c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2016, številka 12 / letnik XIV.
 
Testis in uno falsus in nullo fidem meretur.
Priča, ki se zlaže enkrat, ne zasluži zaupanja v nobenem (primeru).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> DZ danes o novelah ZFPPIPP-G in ZST-1C
Državni zbor bo redno marčno sejo danes nadaljeval z obravnavo predloga novele insolvenčnega zakona, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo preprečilo zlorabe postopka osebnega stečaja. Postopek osebnega stečaja se prenavlja v smeri, da se bo nepoštenim dolžnikom preprečil odpust obveznosti. Vlada predlaga, da ne more biti odpusta obveznosti za tiste dolžnike v osebnem stečaju, ki so bili pravnomočno obsojeni, ali se je o tem odločalo pred manj kot desetimi leti. Sodišče pa bo pred odločitvijo o odpisu obveznosti dolžno presoditi premoženjski položaj in način življenja dolžnika.

Na dnevnem redu seje je tudi novela zakona o sodnih taksah, po kateri oprostitev plačila sodnih taks ne bi bila več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma izpolnjevanje pogojev za njeno prejemanje. Ustavno sodišče je namreč presodilo (odločba U-I-191/14-16), da je takšno pogojevanje ustavno neskladno. Do celotne oprostitve je po predlogu upravičena stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za prejemanje redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja to pomoč. Plačila sodne takse bodo nadalje oproščeni delavci, ki že dva meseca niso prejeli plače. Med oproščene plačila sodnih taks pa so uvrščeni tudi posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti občin.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 74
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Arbitri bodo preučili posledice hrvaške odločitve za izstop
Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško bo po ustni obravnavi pretekli teden zdaj preučilo pravne posledice lanske odločitve Hrvaške, da izstopi iz arbitražnega procesa, so v petek sporočili iz Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. V vmesnem času bo odločanje o ozemeljskem sporu med državama ostalo prekinjeno. Slovenija je na obravnavi izpostavila, da arbitražnemu sodišču nič ne preprečuje, da bi izpolnilo svojo dolžnost, ter da ima na voljo sredstva za odpravo posledic vsakršnega morebitnega napačnega ravnanja, da doseže cilj in namen arbitražnega sporazuma. Trdila je zlasti, da so odstop vpletenih v ta dogajanja, imenovanje novih arbitrov in skrben pregled sodnega spisa, ustrezen način za odpravo posledic domnevne kršitve arbitražnega sporazuma.

>> Novela zakona o medijih in zakon o mednarodni zaščiti v veljavo v aprilu
Predsednik DZ Milan Brglez je ustavil zbiranje podpisov za referendum o zakonu o mednarodni zaščiti in za referendum o noveli zakona o medijih. Sindikat delavcev migrantov Slovenije ga je namreč uradno obvestil, da odstopa od pobude za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o obeh zakonih. Zato je Brglez ministrstvo za notranje zadeve obvestil, da rok za zbiranje podpisov preneha teči in da se zbiranje podpisov ustavi. Zakona bo Brglez zdaj poslal v razglasitev predsedniku republike, glede na roke pa bosta vstopila v veljavo v sredini oziroma konec aprila.

>> Komisija DZ podprla predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo
Komisija DZ za narodni skupnosti je skupaj z dopolnili podprla predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo. Pri obravnavi predloga novele zakona o varstvu kulturne dediščine pa je sprejela sklep, s katerim vladi priporoča, naj v najkrajšem možnem času v okviru priprav strategije upošteva vlogo narodnih skupnostih.

>> Odbora DZ na skupni seji obsodila izkoriščanje delavcev
Poslanci so na skupni seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti strinjali, da je izkoriščanje delavcev vredno obsodbe. Vendar so imeli različne poglede glede uspešnosti izkoreninjanja primerov, kot je bil nedavni v Loški dolini. Mediji so poročali, da delodajalsko hobotnico za posredovanje delavcev migrantov, ki so morali delati brez pogodbe o zaposlitvi in v neustreznih pogojih, sestavlja več kot 20 podjetij. V preiskavi Fursa so bili potrjeni tudi sumi kršitev predpisov o obdavčenju ter predpisov iz zaposlovanja in dela na črno.

>> Zadeva Istrabenz znova na prvi stopnji
Na ljubljansko okrožno sodišče se po več kot dveh letih znova vračajo nekdanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar, nekdanji svetovalec Istrabenza Kristjan Sušinski in nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski v ponovljenem sojenju v zadevi Istrabenz. Vrhovno sodišče je namreč razveljavilo sodbo v delu, ki se nanaša na pranje denarja. Vendar je bil že predobravnavni narok sklican za četrtek preklican. Na sodišču pravijo, da vabilo Bavčarju ni bilo izkazano, ta pa pravi nasprotno.

>> Višje sodišče razveljavilo tožbo NKBM proti nekdanji upravi
Mariborsko višje sodišče je razveljavilo odločitev tamkajšnjega okrožnega sodišča v zvezi z odškodninsko tožbo NKBM proti nekdanjemu predsedniku uprave Matjažu Kovačiču in članici uprave Manji Skernišak, je potrdil Matjaž Kovačič. Kot je dejal, je s tako odločitvijo zadovoljen in tudi v ponovljenem postopku ne pričakuje drugačne.

>> V javnem sektorju je treba graditi na srednjem menedžmentu
V javnem sektorju je treba graditi na srednjem menedžmentu, je prepričan minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Šefi, vodje oddelkov in sektorjev imajo namreč pod nadzorom svoje podrejene in zatorej dajejo takt sistemu. Zato so oni tisti, ki morajo sprejeti odgovornost, ko pride do napak, nepravilnosti in nepoštenosti pri ocenjevanju podrejenih. Pristojni inšpektorat se na nepravilnosti zgolj odziva, ni pa poklican za to, da bi delal red, pravi Koprivnikar.

>> Uvedba probacijske službe
Na povabilo ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča se je v Sloveniji mudil generalni sekretar Evropskega združenja probacijskih služb Willem van der Brugge, so sporočili z ministrstva. Seznanil se je s prizadevanji za uvedbo probacijske službe v Sloveniji. Naša država je namreč edina članica EU, ki ne pozna tovrstne ureditve. Sedanja ureditev v Sloveniji sicer že vsebuje dobre rešitve na področju obravnave storilcev kaznivih dejanj, a se te ne uporabljajo v največji možni meri.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Urad EU za intelektualno lastnino
Včeraj so začele veljati spremembe iz uredbe 2015/2424 glede sistema blagovnih znamk Skupnosti. Tako se je spremenilo ime Urada za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Ustrezno se je spremenila tudi spletna stran, najprej z domenskim imenom, aplikacije, izračuni pristojbin in ostala spletna orodja so bila ustrezno posodobljena, tako da odražajo spremembe iz uredbe.

>> Ugotovljena razširjena uporaba geografskega blokiranja
Evropska komisija je predstavila prve rezultate preiskave v sektorju e-trgovanja in ugotavlja, da se geografsko blokiranje uporablja po celotni EU. Razlogov je več, deloma je to posledica enostranskih odločitev podjetij, da ne prodajajo v tujino, deloma pa tudi pogodbenih klavzul med podjetji, ki potrošnikom onemogočajo spletno nakupovanje v drugih državah članicah EU. Komisija je glede preiskave objavila tudi podatkovni list z dodatnimi obrazložitvami.

>> Skupinske izjeme v zavarovanju
Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju uredbe o skupinskih izjemah v zavarovanju, ki izvzema določene oblike sodelovanja v zavarovalnem sektorju iz evropskih protimonopolnih pravil. Uredba, ki je začela veljati 1. aprila 2010, bo prenehala veljati 31. marca 2017, zato Komisija pregleduje njeno uporabnost, kar bo vplivalo na odločitev, ali bo uredbi podaljšala veljavnost v nespremenjeni vsebini, jo spremenila ali pa jo pustila preteči.

>> Iz prakse Sodišča EU
V združenih zadevah C-145/15 in C-146/15 so sodniki Sodišča EU presodili, da nacionalni organi opravljajo splošni nadzor za zagotavljanje pravic letalskih potnikov, na podlagi posamičnih pritožb pa jim po drugi strani ni potrebno ukrepati, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Uporabljena je bila uredba 261/2004.

>> Statistika Sodišča EU
V preteklem letu je bilo pri treh sodiščih, ki sestavljajo institucijo, vloženih skupaj 1711 zadev. Gre za najvišji letni pripad v zgodovini institucije. To povečanje se nanaša predvsem na Sodišče, na katerem je bil letos prvič presežen simboličen prag 700 zadev. Poleg tega je s 1755 končanimi zadevami leta 2015 letna produktivnost institucije dosegla edinstveno raven.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poročanje monetarnih finančnih institucij
Banka Slovenije je izdala Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, ki je začel veljati 19. marca. Obvezniki poročanja pa posredujejo poročila vključno za avgust 2016 še v skladu z dosedanjim sklepom. Sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega poslovanja in analize finančne stabilnosti. Sklep natančno določa obveznike poročanja in podatke, ki jih morajo obvezniki zagotavljati.

>> Zavarovalništvo
Agencija za zavarovalni nadzor je na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) izdala nove predpisov, ki veljajo od 2. aprila, in sicer:

    • Sklep o lastnih virih sredstev zavarovalnic,

    • Sklep o obravnavi udeležb zavarovalnic,

    • Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb in

    • Sklep o uporabi parametrov, specifičnih za posamezno zavarovalnico.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 21
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O prevzemanju odgovornosti    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Slovenska družba javnega prevzemanja odgovornosti doslej še nikoli ni pozitivno ovrednotila. Prej nasprotno: čeprav se prevzemanje posameznikove odgovornosti javno zahteva, slovenska družba ne ve prav dobro, kaj s tem početi. Še največ, kar se lahko s tem doseže, je, da te nekoliko prej pustijo pri miru. Pogostejše pa je popolno nerazumevanje takega ravnanja ali pa celo obvelja za sumljivo. Spomnimo se samo odzivov na izjavo tožilca Kozine o moralnem ravnanju slovenskega gospodarstvenika, ki je priznal krivdo (in s tem prevzel resda pravno, a vendarle osebno odgovornost). Tožilec je moral nato svojo izjavo pojasnjevati, čeprav je njena vsebina popolnoma nedvoumna - seveda če kot družba sprejemamo, da je posameznikovo kesanje za grehe izraz njegove moralnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 12 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 380 strokovnimi članki in več kot 2.700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.