Zakon o naravni in kulturni dediščini (ZNKD)
Uradni list SRS, št. 1/1981, 42/1986, 5/1990, Uradni list RS - stari, št. 8/1990 - ZSDZ, 10/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 26/1992, 13/1993, 75/1994 - ZUJIPK, 29/1995 - ZPDF, 20/1997 - ZAGA, 7/1999 - ZVKD, 56/1999 - ZON

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Ta zakon ureja sistem družbene skrbi za naravno in kulturno dediščino, določa pravice in dolžnosti fizičnih in pravnih oseb v zvezi z naravno in kulturno dediščino in zagotavljanje posebnega družbenega interesa pri opravljanju dejavnosti varstva naravne in kulturne dediščine.