c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2014, številka 32-33 / letnik XII.
 
Magis nocet qui crimen celat quam qui amicabiliter iudicat.
Bolj škoduje tisti, ki zločin prikriva, kot tisti, ki prijazno sodi.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Težavno vprašanje obsojenih poslancev    

dr. Matej Accetto
   
Osnovna teza te kolumne je, da vprašanje žal res ni tako enostavno, pa čeprav se zdi, da gre po svojem bistvu za preprosto situacijo. V pravu stvari pogosto niso preproste in pričujoči zaplet je že v osnovi skrajno nelagoden. Ne samo, da je bil Janša obsojen že pred volitvami, tudi sama obsodba je kljub pravnomočnosti še vedno podvržena močni kritiki in možnosti, da bo v nadaljnjih postopkih še razveljavljena.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Evropska unija
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Imuniteta poslancev
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V ponedeljek se začne uporabljati ZPDZC-1
»  20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki se začne uporabljati 18. avgusta, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015.
»  Zakon na novo ureja osebno dopolnilno delo ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih. Prenova tega področja naj bi to obliko dela naredila širše uporabno, olajšala nadzor nad opravljanjem tega dela, otežila izogibanje izdaji računov, neplačevanju davkov ter uvedla plačilo dela prispevkov na podlagi principa vsako delo šteje.
»  Zakon v 14. členu določa, da prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v polletju ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač, uvaja pa tudi plačilo vrednotnice na mesečni osnovi, na podlagi katere je izvajalec dela pokojninsko in invalidsko zavarovan. Vrednotnica stane 7 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 2 evra za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, vplača se lahko preko e-uprave ali gotovinsko na upravni enoti.
»  Globe za omogočanje dela na črno so predpisane v razponu od 2.600 do 15.600 evrov za delodajalca, ki omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo na črno, ali če sklene pogodbo glede opravljanja dela z drugo pravno osebo, tujim pravnim subjektom, samozaposleno osebo ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno. Kaznuje se tudi odgovorna oseba delodajalca.
»  Ena od sankcij, ki jih zakon predvideva za kršitev določb (27. člen), je tudi petletna izključenost delodajalca, ki mu je bila izrečena globa za prekršek, iz postopkov javnega naročanja in od upravičenosti do javnih sredstev, vključno s sredstvi EU. Hkrati je določena obveznost delodajalca, da vrne javna sredstva, prejeta v obdobju dvanajstih mesecev pred pravnomočnim izrekom globe za prekršek po novem zakonu.
»  Na povezavi so predstavljeni ukrepi za učinkovitejše delo nadzornih organov ter primerjava glob po starem in novem zakonu.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 61
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Bomo dobili 16 ministrstev?
Morebitne vladne partnerice so v torek pozno zvečer prejele drugi osnutek koalicijskega sporazuma, ki je po vsebini precej podoben prvemu, a prinaša tudi nekaj sprememb. Tako ne omenja več delne socialne kapice, omenja pa zato enakopravnejšo obdavčitve davčnih zavezancev oziroma ustvarjanje pogojev za razbremenitev plač preko socialnih prispevkov.

>> Lokalne volitve
Na lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine. Prav tako ne morejo oddati svojega glasu na diplomatskih predstavništvih ter slovenskih konzulatih v tujini. Na podlagi 80. člena zakona o lokalnih volitvah določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se na nanašajo na glasovanje po pošti iz tujine in na glasovanje na diplomatskih predstavništvih ter slovenskih konzulatih, ne veljajo.

>> Mediacija v primeru Troha
Vlada je sprejela dopolnitve sklepa vlade o sklenitvi dogovora o mediaciji z Ladislavom Troho. Z njimi je za mediatorja imenovala odvetnika Andreja Razdriha in mediatorko Anko Stojan. Državno pravobranilstvo bo v postopkih zastopala Jasna Lovrec, so pojasnili na pravobranilstvu.

>> Dodatna pravna mnenja pred odločanjem o Janševem mandatu
Člani mandatno-volilne komisije (MVK) državnega zbora so v petek po nekajurni razpravi o poslanskem mandatu predsednika SDS Janeza Janše, ki je pravnomočno obsojen na dveletno zaporno kazen, sklenili sejo prekiniti. Odločili so namreč, da se oblikuje strokovna skupina neodvisnih pravnikov, ki bo oblikovala strokovna stališča.

>> Pogodba o nadomestnem materinstvu v RS
"Nadomestno materinstvo je v slovenskih in tudi evropskih strokovnih krogih etično in pravno vprašljivo," so opozorili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V Sloveniji se ne izvaja in se o tem tudi v prihodnje ne razmišlja, navajajo. V skladu s slovensko zakonodajo je po njihovih navedbah mati otroka ženska, ki ga je rodila. Kot pojasnjujejo, gre pri nadomestnem materinstvu za pogodbeno razmerje, katerega predmet je otrok. Če ena od pogodbenih strank ne bi želela izpolniti pogodbe, denimo da nadomestna mati ne bi želela izročiti otroka ali da ga darovalca spolnih celic ne bi želela prevzeti, bi se odprla vrsta vprašanj.

>> Preživninski zavezanci pozvani k vračilu dolga
Jamstveni, preživninski in invalidski sklad je junija pozval preživninske zavezance, ki dolgujejo plačilo preživnine, da dolg poplačajo. Posredovali so 1312 obvestil o stanju odprtih terjatev in pozivov k vračilu dolga v skupni višini več kot 2,3 milijona evrov, so navedli na skladu. Če dolžnik ne poravna dolga, ga je sklad dolžan izterjati sodno.

>> Popolna prepoved zapornikom, da volijo, nezakonita
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je danes Veliki Britaniji znova očitalo kršitev človekovih pravic, ker vsem zapornikom prepoveduje sodelovanje na volitvah. Obenem je sicer sodišče odločilo, da zaporniki, ki so se zaradi te prepovedi obrnili na Strasbourg, niso upravičeni do odškodnine.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Omejitev odgovornosti potrošnika
Višje sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, da mora Nova Ljubljanska banka (NLB) potrošniku vrniti 5000 evrov, ki so mu bili ukradeni z zlorabo spletne banke, in plačati tudi zamudne obresti. Gre za prvi judikat v zvezi z omejitvijo odgovornosti potrošnika v primeru zlorabe spletne banke, ki je določena v zakonu o plačilnih storitvah in sistemih, pravijo na zvezi, ki je svojemu članu pomagala rešiti spor na sodišču.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Izjema privatnega reproduciranja
V zadevi C-435/12 so sodniki sodišča EU pričakovano odločili, da se izjema privatnega reproduciranja iz drugega odstavka 5. člena > Direktive 2001/29 o informacijski družbi (in iz 50. člena ZASP) lahko uporabi le za reprodukcije del iz zakonitih virov, ne pa tudi iz nezakonitih. Zadeva sicer izvira iz Nizozemske, kjer je prišlo do vprašanja razlage nizozemskega zakona o avtorski pravici, ki pri izjemi privatnega reproduciranja ne razlikuje med zakonitimi in nezakonitimi deli. Nizozemski parlament je naložil plačilo takse na digitalne in elektronske naprave ter naprave za shranjevanje. Izdelovalci in uvozniki tega blaga so se pritožili, da ni upravičeno od njih zahtevati, da plačujejo za privatno reproduciranje del iz nezakonitih virov. Sodišče EU je priznalo, da direktiva ne naslavlja izrecno legalnosti ali nelegalnosti izvora del, ki se jih lahko reproducira, vendar pa je jasno povedalo, da se mora izjema razlagati strogo.

     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO čistopisu ZUS-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. avgust 2014 Povprečna mesečna bruto plača v RS za maj 2014, v primerjavi z aprilom 1.531,56 1.531,66 EUR
1. avgust 2014 Povprečna mesečna neto plača v RS za maj 2014, v primerjavi z aprilom 1.001,03 1.000,69 EUR
1. avgust 2014 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2014 v primerjavi z majem + 0,1 %
1. avgust 2014 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2014 v primerjavi s povprečjem 2013 + 0,2 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.