseh 35 verzij prečiščenih besedil zakona. Zadnjo in vse prejšnje spremembe si lahko ogledate v primerjalniku členov - npr. 214. člen ZKP, ki ureja preiskavo stanovanja in drugih prostorov obdolženca ter osebno preiskavo.

ZKP je vsebinsko povezan tudi z več kot 1200 strokovnimi članki, skoraj 9.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> US o premalo utemeljeni razlagalni odločitvi VS
V zadevi Up-645/13 je ustavno sodišče na podlagi ustavne pritožbe Vinka Vincenca Dolenca razveljavilo sklepe vrhovnega (II Ips 352/2013 in Cp 5/2013) in okrožnih sodišč in vrnilo zadevo v ponovno odločanje.

Ustavni sodniki so bili kritični do odločitve Vrhovnega sodišča, ki je bila po njihovem premalo obrazložena oziroma ni zadostilo strogim zahtevam po izčrpni obrazložitvi razlagalne odločitve s tem, ko ni podalo odgovora o tem, katero pravo po mednarodnem zasebnem pravu je treba uporabiti za odločitev v zadevi.

Utemeljitev razlagalne odločitve Vrhovnega sodišča je podvržena posebej strogim zahtevam v primeru, ko Vrhovno sodišče nastopa v vlogi precedenčnega sodišča, ko se torej prvič izreka o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotni uporabi prava ali razvoja prava prek sodne prakse. Razlagalni razlogi, ki jih navede Vrhovno sodišče v svoji odločbi, so namreč ratio decidendi, ki ga je mogoče prevesti v splošna in abstraktna pravna pravila in mu s tem dati naravo sodnega precedensa.

     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Iz Pariza v Bruselj    

dr. Matej Avbelj
   
Ta teden smo bili ponovno prežeti s tragičnimi občutki, ki sem jih na teh straneh že opisoval v kolumni Nič. Po Parizu se nam je zgodil še Bruselj. Intenziteta terorističnih napadov na Evropsko unijo se torej stopnjuje. Nedolžnih žrtev z vsega sveta, ki jim ta barbarska ravnanja preprečijo pisanje njihovih življenjskih zgodb in ki v osami pustijo vse tiste, ki te zgodbe na najbolj čustven način delijo z žrtvami, je vedno več. Vprašanje, ki se nujno zastavlja, je: ali je tokratni val terorizma zgolj okrepitev, jačanje že poznanega, ali pa imamo opravka z novo kvaliteto teroristične grožnje, ki našo zahodno civilizacijo ogroža bolj kot kadarkoli prej?
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
25. marec 2016 Rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2016 -1,3%
25. marec 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2016 v prim. z 2015 -1,6%
9. april 2016 Globa za izdajatelja medija, ki ne oblikuje in objavi pravil za komentiranje od 500 do 5.000 EUR
9. april 2016 Globa za odgovorno osebo izdajatelja medija 250 EUR
1. april 2016 Temeljna obrestna mera za april, mesečno -0,1%
1. april 2016 Temeljna obrestna mera za april, letno -1,21%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.