c S

Dogodki

Sledite aktualnemu dogajanju

Z nami v korak z razvojem na vseh pravnih področjih

 

Pravniki se morajo pri svojem delu nenehno izobraževati. Razvoj družbe zahteva nenehen razvoj prava, zato je vlaganje v izobraževanje pravnikov bistvenega pomena za kakovostno opravljanje poklica.

Za razvoj pravne znanosti skupaj z vrhunskimi strokovnjaki pripravljamo najpomembnejša in vsebinsko najbolj poglobljena strokovna izobraževanja, konference in spletne seminarje, na katerih rešujemo aktualne pravne probleme, v iskrivih razpravah izmenjujemo mnenja in izpopolnjujemo znanje.
Pri pripravi izobraževanj stremimo predvsem k praktični uporabi znanja ter h konkretnim vprašanjem in rešitvam, ki bodo pravnikom v pomoč pri delu.

Naš osrednji letni dogodek so Dnevi slovenskih pravnikov, največje pravniško srečanje v Sloveniji. Namenjeni so vsebinsko vseobsegajočemu in poglobljenemu obravnavanju pravnega sistema. Dogodek organiziramo skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije in Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije. Srečanje je tudi odlična priložnost za navezovanje poslovnih stikov in izmenjavo mnenj s strokovnjaki z drugih pravnih področij.

Ključnega pomena je, da s pridobivanjem novih znanj skupaj rastemo in se razvijamo.


Prijavi se ali