c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 29. oktober

29.10.2015 Ta teden so bila v EU poleg migrantske krize v ospredju tudi nekatera druga vprašanja. Tako je Komisija sprejela delovni program za leto 2016. Poslanci so sprejeli pravila o spletni nevtralnosti, ki pa se med različnimi deležniki razlagajo diametralno nasprotno. Prenovljena so bila tudi pravila o paketnih potovanjih, odpravlja se nekatere administrativne ovire glede predložitve določenih javnih listin. Na sodišču EU pa je bila izdana še ena sodba v zvezi z bitcoini.

Evropska komisija je sprejela delovni program za leto 2016. Program dela za naslednje leto zajema zakonodajne predloge, pripravljene na podlagi strateških programov, sprejetih v letu 2015. V preteklem letu je Komisija predstavila svojo vizijo za naložbe, enotni digitalni trg, energetsko unijo, evropsko agendo za varnost, evropsko agendo o migracijah, unijo kapitalskih trgov, akcijski načrt o pravičnem in učinkovitem sistemu obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, novo trgovinsko strategijo ter najnovejše predloge za poglobitev in okrepitev ekonomske in monetarne unije. VEČ

Predstavniki evropskega parlamenta so sprejeli resolucijo, v kateri je zapisano, da je potrebno temeljito raziskati goljufije pri testih avtomobilskih izpustov in primerno kaznovati odgovorne. V resolucijo so zapisali tudi, da je potrebno te teste zaostriti in s tem zagotoviti spoštovanje mejnih vrednosti emisij v EU, vozila, ki te vrednosti presegajo, pa hitro odkriti. VEČ

V parlamentu EU so bili kritični glede dogovora držav članic o avtomatični izmenjavi podatkov o davčnih stališčih za multinacionalke. Parlamentarci menijo, da gre za zamujeno priložnost v boju proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in nelojalni konkurenci. Kritike letijo tudi na predlog direktive, ki naj bi preveč omejeval tako področje uporabe direktive kot tudi dostop Komisije do podatkov. VEČ

V torek je bil v parlamentu potrjen telekomunikacijski sveženj, ki bo z junijem 2017 ukinil obračunavanje gostovanja v mobilnih omrežjih za uporabnike, prinaša pa tudi jasna pravila o dostopu do spleta. Nevtralnost bo neposredno uzakonjena v vseh 28 članicah, kar bo zagotovilo, da ne bomo imeli interneta dveh hitrosti, je dejala poročevalka v parlamentu. Vendar pa kritiki opozarjajo na splošnost določb glede nevtralnosti spleta in svarijo, da pravila vse prej kot zagotavljajo nevtralnost. Med kritiki je tudi »gospod internet«.VEČ

Evropski parlamentarci so potrdili pravila o paketnih potovanjih za digitalno dobo, ki bodo z novo opredelitvijo paketnih potovanj omogočila varstvo potrošniških pravic tudi potnikom, ki si bodo na spletu sami sestavili kombinacijo letalskega prevoza, hotelske namestitve in najema avtomobila. Tako bodo izenačeni s potniki, ki jim tovrstno storitev opravi turistična agencija. Imeli bodo tudi več možnosti za preklic nakupa, organizator pa jim bo moral zagotoviti tudi jasne informacije in kontakte odgovornih oseb. VEČ

EU in Švica sta se dogovorili o pravilih, po katerih bo težje skriti denar na švicarskih bančnih računih in se tako izogniti plačilu davkov. Na podlagi sporazuma bosta državi avtomatsko izmenjavali podatke o bančnih računih. Izmenjava podatkov naj bi se začela leta 2018. VEČ

Posebni odbor za davčne odločitve pri evropskem parlamentu je po osmih mesecih raziskovanja (odbor na podlagi afere Luxleaks) predlagal določene ukrepe, po katerih bi bili davki od dobička bolj pošteni in bolj pregledni. Glavno načelo naj bi bilo, da se plača davek tam, kjer se ustvarja dobiček. VEČ

Evropska komisija je objavila mnenje o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah s strani Nemčije in Avstrije. Zaključek Komisije je, da so bili tako začetna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah s strani Nemčije in Avstrije kot tudi naknadna podaljšanja tega nadzora v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. VEČ

Odbor stalnih predstavnikov (Coreper) je odobril uredbo o lajšanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v EU.  Namen uredbe je poenostaviti postopke za čezmejno predložitev javnih listin o osebnem stanju, kot je rojstvo, smrt, zakonska zveza in registrirana partnerska skupnost, ter javnih listin, s katerimi se izkazuje nekaznovanost. Uredba zajema tudi javne listine, ki bi jih državljani EU morda morali predložiti, ko želijo glasovati ali kandidirati za poslanca v Evropskem parlamentu ali na občinskih volitvah. VEČ

Evropska ekonomska in monetarna unija (EMU) kljub napredku, zlasti pri krepitvi ekonomskega upravljanja in vzpostavitvi bančne unije, še vedno ni dokončana. Razlike v ekonomski uspešnosti držav evrskega območja so precejšnje. Evropska komisija izvaja konkretne ukrepe za prehod s kriznega upravljanja, ki je bilo potrebno v zadnjih letih, na močnejšo in celovito unijo, unijo, ki je zgrajena na trajnih, pravičnih in demokratično legitimnih temeljih za prihodnost in prispeva k več delovnim mestom ter večji rasti in blaginji za vse državljane. Evropska komisija je 1. julija 2015 začela prvo fazo („poglabljanje z izvajanjem“) procesa za dokončanje EMU. Danes sprejema konkretne ukrepe za začetek izvajanja ambicioznega načrta za poglobitev EMU. VEČ

Evropski poslanci so danes zavrnili predlog uredbe, po kateri bi smele države članice na svojem ozemlju omejiti ali prepovedati uporabo gensko spremenjenih živil in krme, katerih uporaba bi sicer bila dovoljena na ravni EU. Parlament meni, da je uredba nedomišljena, neizvedljiva in bi vodila v uvajanje mejnih kontrol med državami za in proti GSO. VEČ


V zadevi C-264/14 so na sodišču EU odločali o obdavčitvi pri prenosu virtualnih valut. Odločili so, da so transakcije oz. menjave običajnih valut za enote virtualne valute „bitcoin“ oproščene plačila DDV na podlagi določbe direktive o DDV, ki se nanaša na transakcije v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki se uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo. VEČ

V zadevi C-201/14 so na sodišču EU odločali o obdelavi osebnih podatkov in presodili, da je treba posameznike, katerih osebni podatki se prenašajo in obdelujejo med dvema javnima organoma države članice, o tem predhodno obvestiti. V zadevi je bila uporabljena direktiva o obdelavi osebnih podatkov. VEČ

V zadevi T-364/13 so na splošnem sodišču EU prvostopenjski sodniki odločali o blagovni znamki Lacoste. Presodili so, da ugled krokodila družbe Lacoste lahko prepreči registracijo oblike krokodila ali kajmana za proizvode iz usnja, oblačila in čevlje. Sodniki so tako potrdili zavrnitev registracije znaka družbe Mocek in Wenta, saj da obstaja verjetnost zmede in bi javnost lahko menila da proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.