c S

Kaj prinaša novela zakona o dohodnini?

15.03.2022 Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugim prinaša dvig splošne davčne olajšave in s tem davčno razbremenitev plač. Višja olajšava bo veljala od 1. januarja letos, torej bo upoštevana že pri obračunu marčevske plače, prihodnje leto pa bo pri obračunu dohodnine narejen še poračun za januarsko in februarsko plačo.

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela

V noveli zakona je opredeljena nova stopnja splošne olajšave ter usklajevanje olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine, ki je vezana na koeficient rasti cen. Novela prinaša dvig splošne olajšave z zdajšnjih 3500 evrov na 7500 do leta 2025. Pri tem je določeno predhodno obdobje od davčnega leta 2022 do 2024. V praksi to na primer pomeni, da bo zaposleni, ki prijema minimalno plačo, leta 2025 na letni ravni prejel 640 evrov več.

V tabeli je predviden dvig splošne davčne olajšave:

Leto

Davčna olajšava (v evrih)

2022

4500

2023

5000

2024

6500

2025

7500


Stopnja v najvišjem, petem dohodninskem razredu, se medtem znižuje s 50 na 45 odstotkov. Novela uveljavlja tudi nekaj drugih novosti, med drugim določa ugodnejšo davčno obravnavo nagrad za poslovno uspešnost. Ta se ne bo več obravnavala kot del plače za poslovno uspešnost. To pomeni, da bo lahko plačilo za poslovno uspešnost izplačano tudi v naravi. Spreminja se tudi višina neobdavčenega dela, ki bo lahko znašal do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače in to vključno z nadomestili plače za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če bo bilo to za delavca ugodneje.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala

Novela Zakona o dohodnini predvideva znižanje stopnje dohodnine dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala). Ta se bo znižala s 27,5 % na 25%. Krajše bo tudi obdobje imetništva kapitala, ob čemer bo kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva.

Znižujejo se tudi stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Ta bo po novem znašal 15 odstotkov in ne več 27,5 odstotka. Prav tako se bo znižal odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka oddajanja premoženja v najem. Ta se bo z zdajšnjih 15 odstotkov znižal na 10.

Seniorska olajšava, boniteta za osebno električno vozilo in druge olajšave

Novela med drugim predvideva vrnitev seniorske olajšave v višini 1500 evrov za starejše od 70 let. Za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene po novem medtem ne bo treba plačevati bonitete, če je ta električen. Ob zaposlitvi osebe, mlajše od 29 let oz. starejše od 55 let, ali osebe z deficitarnim poklicem bo delodajalec lahko uveljavljal znižanje davčne osnove. Uvaja se še oprostitev dohodnine za dohodke iz naslova družinske pokojnine ter izplačila iz šolskih skladov.

Novosti v veljavi že letos

V zakonu je predvideno, da rešitve veljajo že za to davčno leto. Ker je bil zakon sprejet z zamudo, je vlada ta teden podprla dopolnila, ki bi vnesla spremembe med prehodne in končne določbe ter tako določila postopke, potrebne za retroaktivno veljavnost z začetkom tega leta. O tovrstnih dopolnilih poslanci danes niso odločali.

Državni svet ima zdaj sedem ni časa, da vloži veto, kar je sicer v občutljivem predvolilnem času in tudi, ker je tokratna sestava sodeč po dosedanjih ravnanjih precej naklonjena vladi, malo verjetno.


Vir: Portal FinD-INFO, 11. marec 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.