c S

Predhodno vprašanje na Sodišču EU o veriženju pogodb

16.09.2016 Na Sodišču EU so v zadevi C-16/15 (María Elena Pérez López proti Servicio Madrileño de Salud) odločali o veriženju pogodb za določen čas v zdravstvu. Maria Elena Pérez López je bila zaposlena kot medicinska sestra za določen čas, in sicer za opravljanje določenega začasnega, občasnega ali izrednega dela. Pogodbo so ji podaljšali sedemkrat, nato pa ji je delovno razmerje prenehalo.

Špansko sodišče je na Sodišče EU naslovilo predhodno vprašanje, ali je španska zakonodaja, ki omogoča podaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas v zdravstvenih službah, v nasprotju z okvirnim sporazumom o delu za določen čas (sporazum je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES in nalaga državam članicam sprejem ukrepov za preprečevanje zlorab veriženja pogodb za določen).

Sodniki na Sodišču EU so v razsodbi najprej pojasnili, da sporazum nalaga sprejem vsaj ene izmed treh možnosti, in sicer a) objektivne razloge za podaljšanje pogodb za določen čas, b) najdaljše skupno trajanje zaporednih pogodb in c) število možnih podaljšanj takih pogodb. Začasno nadomeščanje po mnenju sodišča lahko pomeni objektivni razlog za podaljševanje pogodb, vendar pa  le za pokrivanje začasnih potreb, ne pa stalni in trajnih potreb, kot so bile te v konkretnem primeru.

Nacionalna zakonodaja, ki omogoča podaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas z namenom pokrivanja začasnih potreb zaradi nadomeščanja zaposlenih, čeprav so te potrebe dejansko trajne, ni v skladu s pravom EU.

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.