c S

Blagovne znamke

23.05.2024

Predlagana znamka se zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko ne registira, če obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, kjer je varovana prejšnja znamka.

Novembra 2019 je podjetje Kneipp GmbH, nemško kozmetično podjetje, na Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložilo prijavo za registracijo besedne zveze Joyful by nature kot blagovne znamke EU. Prijavljena znamka označuje predvsem kozmetiko, dišeče sveče in marketinške storitve. Julija 2020 je podjetje Maison Jean Patou, francosko podjetje za luksuzne izdelke (predvsem modo in dišave), vložilo ugovor zoper registracijo znamke, saj le-ta spominja na njihov najslavnejši parfum pod registrirano znamko JOY. EUIPO je delno ugodil ugovoru in skladno z 8. členom Uredbe o blagovni znamki Evropske unije ugotovil, da ima blagovna znamka JOY velik ugled v znatnem delu Evropske unije, ki bi ga lahko imetnik prijavljene znamke neupravičeno izkoristil glede na podobnost med obema znamkama.

Kneipp je zoper odločitev EUIPO vložil tožbo pri Splošnem sodišču Evropske unije.

Splošno sodišče je s sodbo T-157/23 tožbo zavrnilo.

Kot prvo je ugotovilo, da ima blagovna znamka JOY, katere nosilec je francosko podjetje, ugled v znatnem delu Evropske unije, predvsem v Franciji. Znamka JOY je v preteklosti pridobila visoko stopnjo ugleda, ki se je z leti sicer zmanjševal, vendar na dan vložitve prijave za registracijo znamke s strani podjetja Kneipp še obstaja. To je tožena stranka dokazovala z različnimi dokumenti ter prestižnimi nagradami in priznanji, ki jih je prejel parfum JOY, iz česar izhaja, da splošna javnost dobro pozna to znamko ter jo povezuje s parfumi. Predloženi dokumenti so res starejše narave, saj se jih večina nanaša na obdobje med letoma 2013 in 2017, nekateri med njimi pa so tudi starejši in segajo celo v leta 1990, 2000 in 2006. Sodišče je ob tem opozorilo, da znamke svoj ugled pridobivajo postopoma, hkrati pa ga tudi postopoma izgubljajo. Poleg obstoja ugleda je toženec s temi dokazi izkazoval tudi, da si je nenehno prizadeval za ohranitev svojega tržnega deleža.

Kot je sodišče že ugotovilo v drugi zadevi (T-327/12), z leti – kljub zmanjševanju ugleda – še vedno ostaja neka »preostala« prepoznavnost znamke. Izgubljanje ugleda je trajen proces v dolgem obdobju, saj se ugled na splošno ustvarja več let in ga ni mogoče enostavno aktivirati ter deaktivirati. Izrazit upad ugleda, na katerega se sklicuje Kneipp, iz predloženih dokumentov ne izhaja, zaradi česar bi moral prav vlagatelj prijave dokazati to izrazito izgubo ugleda v kratkem časovnem obdobju. Navedeno ne pomeni preložitve dokaznega bremena na vlagatelja in je skladno z ustaljeno sodno prakso.

Ker ni konkretnih dokazov, ki bi kazali, da je ugled, ki ga je prejšnja znamka v mnogih letih postopoma pridobila, nenadoma izginil v zadnjem letu pred vložitvijo vloge za registracijo znamke Joyful, in ker ima po mnenju sodišča znamka JOY še vedno ugled, je sodišče s sodbo zavrnilo tožbo ter potrdilo odločitev EUIPO.

Sodišče je potrdilo, da ima prejsˇnja znamka zaradi pogoste uporabe ali svojega ugleda posebni razlikovalni ucˇinek ter da obstaja verjetnost, da bi ljudje obe znamki povezovali (t. i. verjetnost povezovanja). Glede na podobnost med obema znamkama bi lahko imetnik prijavljene znamke neupravičeno izkoristil ugled prejšnje znamke.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.