c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 24. marec 24.03.2016 23. marca 2016 so začele veljati spremembe iz uredbe 2015/2424 glede sistema blagovnih znamk Skupnosti. Tako se je spremenilo ime Urada za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

Ustrezno se je spremenila tudi spletna stran, najprej z domenskim imenom, aplikacije, izračuni pristojbin in ostala spletna orodja so bila ustrezno posodobljena, tako da odražajo spremembe iz uredbe. VEČ

V evropskem parlamentu so v nezavezujoči resoluciji (dokumenti pod številko 11) ponovno izrekli podporo za vpeljavo obveznega označevanja izvora mesa in mleka. Obvezno označevanje bi pomagalo ohraniti zaupanje potrošnikov v prehrambne izdelke, s tem da se prehrambna veriga naredi bolj pregledna. VEČ

Evropska komisija je predstavila prve rezultate preiskave v sektorju e-trgovanja in ugotavlja, da se geografsko blokiranje uporablja po celotni EU. Razlogov je več, deloma je to posledica enostranskih odločitev podjetij, da ne prodajajo v tujino, deloma pa tudi pogodbenih klavzul med podjetji, ki potrošnikom onemogočajo spletno nakupovanje v drugih državah članicah EU. Komisija je glede preiskave objavila tudi podatkovni list z dodatnimi obrazložitvami. VEČ

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je izrazil podporo prizadevanjem EU pri upravljanju migracij in krepitvi notranje varnosti ter ponudil nasvet glede vplivov na varstvo podatkov zadnjih predlogov za upravljanje zunanjih meja, t.j. uredbe o mejni in obalni straži. Prvenstveno je nadzornik predlagal, naj bodo predlogi predpisov jasnejši in bolj uporabni. VEČ

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je objavil navodilo evropskim institucijam, kako zagotoviti varno in zaupanja vredno digitalno okolje za upravljanje z informacijami, ki so ključnega pomena za delovanje njihovih storitev. VEČ

Komisija EU je predstavila del zakonodajnega svežnja o krožnem gospodarstvu, ki ureja področje organskih gnojil in gnojil iz odpadkov v EU. Ponovna uporaba surovin, ki se danes odlagajo kot odpadki, je eno ključnih načel svežnja o krožnem gospodarstvu. VEČ

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju uredbe o skupinskih izjemah v zavarovanju, ki izvzema določene oblike sodelovanja v zavarovalnem sektorju iz evropskih protimonopolnih pravil. Uredba, ki je začela veljati 1. aprila 2010, bo prenehala veljati 31. marca 2017, zato Komisija pregleduje njeno uporabnost, kar bo vplivalo na odločitev, ali bo uredbi podaljšala veljavnost v nespremenjeni vsebini, jo spremenila ali pa jo pustila preteči. VEČ

Evropska komisija je predstavila predloge ukrepov za podporo evropskemu jeklarskemu sektorju, saj je soočen s precejšnimi izzivi zaradi presežnih zmogljivosti na globalni ravni, izrazito povečanega izvoza in največjega obsega nepoštenih trgovinskih praks. VEČ

Posebni odbor za davčne odločbe II pri evropskem parlamentu je na javnem zaslišanju pridobil mnenja podjetij Google, Apple, Inter-IKEA Group in McDonald's glede predlagane zakonodaje o davku na dobiček. Predstavniki podjetij so dejali, da si želijo več jasnosti in gotovosti glede davčnih obveznosti v EU, skrbijo pa jih administrativni stroški izpolnjevanja teh obveznosti ter namera, da bi bili davčni podatki javni. VEČ

Odbor stalnih predstavnikov je v imenu Sveta EU podaljšal izjemo iz uredbe 575/2013 za prodajalce blaga glede zahtev velike izpostavljenosti in glede ravni kapitala do 31. decembra 2017.

Sodna praksa:

V zadevi C-484/14 je generalni pravobranilec Szpunar podal mnenje glede kršitve avtorskih pravic prek omrežja Wi-Fi. Po njegovem mnenju upravljavec trgovine, bara ali hotela, ki omogoča brezplačen Wi-Fi dostop, ni odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik. Sicer je mogoče dobiti sodno odredbo zoper upravljavca, da se prenehajo ali preprečijo kršitve, vendar pa ni mogoče zahtevati, da internetno povezavo prekine, jo zaščiti z geslom ali preverja celotno komunikacijo. Uporabljena je bila direktiva 2000/31. VEČ

V združenih zadevah C-145/15 in C-146/15 so sodniki sodišča EU presodili, da nacionalni organi opravljajo splošni nadzor za zagotavljanje pravic letalskih potnikov, na podlagi posamičnih pritožb pa jim po drugi strani ni potrebno ukrepati, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Uporabljena je bila uredba 261/2004. VEČ

Sodišče EU je objavilo sodno statistiko za leto 2015, v katerem ugotavljajo rekordno produktivnost, pa tudi rekorden pripad zadev.

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.