c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 7. april

07.04.2016 Evropska komisija je predstavila spremenjeni predlog uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa za pospešitev, olajšanje in izboljšanje postopkov mejne kontrole za nedržavljane EU, ki potujejo v EU. Novi sistem bo moderniziral upravljanje zunanjih meja z izboljšanjem kakovosti in učinkovitosti nadzora in s tem državam članicam zagotovil podporo pri čedalje večjem številu potnikov, ki vstopajo v EU in iz nje izstopajo. Predlog je del širšega svežnja o pametnih mejah in obravnava vlogo informacijskih sistemov pri krepitvi upravljanja zunanjih meja, notranje varnosti ter pri boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

V tem sklopu je Komisija objavila tudi Sporočilo o boljših in pametnejših informacijskih sistemih za upravljanje meja in notranje varnosti, v katerem določa možnosti glede tega, kako bi obstoječi in bodoči informacijski sistemi lahko okrepili mejno upravljanje in notranjo varnost. Poleg tega pa je Komisija objavila še vprašanja in odgovore glede paketa pametnih meja. VEČ

Eurofound, evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev, je objavila poročilo o raziskavi glede delovnega časa v EU. Najbolj običajna ureditev v EU je 40 urni maksimalen delovni teden, Irska, Velika Britanija, Danska in Nizozemska imajo maksimalen 48 urni delovni teden, še dodatne izjeme pa imajo v Belgiji, Franciji in Nemčiji. VEČ

Direktor Agencije EU za temeljne pravice je dejal, da evropski seznam varnih držav izvora lahko pomaga Evropski uniji pri soočanju z begunsko krizo, vendar pa mora spoštovati temeljne pravice. Direktor Michael O'Flaherty pravi, da mora vsak begunec imeti možnost, da se na podlagi osebnih okoliščin pritoži glede domneve varnosti pri vrnitvi. VEČ

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europol sta objavila poročilo o trgih z drogami za leto 2016, iz katerega sledi, da Evropejci za prepovedane droge porabijo vsaj 24 milijard evrov letno, kar predstavlja eno izmed najbolj donosnih dejavnosti organiziranega kriminala v Evropi. Poročilo podaja najsodobnejšo analizo trga prepovedanih drog v EU, ki zajema trende v celotni dobavni verigi od proizvodnje in trgovine z drogami do njihovega trženja, distribucije in potrošnje. VEČ

Evropska komisija bo podelila preko 7,5 milijona evrov za investicije z namenom, da se pospeši inovacije in ustvari nova delovna mesta v morskem in pomorskem sektorju. Denar je na voljo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, razdeljen pa bo preko zbiranja ponudb na ključnih področjih interesa za EU, to so znanje, kreativnost in tehnologija. VEČ

Evropska komisija je napovedala humanitarno pomoč v višini 52 milijonov evrov, ki bo namenjena projektom izobraževanja otrok v izrednih razmerah v letu 2016. S tem Komisija izpolnjuje predhodne zaveze, da bo 4 % proračuna za humanitarno pomoč namenila izobraževanju. Sredstva bodo namenjena pomoči več kot 2,3 milijona otrokom v 42 državah po svetu. VEČ

Več nizozemskih ambasad po EU bo v aprilu in maju gostilo dogodek Diplohack, ki pomeni promocijo transparentnosti pri odločanju in drugje s pomočjo digitalne tehnologije. Najboljši način za povečanje transparentnosti so odprti podatki, do katerih lahko dostopa in jih uporablja vsak. Poleg tega oz. v povezavi poteka tekmovanje v spletnih rešitvah, v katerem lahko sodeluje vsak in naredi aplikacijo, ki daje vpogled v procese odločanja v EU. VEČ

Pri Evropskem odboru za ekonomijo in socialo je potekala javna razprava glede novih oblik zaposlovanja, na kateri so govorili tudi  o spreminjajočih oblikah zaposlitve, uvedenih na podlagi popularnih spletnih platform na področju transporta in nastanitev (Uber, Airbnb), saj imajo pomembne učinke za trg dela, davčne sisteme in sisteme socialne varnosti ter tudi na minimalno plačo. Te nove oblike zaposlovanja morajo voditi do pozitivnih učinkov za vso družbo in ne le za določene dele. VEČ

Evropska komisija je začela postopek reforme skupnega evropskega azilnega sistema ter ob tem predstavila možnosti za pravičen in vzdržen sistem razdelitve prosilcev za azil med države članice. Predlagajo tudi dodatno uskladitev azilnih postopkov in standardov za vzpostavitev enakih pogojev po vsej Evropi ter s tem zmanjšanje nedovoljenih gibanj in okrepitev mandata Evropskega azilnega podpornega urada (EASO). VEČ

Sodna praksa Sodišča EU

V sodbi splošnega sodišča T-201/14 je bilo odločeno, da družba The Body Shop ne more registrirati znaka SPA WISDOM kot znamko Skupnosti na podlagi uredbe 207/2009. Sodniki so potrdili predhodno sodno prakso na tem področju in ugotavljajo, da izraz spa lahko pomeni generičen in opisen izraz za prostore, ki so namenjeni hidroterapiji, ne pa za kozmetične izdelke, saj ni take povezave med temi izdelki in centri za hidroterapijo, da bi se generičnost izraza lahko prenesla tudi na take izdelke. VEČ

V združenih zadevah C-404/15 in C-659/15 PPU so na sodišču EU  presojali o izvršitvi evropskega pripornega naloga. Iz sodbe izhaja, da je potrebno odložiti izvršitev evropskega naloga za prijetje, če so pogoji v zaporu, kamor bi morala biti napotena oseba iz naloga, dejansko tako slabi, da bi obstajala nevarnost nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Če obstoja te nevarnosti ni mogoče izključiti v razumnem roku, mora organ, ki je odgovoren za izvršitev naloga, odločiti, ali je treba postopek predaje ustaviti. VEČ

V sodbi T-501/13 so na splošnem sodišču ugodili založniški hiši Karl-May, ki se je pritožila zoper odločbo Urada za znamke Unije, v kateri je Urad ugotovil ničnost znamke Skupnosti Winnetou. Urad ne bi smel ugoditi zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila družba Constantin Film, ne da bi samostojno presodil (odločbo nemškega sodišča je vzel kot zavezujočo), ali je znak Winnetou opisen za zadevne proizvode in storitve, je pojasnjeno v sodbi. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.