c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2015, številka 14 / letnik XIII.
 
Restitutio restitutionis non datur.
Restitucija restitucije ni dopustna.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Težje do novega podjetja in veriženja
Osnutek predloga novele zakona o gospodarskih družbah, ki je del zadnjega svežnja ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, je pripravljen za obravnavo na vladi. Med osrednjimi cilji predvidenih sprememb sta onemogočanje ustanavljanja podjetij subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami in veriženja podjetij za dosego nepodjetniških ciljev. Po novem ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne bo več mogla postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oz. FURS najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. delom na črno. Prav tako bo ustanavljanje podjetij prepovedano osebam, ki so bile več kot 50-odstotno udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka biltena Sodnikov informator 3/2015
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodna preiskava ostaja v ZKP
Ob številnih pravosodnih zakonodajnih spremembah se letos obetajo tudi spremembe Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki bodo predvidoma javno dostopne maja. Na ministrstvu so za zdaj razkrili, da se bo v noveli predvidoma urejalo odprta vprašanja, ki jih imajo v zvezi z ZKP pred seboj ustavni sodniki. Ustavno sodišče med drugim presoja sedanjo ureditev v zakonu, ki izključuje možnost pritožbe na sklep vrhovnega sodišča, ko to ob odločanju zoper sodbo sodišča druge stopnje odredi pripor. Sodna preiskava za zdaj ostaja, saj njena odprava zahteva povsem nov zakon, ker gre za bistven poseg v kazenskopravni sistem, ki zahteva skrbno pripravo in razpravo.

>> Predlagani strožji ukrepi zoper odvetnike in notarje
V parlamentarni postopek sta bila vložena predlog dopolnitve zakona o odvetništvu in predlog dopolnitve zakona o notariatu, s katerimi naj bi zmanjšali obseg sive ekonomije na področju poslovanja notarjev, odvetnikov in odvetniških družb. Poglavitna rešitev je zahteva, da tudi notarji, odvetniki in odvetniške družbe sestavijo letno poročilo in ga javno objavijo.

>> Danes pričakovati slovo dveh ministrov
DZ bo danes na izredni seji odločal o predlogu premierja Mira Cerarja za razrešitev obrambnega ministra Janka Vebra. Čeprav kaže, da bodo poslanci predlog večinsko podprli, Veber vztraja, da odstopil ne bo. DZ se bo seznanil tudi z odstopom ministrice za izobraževanje Klavdije Markež, s čimer bo funkcija prenehala tudi njej.

>> Nedopustitev referenduma na Ustavno sodišče
Koalicija Za otroke gre je konec preteklega tedna na ustavno sodišče oddala ustavno pritožbo zoper sklep DZ, da ne bo razpisal referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V njej predlagajo odpravo sklepa DZ in dopustitev referenduma.

>> Nad Fišerja in Zalarja s kazensko ovadbo
Poslanska skupina SDS je zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ovadila generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja in bivšega pravosodnega ministra Aleša Zalarja, je pojasnil Vinko Gorenak. Trditve Fišerja, da inšpekcija na tožilstvu glede zaposlitve Boštjana Škrleca ni ugotovila nepravilnosti, po njegovih besedah ne držijo.

>> Za odvetniške storitve največ MOL
Slovenske mestne občine za odvetniške storitve namenjajo precejšnja sredstva. Rekorderka je ljubljanska občina, ki je v letih od 2012 do 2014 za to porabila 2,6 milijona evrov. Da bi znižali stroške za odvetniške storitve, v večini mestnih občin razmišljajo o uvedbi občinskih pravobranilcev.

>> Anderliču pogojna zaporna kazen in plačilo milijona evrov
Lastnik Kranjske investicijske družbe Jože Anderlič je v zadevi Hypo priznal krivdo za očitano kaznivo dejanje, državni tožilec Stanislav Pintar in Anderličeva pravna zastopnika pa so sodišču predložili sporazum o priznanju krivde za očitano kaznivo dejanje. Obsojen je bil na leto in pol pogojne zaporne kazni, plačati pa mora milijon evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nacionalna kontaktna točka
Novela > Zakona o motornih vozilih (ZMV), ki bo začela veljati 18. aprila, med drugim natančneje določa pogoje za udeležbo v cestnem prometu (26. člen - primerjalnik besedila) in dopolnjuje določbe o tehnični brezhibnosti vozil (42. člen - primerjalnik besedila). Nov 64.a člen, ki se začne uporabljati 1. julija, opredeljuje nacionalno kontaktno točko za izmenjavo podatkov iz evidenc registriranih vozil držav članic EU za namen čezmejne izmenjave podatkov o lastnikih vozil. Gre za podatke o prometnih prekrških, ki so povezani z varnostjo v cestnem prometu (prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, neuporaba varnostnega pasu, vožnja skozi rdečo luč, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi itd.). Kot pristojni organ za opravljanje naloge nacionalne kontaktne točke je določeno Ministrstvo, pristojno za promet.

>> Uporaba vozniških kartic in tahografskih vložkov
Spremembe in dopolnitve > Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD), ki bodo začele veljati 17. aprila, umeščajo v slovenski pravni red evropsko zakonodajo o tahografu, in sicer v delu, ki ureja uporabo vozniških kartic in tahografskih vložkov. Novela med drugim spreminja način sankcioniranja, višine glob ter določa spodnje in zgornje meje izrečenih glob (Poglavje V. Kazenske določbe). Evropska komisija je predvidela spremenjen način kategorizacije zelo resnih kršitev določb s področja časov vožnje, odmorov in počitkov voznikov ter tahografov, ki ga je bilo potrebno uskladiti z Zakonom o prekrških (ZP-1).

>> Nove davčne olajšave
V veljavi sta dopolnitev > Zakona o davku od dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2) in dopolnitev > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki avtobusnim prevoznikom priznavata 40-odstotne davčne olajšave pri nakupu novih ter okolju bolj prijaznih avtobusov. Dopolnitvi zakonov povečujeta možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v opremo na avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda euro VI. Olajšava bo veljala za nazaj, in sicer za nakup avtobusov od 1. januarja 2014 dalje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 23
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od objave leta 2002 doživelo kar 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi s 197 strokovnimi članki, 1697 judikati slovenskih sodišč (vrhovno 271, višja 78, upravno 1341) in 1759 judikati EU ter 191 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Krepitev pravil glede poštenega sojenja
Na odboru za civilne svoboščine v Evropskem parlamentu je bil potrjen Osnutek pravil, ki zagotavljajo spoštovanje domneve nedolžnosti v državah članicah. Člani odbora so v predlog vključili spremembe, ki državnim organom preprečujejo izjave, ki bi lahko nakazovale na krivdo pred končno odločitvijo in zagotavljajo, da dokazovanje ostane na strani tožilstva ter jamčijo pravico do molka, pravico zoper samoobtožbo in prisotnosti na sojenju.

>> Investicijski načrt za Evropo
Luksemburg je naznanil, da bo prispeval 80 milijonov evrov za projekte, ki bodo (so)financirani s strani Evropskega sklada za strateška vlaganja, ki je ključni element 315 milijard evrov težkega investicijskega načrta za Evropo. Sredstva bo prispevala nacionalna razvojna banka. Luksemburg je tako za Nemčijo, Španijo, Francijo in Italijo že peta država, ki bo prispevala k načrtu. 20. aprila bodo v pristojnih odborih evropskega parlamenta glasovali o uredbi glede Evropskega sklada za strateške investicije, sledila bodo pogajanja med zakonodajalci, končna različica pa naj bi bila sprejeta junija.

>> Poročilo o evropski državljanski pobudi
Evropska komisija je objavila Poročilo o evropski državljanski pobudi, ki je bila uvedena 1. aprila 2012. Iz poročila izhaja, da je od začetka uvedbe mehanizma okoli šest milijonov Evropejcev podprlo evropske državljanske pobude in skušalo evropske oblikovalce politik opozoriti na pomembna vprašanja. Skozi celoten postopek sta šli dve državljanski pobudi, kar kaže na to, da se je uredba o evropski državljanski pobudi začela izvajati. Vendar poročilo ugotavlja, da bi bilo postopek mogoče izboljšati, in opredeljuje številna potencialna vprašanja za nadaljnjo razpravo.

>> Sodišče EU: Dostop do dokumentov institucij EU
Na splošnem sodišču so v zadevi T-188/12 odločali o dostopu do pisnih vlog držav članic v postopkih pred sodiščem EU in presodili, da Komisija ne more avtomatično zavrniti dostopa do takih dokumentov na podlagi dejstva, da gre za dokumente, ki so del postopka pred sodiščem. Odločitev o zahtevi za dostop mora temeljiti na uredbi o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Druga pot    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Prebivalci Slovenije se pogosto zatečemo pred Evropsko sodišče za človekove pravice, ko menimo, da nam slovenska sodišča niso učinkovito zavarovala katere izmed pravic iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Manj je v slovenskem prostoru poznana možnost uveljavljanja kršitev državljanskih in političnih pravic pred Odborom Združenih narodov za človekove pravice.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.