c S
Državni zbor potrdil noveli zakona o državnem tožilstvu in zakona o odvetništvu 28.05.2019 18:09 DZ je z 68 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o državnem tožilstvu, ki prinaša podlago za predlaganje slovenskih kandidatov za tožilce Evropskega javnega tožilstva. Sprejel je tudi novelo zakona o odvetništvu, ki možnost opravljanja odvetništva v Sloveniji omogoča tudi državljanom članic Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

Novela zakona o državnem tožilstvu prinaša uskladitev veljavnega zakona z evropsko uredbo, ki vzpostavlja Evropsko javno tožilstvo. To je predvideno kot nadnacionalni tožilski organ, ki naj bi zagotovil učinkovit kazenski pregon kaznivih dejanj, s katerimi se posega v proračun EU.

Novela pri tem določa pogoje in postopek za določitev nabora kandidatov za evropskega tožilca. Po uredbi bo namreč vsaka država članica predlagala za to mesto tri kandidate. Prav tako se z novelo določa postopek predlaganja kandidatov za evropskega delegiranega tožilca, ki bodo v imenu evropskega tožilstva delovali v svojih državah.

Podporo DZ je dobilo tudi dopolnilo k 10. členu, ki ga je predlagala SDS. Po njem minister za pravosodje v uradnem listu objavi naznanilo o dnevu začetka delovanja Evropskega javnega tožilstva takoj, ko prejme obvestilo s strani Evropske komisije. Ministrstvo pa najkasneje v devetih mesecih od objave naznanila poroča DZ o poteku postopkov za imenovanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca.

S sprejeto novelo zakona o odvetništvu pa se možnost opravljanja storitev in opravljanje odvetniškega poklica na trajni podlagi s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v Sloveniji določa tudi za državljane članic Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

Ljubljana, 28. maja (STA)
Foto: STA