c S
VI. Študentska pravda 14.06.2021

Pretekli teden je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekalo polfinale in finale VI. izvedbe vseslovenskega tekmovanja študentov prava iz znanja civilnega (procesnega in materialnega) prava - Študentska pravda. Primer (izmišljeno dejanske stanje) je bil tudi letos zelo aktualen, in sicer je zajemal odgovornost »influencerjev« oz. spletnih vplivnežev in socialnih omrežij v času globalne pandemije.

Ekipe so obravnavale naslednji primer: Influencer Tomaž Bolarič, po izobrazbi novinar, je ob izbruhu pandemije pričel z objavljanjem Youtube posnetkov, Facebook objav in Twitter čivkov, v katerih je zanikal obstoj nalezljive bolezni Covid-19, javnost pozival k neupoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb ter se zoperstavljal stališčem stroke. To je doc. dr. med. Lino Drnovšek (virologinjo) vzpodbudilo, da se je izpostavila in v časopisu Večernik opozorila na domnevno lažne objave o virusu in pri tem izpostavila Tomaža Bolariča.

Iza Beširović in Teodora Kordiš

V odziv na to je naslednji dan g. Bolarič na omrežju Facebook predlagal svojim sledilcem, da zdravnico kontaktirajo in jo prepričajo v napačnost njenih stališč. Tako je bila v obdobju od 3. do 7. novembra 2020 ga. Drnovšek deležna plazu komentarjev na socialnem omrežju Facebook, ki so vsebovali žaljivke usmerjene zoper njo in zoper njeno družino, pa tudi grožnje s smrtjo. V sled tega je dr. Drnovšek pozvala sponzorje g. Bolariča k odstopu od financiranja prvo toženega in njegovih idej. Dve sponzorja od treh sta temu tudi sledila. V posledici umika sponzorstev pa je g. Bolarič na spletišču Youtube objavil »story« posnetek, v katerem naj bi (posnetek se je izbrisal) grobo obračunal z dr. Drnovšek. Nato je eden izmed sledilcev g. Bolariča preko omrežja Twitter čivknil domači naslov družine Drnovšek in pozval še druge sledilce g. Bolariča (t.i.: Tommyboysi) k napadu na tem naslovu. Slednje naj bi (obstaja zgolj posnetek zaslona) poobjavil (retweet-al) tudi g. Bolarič.

Manca Voje in Manca Vrtačnik

Zvečer naslednjega dne je prišlo do napada pred domovanjem družine Drnovšek, kjer so neznani storilci najprej grozili dr. Drnovškovi, zahtevali opravičilo, nato pa še razbili okno. Vpričo teh dogajanj je še tretji sponzor influencerja umaknil sponzorstvo. Ves ta čas pa je Društvo »Zdravniki s srcem« brez uspeha preko spletnih omrežij vseskozi opozarjalo na neprimerne objave g. Bolariča in jih prijavljalo. Le Twitter je, neodvisno od naporov društva, permanentno suspendiral račun g. Bolariča. Vendar sta se na Twitterju in Instagramu pojavila dva nova računa pod psevdonimom Tomaža Bolariča, ki delita isto vsebino kot jo deli g. Bolarič. Kot zadnji akt influencerja sledi nastop g. Bolariča na radio oddaji, v kateri je potarnal zaradi izgube spozorstev in za to obtožil dr. Drnovškovo ter ponovno širil lažne informacije o virusu, cepivih, maskah in delil svojo teorijo o virusu. V odgovor na to je vnovič med 3. in 7. februarjem 2021 sledila repriza dogajanj med 3. in 7. novembrom 2020.

Manca Voje in Matej Bedič

V skladu z dejanskim stanjem je bilo v tožbah mogoče identificirat naslednje zahtevke tožeče stranke (Lina Drnovšek in njena družina) zoper tožene stranke (tj. influencer g. Bolarič in socialna omrežja):

  • zahtevo, da se odstrani škodna nevarnost za zdravje in življenju ljudi po 133. členu OZ, ki se glasi na odstranitev objav iz socialnih omrežij, ki se nanašajo na zanikanje obstoja virusne bolezni Covid-19, na neresnične informacije o cepivih za Covid-19 in objav ki pozivajo k neupoštevanju varnostnih ukrepov za preprečitev virusne bolezni Covid-19,
  • zahtevo po 133. členu OZ v smislu odreditve ustreznega ukrepa, da se odstrani škodna nevarnost, to je, da se influencer na vseh socialnih omrežjih vzdrži svoje dejavnosti v delu, ki se nanaša na ustvarjanje objav, ki vsebinsko pomenijo neresnično informacijo o virusni bolezni Covid-19, maskah, cepivih in/ali pozivanje k neupoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid-19,
  • zahtevek, s katerim se od socialnih omrežij zahteva umik spornih uporabniških profilov,
  • zahtevek po 134. členu OZ, s katerim se odstrani vse objave, ki posegajo v osebnostne pravice in zasebnost tožnikov (družine Drnovšek),
  • zahtevek po 134. členu OZ, s katerim se od influencerja zahteva prenehanje nadaljnjih objav na socialnih omrežjih, usmerjenih zoper ga. Drnovšek in njeno družino,
  • zahtevek za plačilo odškodnine za pretrpljene duševne bolečine in strah ter nastalo premoženjsko škodo.

Tekmovanje je potekalo med marcem in junijem 2021 ter zajema pisno ter ustno fazo. V pisni fazi, ki je trajala od marca do konca maja so ekipe študentov (od 3 do 5 študentov) preučile dejanski stan in pripravile tožbo ter odgovor na tožbo. Na letošnjem tekmovanju se je pomerilo dvanajst ekip študentov iz treh pravnih fakultet (Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Evropske pravne fakultete Nove Univerze), izmed katerih so štiri ekipe napredovale v polfinale. V ustni fazi sta se simultano opravili dve polfinalni obravnavi in na koncu finalna obravnava po pravilih slovenskega pravdnega postopka in pravilnika Študentske pravde po katerem velja obrnjeno pravilo od pravila, ki velja v resničnem sojenju, in sicer »iura non novit curia«. To pomeni, da je potrebno podajati jasno pravno naziranje glede procesnih in materialnih vprašanj, ki so odločilna v simuliranem primeru.

Kot ocenjevalci na ustnem delu tekmovanja kot vsako leto sodelujejo odvetniki in sodniki iz prakse. V prvem polfinalu je sodil senat, ki so ga sestavljali višja sodnica Alenka Zadravec, odvetnik Andrej Pohar (o.p. Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji) ter Anže Arko (o.p. Ilić in partnerji). V tem polfinalu sta se srečali ekipa PF UM (tekmovalci: Iza Beširević, Teodora Kordiš in Matej Rožmarin), ki je sestavila prvo najboljšo tožbo ter ekipa EPF NU (tekmovalci: Urša Ravnikar Šurk, Laura Glaner, Eva Krapež, Andraž Slatnar), ki je sestavila drugi najboljši odgovor na tožbo. V finale je napredovala ekipa v vlogi pooblaščenca tožnika -  ekipa PF UM.

Senat v prvem polfinalu

Pred vzporednim polfinalnim senatom, ki so ga sestavljali odvetnica dr. Urška Kežmah, odvetnik Žiga Stamenković (o.p. Stamenković) in odvetnik Matija Urankar (o.p. Senica in partnerji) sta se srečali ekipa PF UL (tekmovalci: Manca Vrtačnik, Manca Voje in Matevž Bedič), ki je sestavila drugo najboljšo tožbo in ekipa iz PF UM (tekmovalci: Maruša Erce, Maša Hajdinjak, Nikola Jovanović, Tjaša Galič, Gal Pastirk), ki je sestavila prvi najboljši odgovor tožbo. V finale je napredovala ekipa, ki je zastopala tožečo stranko – ekipa PF UL.

Senat v drugem polfinalu

V finalu sta se tako pred senatom v sestavi višji sodnik in predsednik VLJ Anton Panjan, odvetnik Slavko Vesenjak in odvetnica Vesna Gorjup Zupančič pomerili ekipi, ki sta v polfinalu zastopali tožečo stranko, zato se je z žrebom določilo, katera izmed ekip bo zastopala tožnika in katera toženca. Med ekipo ekipo PF UL (tekmovalci: Manca Vrtačnik, Manca Voje in Matevž Bedič), ki so glede na žreb v finalu zastopali tožnika ter ekipo PF UM (tekmovalci: Iza Beširević, Teodora Kordiš in Matej Rožmarin), ki so v finalu zastopali toženo stranko, je prevladala prva. Kot najboljša govorka finala je bila izbrana tekmovalka PF UM, Teodora Kordiš. Knjižne nagrade za zmagovalce je tudi letos zagotovila GV Založba. Člani zmagovalne ekipe so prejeli svoj izvod knjige »Razumevanje prava« (Marijan Pavčnik).

V finalu kot tudi v polfinalu so se poleg zgoraj naštetih zahtevkov naslovila tudi številna procesnopravna vprašanja (pasivno in aktivno sosporništvo, kumulacija tožbenih zahtevkov, mednarodna pristojnost sodišča in uporaba prava, primernost uporabe digitalnih dokazov, ipd.) ter zelo pomembno tehtanje pravic v koliziji: svoboda izražanja in pravica do zdravja in življenja. Iz vsega naslovljenega lahko sklenemo, da bo sodna praksa na tem področju zelo dobrodošla, še toliko bolj pa podrobnejša regulacija odgovornosti socialnih omrežij in t.i. vplivnežev, ki so po definiciji SSKJ osebe, ki z ugledom, ki ga uživajo znotraj mreže sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih omrežjih, pomembno vplivajo na njihove odločitve, življenjski slog.

Senat v finalu

Na ta način, lahko zaključimo, je Študentskemu svetu Pravne fakultete Univerze v Mariboru kot pobudniku tekmovanja tudi letos uspelo realizirati moto tekmovanja: »postani odvetnik že med študijem«. Organizacijski odbor tekmovanja sicer tvorijo prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tjaša Ivanc, asist. Denis Baghrizabehi, asist. Klemen Drnovšek, asist. Denis Magyar, asist. Kristjan Zahrastnik in Urška Grubač. Najboljše vloge študentskih ekip oziroma odvetnikov v simuliranem postopku (tožbe, odgovori na tožbo, predlogi za izdajo začasne odredbe, nasprotne tožbe) so objavljene na spletni strani tekmovanja.

Pripravili: Iza Beširević in Teodora Kordiš, magistrski študentki PF UM


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.