c S

Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

11.07.2023

Državni zbor je 6. julija 2023 sprejel predlog novele T > Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Ta določa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem znesku 35 evrov mesečno. Novela se bo začela uporabljati 1. januarja 2024.

Novela je tako preoblikovala 23. člen ZZVZZ, ki zdaj določa storitve, katerih plačilo se zavarovani osebi v celoti zagotavlja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Te storitve so:

1. preventivne zdravstvene storitve;

2. zdravljenje, ki obsega diagnostične zdravstvene storitve, terapevtske zdravstvene storitve, zdravstvene storitve s področja reprodukcije in zdravstvene storitve v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam;

3. zdravljenje v tujini;

4. medicinska rehabilitacija;

5. zdravstvena nega;

6. paliativna oskrba;

7. reševalni prevozi;

8. sobivanje enega od staršev, rejnika, skrbnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom do vključno 14. leta starosti; z bolnim otrokom do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica v primeru težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja; ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov;

9. skupinski zdravstveni programi zaradi krepitve zdravstvenega stanja otrok do 18. leta starosti, ki so v koledarskem letu večkrat hospitalizirani ali vsaj dvakrat bolni;

10. skupinski zdravstveni programi zaradi usposabljanja za obvladovanje zdravstvenega stanja otrok do 18. leta starosti s cerebralno paralizo, živčno-mišičnimi boleznimi ali druge vrste gibalne oviranosti, poškodbo glave, otrok z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo, fenilkentunorijo, celiakijo ali čezmerno telesno težo ter otrok z motnjo avtističnega spektra, razvojnim zaostankom ali intelektualno manjzmožnostjo ter

11. skupinski zdravstveni programi za izboljševanje, ohranjevanje ali preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, tetraplegijo, cerebralno paralizo, poškodbo glave, najtežjo obliko hemiplegije ali generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo, poliomelitisom, Parkinsonovo boleznijo ali težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ob določeni funkcionalni okvari.

Posledično se je s povečanjem storitev, ki jih zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje, z novelo spremenil 48. člen ZZVZZ, ki zdaj določa tudi, da se Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačuje tudi obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov za posamezni koledarski mesec ne glede na število dni zavarovanja v koledarskem mesecu. Za plačilo tega obveznega prispevka so zavezane zavarovane osebe, v določenih primerih pa tudi država ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zdravstveni prispevek se uskladi enkrat na leto, in sicer 1. marca z rastjo povprečno bruto plače v Sloveniji v preteklem letu. Znesek prispevka pa določi zdravstveni minister, najpozneje v februarju.

Glede na opisane spremembe je pričujoča novela iz ZZVZZ kot nepotrebne črtala določbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki je bilo s tem ukinjeno.

Novela se bo začela uporabljati 1. januarja 2024.

Pripravil: Patricij Maček


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.