c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 11. februar

11.02.2016 Evropska komisija in ameriška Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami sta oznanili skupni pristop glede zahtev za centralne nasprotne stranke (ali klirinške hiše) (CCP). EU in ZDA sta največja trga z izvedenimi finančnimi instrumenti in skupni nastop je ključen za podporo čezmejni trgovini in investicijam ter zagotavljanju finančne stabilnosti, sta dejala evropski komisar in predsednik ameriške komisije.

Sporazum bo omogočil lažje poslovanje evropskih CCP-jev v ZDA in zagotovil nadaljnje opravljanje storitev ameriških CCP za evropska podjetja. Komisija bo v čim hitrejšem času izdala sklep o enakovrednosti glede zahtev ameriške Komisije, tako da bo Evropski organ za vrednostne papirje lahko priznal ameriške CCP-je. VEČ

Navkljub gospodarski rasti v EU je še vedno veliko družin na robu revščine ali socialne izključenosti. Zlasti enostarševske družine in take s tremi ali več otroki se soočajo s precejšnjimi težavami, so pa med državami v EU tudi velike razlike. Pravkar zaključeno poročilo obravnava tematiko družin po krizi s poglobljeno analizo. VEČ

Evropski parlamentarci so obravnavali problematiko spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih. Strinjali so se, da je treba narediti vse, da se najde in kaznuje storilce ne glede na njihovo kulturo ali izvor. VEČ

Evropska komisija naj čim prej pripravi sporočilo o novi strategiji glede enakosti spolov in pravic žensk za obdobje 2016 – 2020, so dejali v Evropskem parlamentu. Komisija bi morala pripraviti politiko za področje enakosti med moškimi in ženskami, med katere spadajo nasilje nad ženskami, zmanjšanje razlik med plačami moških in žensk, priprava proračuna oz. postavke in ravnovesje med zasebnim in službenim časom. VEČ

Evropski parlament je odstopil od napovedi veta na začasno zvišanje emisijskih omejitev za dizelske avtomobile, ko je komisija napovedala klavzulo o pregledu in predložila dolgoročni zakonodajni predlog za prenovo sistema za homologacijo avtomobilov. VEČ

Obravnava sporazuma o trgovini s storitvami (TiSA) se nadaljuje. Gre za pogajanja med državami, ki predstavljajo 70% vse trgovine s storitvami. Sporazum bi moral po mnenju EU olajšati dostop do mednarodnih trgov podjetjem iz EU, po drugi strani pa ne sme prisiliti EU ali nacionalne organe, da bi javne storitve prepustili konkurenci. VEČ

Komisija je predlagala enoleten odlog začetka uporabe prenovljene direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID II), zaradi izjemnih izzivov pri njeni tehnični implementaciji s strani regulatorjev in udeležencev na teh trgih. Komisija je tako predlagala nov rok za uskladitev, ki je 3. januar 2018. VEČ

Slovenija je prejela opomin s strani Evropske komisije (poleg še devetih držav članic) zaradi opustitve prenosa ali pomanjkljivega prenosa skupnega evropskega azilnega sistema. Nemčijo, Estonijo in Slovenijo je Komisija obvestila, da morajo sporočiti ukrepe za prenos direktive o azilnem postopku. Slovenijo pa poleg tega še glede ukrepov za prenos direktive 2011/51, ki bi morala biti prenesena do 20. maja 2013. VEČ


Sodna praksa Sodišča EU:

V združenih zadevah C-659/13 in C-34/14 so na sodišču EU odločali o uredbi o uvedbi protidampinške dajatve na uvoz določenega blaga iz Kitajske. Sodišče meni, da je uredba o uvedbi protidampinške dajatve na uvoz določene obutve iz usnja s poreklom iz Kitajske in Vietnama delno neveljavna. Ker se Svet in Komisija nista izrekla o zahtevah za odobritev tržno gospodarske obravnave, ki so jih vložili kitajski in vietnamski izvozniki, ki niso bili zajeti v vzorec, je sodišče EU v tem delu uredbo razglasilo za neveljavno. VEČ

V zadevi C-47/15 je generalni pravobranilec Szpunar v sklepnih predlogih podal mnenje, da tujega državljana, ki ni prestrežen pri nezakonitem prestopu zunanje meje schengenskega območja, ni mogoče kaznovati z zaporom samo zato, ker nezakonito prebiva v državi članici. To velja, kadar je bil državljan prestrežen ob izstopu iz schengenskega območja, kadar je samo v tranzitu in kadar je v postopku ponovnega sprejema v državo članico, iz katere prihaja. VEČ

V zadevi C-375/14 so sodniki sodišča EU presodili, da so nacionalna pravila o igrah na srečo, ki zahtevajo od imetnika licence, da po prenehanju veljavnosti licence brezplačno prenese pravice do uporabe opreme za zbiranje stav, lahko v nasprotju z načelom sorazmernosti. Domača sodišča morajo določiti sorazmernost takih pravil glede na posamezni primer, tako da morajo npr. upoštevati tržno vrednost takih sredstev. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.