c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 13. januar

13.01.2016 Odbor stalnih predstavnikov (Coreper) je potrdil kompromisni besedili o reformi varstva podatkov. Svet, Parlament in Komisija so dogovor dosegli 15. decembra in tako izpolnili zahtevo Evropskega sveta, da se morajo pogajanja o reformi varstva podatkov zaključiti do konca leta 2015.

Reformo varstva podatkov sestavljata dva zakonodajna instrumenta, splošna uredba o varstvu podatkov (ki naj bi nadomestila Direktivo 95/46/ES) in direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona (ki naj bi nadomestila okvirni sklep o varstvu podatkov iz leta 2008). VEČ

Komisija je ugotovila, da so selektivne davčne ugodnosti, ki jih je Belgija zagotavljala v okviru davčne sheme za presežne dobičke, nezakonite po pravu EU. Shema je koristila določenim multinacionalkam, ki morajo neplačane davke zdaj vrniti Belgiji. Ta davčna shema se je uporabljala od leta 2005, podjetja pa morajo vrniti okoli 700 milijonov evrov. VEČ

Evropska komisija je sprejela vrsto programov za čezmejno sodelovanje, za katere je namenila 1 milijardo evrov. S temi programi se podpira družbeni in gospodarski razvoj na obeh straneh zunanjih meja EU. VEČ

Evropski varuh podatkov oz. evropski informacijski pooblaščenec (EDPS) je objavil dvoje smernic za institucije in organe EU, in sicer glede osebnih podatkov in elektronskih komunikacij ter glede osebnih podatkov in mobilnih napravah. Gre za praktične nasvete, kako vključiti načela varstva podatkov in upravljanja z e-pošto, spletom in telefonijo na delovnem mestu. VEČ

Evropska komisija je vzpostavila novo platformo za spletno reševanje sporov, ki bo omogočala potrošnikom in trgovcem, da medsebojne spore rešijo prek spleta brez dolgotrajnega in dragega pravdanja prek sodišč. Nova platforma naj bi tudi povečala zaupanje v spletne nakupe, delovati pa naj bi začela 15. februarja. VEČ

1. januarja je začel delovati del sporazuma o sodelovanju med EU in Ukrajino, ki med njima vzpostavlja prosto trgovinsko območje. Na podlagi sporazuma naj bi Ukrajina začela tudi s približevanjem EU zakonodaji, zlasti na področjih konkurence, javnih naročil in zaščite pravic intelektualne lastnine. Evropska investicijska banka je Ukrajini namenila tudi posojilo 400 milijonov evrov, kar skupaj znese 1,2 milijardi posojil v letu 2015 in 940 milijonov v letu 2014. VEČ

1. januarja je začel polno delovati enotni mehanizem za reševanje. Gre za izvajanje direktive za sanacijo in reševanje bank v območju eura. Prav tako od 1. januarja veljajo polne pristojnosti odbora za enotno reševanje. Tako naj bi se odpornost finančnega sistema v EU okrepila, prek mehanizma za reševanje pa naj bi se bodoče finančne krize pravočasno preprečile. VEČ

Posebni odbor za kmetijstvo je potrdil kompromisno besedilo predloga uredbe o šolski shemi za mleko, sadje in zelenjavo. Šolske sheme so bile uvedene z namenom spodbujanja potrošnje sadja, zelenjave in mleka, ki naj bi pripomogli k javnemu zdravju otrok. Nova shema naj bi začela veljati pomladi 2016, uporabljati pa naj bi se začela avgusta 2017. VEČ

Evropski parlament je opozoril države članice, da morajo pri izvozu orožja bolj konsistentno uporabljati izvozna pravila, za morebitne kršitve pa vpeljati neodvisne preglede in kazni. Države s katerimi so države članice trgovale v preteklosti, so danes v vojnem oz. konfliktnem stanju, s tem pa je ogrožena tudi Evropa. Transparentnost in javni nadzor izvoza orožja se mora močno izboljšati. VEČ

7. januarja je predsedovanje Svetu EU prevzela Nizozemska. Nizozemsko predsedstvo je tudi predstavilo šestmesečni plan dela. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU

V zadevi C-419/14 so na sodišču EU odločali o morebitni zlorabi sistema DDV, in sicer na podlagi sklenjene licenčne pogodbe, po kateri se strokovno znanje, ki omogoča upravljanje internetnega spletnega mesta livejasmin.com, prenese iz Madžarske na davčno ugodnejšo Madeiro na Portugalskem. Madžarski davčni organ je menil, da prenos strokovnega znanja ni bila dejanska ekonomska transakcija in da je to strokovno znanje v resnici upravljala družba WML iz madžarskega ozemlja. Sodniki so odločili, da zgolj sklenitev licenčne pogodbe z družbo, ki ima sedež v davčno ugodnejši državi (z nižjo običajno stopnjo DDV od prve države članice), še ne pomeni zlorabe. Za zlorabo gre, če je cilj pogodbe oz. prenosa prikriti dejstvo, da se spletno mesto dejansko upravlja iz Madžarske. V zadevi se postavlja tudi vprašanje uporabe dokaze iz kazenskega postopka v davčnem postopku. VEČ

V združenih zadevah T-9/11 do T-67/11 so na splošnem sodišču za ničen razglasili sklep Komisije, s katerim je več letalskim družbam naložila globe v skupnem znesku okoli 790 milijonov evrov, ker so sodelovali pri omejevalnem sporazumu na trgu letalskega prevoza tovora. Šlo je za usklajevanje cen storitev letalskega prevoza tovora. Po mnenju sodišča sta obrazložitev in izrek sklepa protislovna, kar onemogoča učinkovito sodno varstvo subjektom v postopku. VEČ

V zadevah C-358/14, C-477/14 in C-547/14 je generalna pravobranilka Kokott podala mnenje glede veljavnosti direktive o tobaku. V sklepnih predlogih je presodila, da je nova direktiva o tobaku iz leta 2014 veljavna. Po njenem mnenju so obsežna standardizacija embalaže, bodoča prepoved mentolovih cigaret in posebna ureditev za e-cigarete zakoniti in sorazmerni ukrepi namenjeni zmanjševanju porabe tobačnih izdelkov. Nekaj kritike pa generalna pravobranilka nameni upoštevanju načela subsidiarnosti in svetuje zakonodajalcu, naj v bodoče ne uporablja šablonskih formulacij o načelu subsidiarnosti, kot so te v direktivi. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.