c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 27. januar 27.01.2016 23. marca bodo z uveljavitvijo uredbe 2015/2424 začele veljati spremembe sistema evropskih blagovnih znamk, saj se spreminjajo tri uredbe, ki urejajo blagovne znamke. Glavne spremembe so preimenovanje Urada za usklajevanje na notranjem trgu v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, blagovna znamka Skupnosti pa bo postala blagovna znamka EU. Spremenile se bodo tudi pristojbine za vloge.

Po novem ne bo več mogoče z eno vlogo zajeti do tri razrede (cena 900 evrov), ampak se bo zaračunal vsak razred posebej, in sicer prvi 850 evrov, 50 evrov za drugega, za vsakega naslednjega pa 150 evrov. Enako bo veljalo za obnovitev registracije. Obnovitev se bo lahko opravila na dan poteka registracije in ne več ob koncu meseca, v katerem poteče registracija. Nasprotovanje registraciji bo možno še na podlagi zaščitenega izvora in geografskega porekla. Od septembra 2017 ne bo več potrebno predložiti grafičnega prikaza za netradicionalne znamke. Pomembna sprememba pa je tudi uveljavitev sodbe IP TRANSLATOR, tako da bodo opisi blaga in storitev obravnavani kot bodo zapisani in besede naslovov razredov ne bodo več pokrile vsega blaga in storitev v tistem razredu. Lastniki znamk Skupnosti, ki so registracije vložili pred 22. junijem 2012, bodo imeli čas do 23. septembra 2016, da vložijo spremembo registracije pri Uradu glede natančnejše določitve blaga in storitev poleg besed naslova razredov.

Po novembrskih napadih v Parizu in uporabi člena 42(7) Pogodbe o EU prvič v zgodovini EU, so evropski parlamentarci v resoluciji pozvali k ustanovitvi močne in trajnostne Evropske obrambne unije, ki bo sposobna soočenja z velikimi notranjimi in zunanjimi varnostnimi grožnjami. VEČ

Evropska komisija je opravila letni pregled najnovejših zaposlitvenih in socialnih trendov ter bodočih izzivov in možnih rešitev. Pregled je pokazal izboljšave, še vedno pa obstajajo velike razlike med državami članicami glede gospodarske rasti, zaposlovanja in drugih ključnih kazalnikov na področju socialnih zadev in trga dela. Komisija ugotavlja, da je ključnega pomena za gospodarsko rast vlaganje v ljudi. VEČ

V evropskem parlamentu niso potrdili osnutka pravil, ki bi v otroški hrani dovoljevala do trikratno količino sladkorja, kot jo sicer predpisuje Svetovna zdravstvena organizacija. Parlamentarci so dejali, da pravila ne varujejo otrok pred debelostjo, in predlagali znižanje sladkorja v hrani na predlagano raven. VEČ

Evropska komisija je predlagala lažjo izmenjavo kazenskih evidenc nedržavljanov EU, in sicer z nadgradnjo Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS). Gre za ključni ukrep evropske agende za varnost, ki je namenjen izboljšanju sodelovanja nacionalnih organov v boju proti terorizmu in drugim hudim oblikam čezmejnih kaznivih dejanj. VEČ

Evropsko računsko sodišče je objavilo poročilo o ravnanju Komisije glede finančne krize. Navedeno je, da je bilo ravnanje Evropske komisije na splošno šibko, šlo je za različno obravnavanje držav članic, omejen nadzor kakovosti, šibek nadzor nad implementacijo ukrepov ter slaba dokumentacija. So pa v poročilu tudi dodali, da ji je vendarle uspelo vpeljati programe pomoči, ki so prinesli reforme in tudi nekaj pozitivnih rezultatov. VEČ

Evropska komisija je objavila tri poročila o EU financiranju na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Gre za poročilo o prvem letu uveljavitve programa Erasmus+, programa financiranja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v letih 2014-2020, statistiko mobilnosti študentov in zaposlenih v zadnjem akademskem letu po starem programu Erasmus za visoko šolstvo in nadaljevanje študije učinkov programa Erasmus, ki se osredotoča na regionalno analizo koristi programa Erasmus. VEČ

Odbor za transport Evropskega parlamenta je potrdil predlagana pravila za izboljšanje preglednosti javnega financiranja ključnih evropskih pristanišč in skupnih pravil za pristanišča, ki želijo omejiti število ponudnikov storitev. Odbor je zavrnil predlagana pravila, ki bi uzakonila vseevropski prosti dostop do trga po načelu »ena velikost za vse« za ponudnike pristaniških storitev, tako da organizacija storitev ostaja pristojnost pristanišč. VEČ

25. januarja je Europol vzpostavil Evropski center za boj proti terorizmu, ki bo obravnaval probleme z borci iz tujine ter izmenjaval informacije glede financiranja terorizma, spletne propagande in trgovanja z orožjem. VEČ

V evropskem parlamentu je potekal posvet glede virtualnih valut, njihovih prednosti, tveganj in potreb po pravni ureditvi. VEČ


Sodna praksa Sodišča EU:


V zadevi C-180/14 (v francoščini) so na sodišču EU odločali o grški zakonodaji, ki ureja delovni čas zdravnikov. Sodniki so na podlagi direktive 2003/88 zapisali, da grška zakonodaja omogoča tedenski delovni čas preko meje 48 ur, ob tem pa ni jasne določbe, ki bi ob opravljenem dežurstvu omejila tako prekoračenje. Tako so sodniki odločili, da je grška zakonodaja  v nasprotju s pravom EU, ker omogoča neprekinjeno delo zdravnikov 24 ur ali več, saj Grčija ni omejila tedenskega delovnega časa na največ 48 ur in ni vzpostavila minimalnega trajanja niti dnevnega niti tedenskega počitka. VEČ

V zadevi C-333/14 so na sodišču EU presojali škotsko zakonodajo o minimalni ceni za enoto alkohola v povezavi z uredbo 1308/2013. Sodniki so odločili, da je škotska zakonodaja v nasprotju s pravom EU, saj bi lahko uzakonili manj stroge davčne ukrepe. Sodniki so bili mnenja, da ukrep znatno omejuje trg, čemur bi se lahko izognili na primer z vpeljavo ukrepa povečanja cene alkohola namesto minimalne cene na enoto alkohola, saj tak ukrep pušča več svobode trgovcem pri določitvi prodajnih cen. VEČ

V sodbi C-515/14 so na sodišču EU presojali skladnost ciprske zakonodaje o pokojninah. Sodba razglaša zakonodajo neskladno s pravom EU, saj postavlja delavce migrante v slabši položaj kot delavce, ki se ne odselijo iz Cipra. Ciprska zakonodaja odvrača delavce, da bi zapustili Ciper in delali v drugi državi članici. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.