c S
Podatki o usklajenih zneskih nadomestil so odslej objavljeni na spletni strani MJU 06.01.2022 18:35

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam poklicev in dejavnosti so zneski nadomestil za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči, odslej objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo in ne več v Uradnem listu Republike Slovenije.

Usklajeni zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči za javne uslužbence za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2022 so objavljeni na spletnem mestu GOV.SI in na strani Povračila v javnem sektorju v letu 2022.

Na tej spletni strani sta v skladu z določbo aneksov h kolektivnim pogodbam objavljena še dva podatka: usklajen znesek regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2022 dalje ter maloprodajna cena litra neosvinčenega motornega bencina (nmb-95) za obračun kilometrine in stroškov prevoza na delo in z dela.

O spremembi smo obvestili vse vladne in nevladne proračunske uporabnike ter občine.

  • Ministrstvo za javno upravo