c S
Čas je za Evropsko Slovenijo
prof. dr. Matej Avbelj Redni profesor za evropsko pravo
Fakulteta za državne in evropske študije
Nova univerza
avbelj@gmail.com
10.05.2013 Decembra 2011 je dozorela ideja, da Slovenija potrebuje prispevke za nov nacionalni program. Bilo je očitno, da morajo te prispevke napisati tisti, ki jih v Sloveniji čaka še pretežni del prihodnosti. To pa so in smo mladi. Mladi smo tisti, ki bomo v tej državi nosili vse breme prihodnosti. Pa vendar se naš glas v slovenski družbi praktično ne sliši.

Tako smo sprejemanje odločitev, ki bodo usodno zaznamovale našo prihodnost in prihodnost naših otrok, prepustili v rokah tistih, ki jim je očitno mar le še za lastne kratkoročne interese in ki so, to je danes že povsem jasno, državo pripeljali do ekonomskega bankrota in zares celokupnega razdejanja.

Na to ne moremo in ne smemo pristati. Zato je skupina mladih neodvisnih intelektualcev, včeraj, na dan Evrope, predstavila prvi izplen iniciative za Evropsko Slovenijo: zbornik prispevkov za nov nacionalni program.

Zbornik in iniciativa za Evropsko Slovenijo združujeta mladopravnike, mladoekonomiste, mladofilozofe in mladodružboslovce, ki želijo v obstoječi Sloveniji, ki je mladim izrazito nenaklonjena, jasno izjaviti zahtevo po aktivnem so-oblikovanju naše republike tudi po svoji podobi.

Pri tem odgovarjamo na ključno vprašanje: kakšno slovensko državo torej hočemo?

Hočemo Evropsko Slovenijo: Slovenijo, ki bo vsestransko odprta, svetovljanska, obrnjena na zahod in utemeljena na vsebinskem liberalizmu. Liberalizmu, katerega vrednostna predpostavka in cilj je enako človekovo dostojanstvo vsakega posameznika in iz njega izvirajoča pravica do samouresničenja.

Nočemo balkanske Slovenije, takšne, v kateri ni ne resnične demokracije, kjer pravna država ne deluje, kjer se človekove pravice varujejo selektivno, kjer je vseobsežna država, kjer v ekonomskem smislu vlada socialistični kapitalizem in kjer parola socialne države vse bolj služi kot krinka za ohranjanje statusa quo privilegiranih skupin, ne pa za pomoč tistim, ki so je res potrebni. 

Ne moremo pristati na državo, kjer šteje le »našost«, kjer sta znanje in meritornost krilatici za naivneže in kjer smo menda v imenu generacijske solidarnosti mlado generacijo, pravzaprav vse, ki so mlajši od 40 let, zapisali ekonomskemu genocidu.

Zbornik sicer obravnava najpomembnejše vsebine slovenske družbene eksistence: zgodovino; filozofsko-etične predpostavke in okvire slovenske družbe; pravno, demokratično, socialno državo, ter njene konstitutivne pravice: svobodo izražanja in združevanja, s poudarkom na civilni družbi, ter svobodo vere in vesti; okolje, gospodarstvo ter končno zunanjepolitično in mednarodnopravno umeščenost Slovenije.

Kljub temu pa ni vseobsežen. To niti ni bil njegov namen, saj vsega ni mogoče povedati naenkrat. Obenem pa zbornik tudi ni muha enodnevnica, temveč je zasnova dolgoročnega kritičnega javnega udejstvovanja njegovih avtorjev.

Vrednost in namen zbornika je tako ad rem in ne ad personam. Na tej podlagi pa ga njegovi avtorji, tudi s pomočjo te kolumne, pošiljamo v slovenski javni prostor po načelu vzemi ali pusti. Ponujamo ga v premislek, spodbudo in civilizirano kritiko prav vsem, ki jih zanimajo javne zadeve.

Slovenija danes ni normalna država, si ne zasluži imena res publica in je še manj polis, za katero bi želeli, da bi v njej živele nove generacije. Nam pa gre samo za to: za boljše življenje naše, predvsem pa prihodnjih generacij v normalni državi – v Evropski Sloveniji.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.