c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 26. maj

26.05.2016 Evropska komisija je objavila poročilo o stanju na področju temeljnih pravic za leto 2015 v različnih politikah EU in v državah članicah. Gre za uporabo Listine EU o temeljnih pravicah, iz poročila pa izhaja, da je bilo v letu 2015 sprejetih kar nekaj večjih zakonodajnih aktov za spodbujanje temeljnih pravic, reforma pravil o varstvu podatkov, direktiva o procesnih jamstvih za otroke v kazenskem postopku in direktiva o pravicah žrtev. V poročilu je tudi navedeno, kako je Komisija pri svojem zakonodajnem in političnem delu upoštevala listino.

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta je potrdil predlog direktive Evropske komisije proti izogibanju davkov. Parlamentarci so uspeli doseči strožje meje odbitkov na obresti in efektivno stopnjo davka od dobička v višini 15%. Direktiva sicer sledi načelu obdavčitve po kraju ustvarjanja dobička in vključuje obvezne ukrepe, ki onemogočajo uporabo najbolj pogostih metod za izogibanje davkom. VEČ

Komisija je objavila sporočilo o desetih ključnih spremembah za tobačne izdelke, ki se prodajajo v EU. 20. maja 2016 je potekel rok za implementacijo direktive o tobačnih izdelkih. VEČ

Komisija je objavila smernice, v katerih pojasnjuje obseg pravil glede državnih pomoči v EU z namenom pospeševanja javnih investicij. Gre za vprašanje, kdaj javna potrošnja pomeni državno pomoč po pravilih EU. Smernice naj bi bile v pomoč javnim organom, da bi lažje vnaprej določili, ali je mogoče določen ukrep podpore podeliti brez soglasja. VEČ

V zadevi C-30/15 P je generalni pravobranilec Szpunar podal sklepni predlog glede tridimenzionalne blagovne znamke Skupnosti na podlagi Uredbe 207/2009. Tako je po mnenju generalnega pravobranilca znamka Evropske unije, ki predstavlja obliko Rubikove kocke, nična in sodišču predlaga, da jo razglasi za nično oz. razveljavi sodbo splošnega sodišča in odločitev Urada EU za intelektualno lastnino. Oblika kocke in mrežasta struktura, ki sta bistveni značilnosti znaka, sta namreč elementa, ki sta potrebna za izpolnjevanje tehnične funkcije proizvoda. VEČ

V zadevi C-695/15 PPU so na sodišču EU odločili, da Uredba Dublin III dovoljuje, da država članica pošlje prosilca za mednarodno zaščito v varno tretjo državo, ne glede na to, ali je ali ni država, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje. To velja tudi za državo, ki je v skladu s to uredbo in v okviru postopka ponovnega sprejema priznala, da je odgovorna za obravnavanje prošnje.

Sodišče EU je v združenih zadevah C-191/14 in C-192/14, C-295/14, C-389/14 in od C-391/14 do C-393/14 razglasilo za neveljavno največjo letno količino brezplačnih pravic do emisije toplogrednih plinov, kot je bila določena za obdobje 2013-2020 s strani Komisije. Komisiji je naložilo, da v desetih mesecih določi novo količino, že dodeljene pravice pa ostajajo v veljavi in jih ni mogoče izpodbijati. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2003/87. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.