c S
Znesek z besedo
Znesek

Za označevanje decimalnega mesta uporabite vejico ",", za označevanje tisočic smete uporabiti piko ".".

Upoštevane bodo vse vrednosti do vključno 999.999.999.999,99. Upoštevata se prvi dve decimalni mesti, ostala se zaokrožijo.

Primer: 7.214.355,67