c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 13. avgust 13.08.2015 Komisija EU je potrdila večletne programe držav članic za upravljanje migracij in financiranje za varnejšo Evropo. V okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost je skupno namenjenih okoli 2,4 milijarde evrov.

Sredstva bodo zdaj lahko prejele najbolj obremenjene države članice, kot sta Grčija in Italija, ter druge države članice EU, ki se soočajo s povečanimi migracijskimi tokovi. VEČ

Evropska komisija je sprejela pravila, ki nalagajo obveznost, da je za določene OTC (over-the-counter) pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih obrestnih mer potrebna potrditev osrednje (centralne) stranke. Obvezni centralni kliring je ključen del odziva na finančno krizo, saj izboljšuje transparentnost in zmanjšuje tveganja. VEČ

Evropska unija je podpisala sporazum o prosti trgovini z Vietnamom. S sporazumom bodo odpravljene praktično vse tarife na blago med podpisnicama. Po podpisu bosta pogajalski skupini dodelali še določene tehnične podrobnosti in zaključno besedilo. Sporazum morata potem potrditi še Svet EU in evropski parlament. Komisija EU pa je objavila tudi podatkovni list o sporazumu. VEČ

Ukrepi v okviru varnostne mreže za evropski sektor mleka in mlečnih izdelkov ter sektor sadja in zelenjave se bodo nadaljevali v letu 2016. Predvideni ukrepi za sektor sadja in zelenjave lahko začnejo veljati naslednji teden, za sektor mleka in mlečnih izdelkov pa bodo začeli veljati 1. oktobra. Komisar Hogan je dejal, da ti ukrepi, ki jih je sprejela Evropska unija, kažejo na solidarnost EU s kmeti, ki jih je najbolj prizadela ruska prepoved uvoza. VEČ

Evropski pooblaščenec za varstvo podatkov je izdal kratko brošuro za zagotovitev spletne varnosti na mobilnih napravah v časih dopustov. Pooblaščenec je brošuro izdal, ker vse več državljanov EU spletne nakupe in rezervacije opravlja prek mobilnih in socialnih mrež. Pri tem pa opozarja, da so vse te mobilne naprave (od pametnih telefonov, tablic in ostalega) dejansko polno zmogljivi računalniki in podvrženi informacijskim in spletnim tveganjem. VEČ

Sodišče EU:

V zadevi C-237/15 PPU so sodniki sodišča EU odločali o evropskem pripornem nalogu na podlagi okvirnega sklepa 2002/584. Sodniki so podali odločitev, da potek roka za odločitev glede izvršitve evropskega pripornega naloga ne odvezuje pristojnega sodišča obveznosti, da sprejme odločitev v tisti zadevi in sam po sebi ne izključuje možnosti nadaljnjega pripora zadevne osebe. Če je čas trajanja pripora prekomeren, pa je treba izpustiti priprto osebo, seveda ob zagotovitvi ustreznih ukrepov za preprečitev pobega. VEČ

V sodbi v zadevi C-62/14 so na sodišču EU odločali o OMT programu Evropske centralne banke, ki omogoča odkupovanje obveznic držav članic evroobmočja na sekundarnem trgu. Sodniki so odločili, da je program OMT, ki ga je ECB najavila septembra 2012, združljiv s pravom Unije. Program odkupa državnih obveznic na sekundarnem trgu tako po mnenju sodnikov ne prekoračuje pooblastil ECB na področju monetarne politike in ne krši prepovedi monetarnega financiranja držav članic. VEČ

V zadevi C-195/14 pa so sodniki sodišča EU odločali o označevanju živil v okviru direktive 2000/13. Sodniki so presodili, da se ne sme zavajati potrošnika tako, da se z označevanjem živil pri njem vzbuja vtis, da živilo vsebuje sestavine, ki jih v resnici v živilu ni. Napačnega ali dvoumnega vtisa, ki je vzrok takega označevanja, namreč ni mogoče zadovoljivo popraviti s seznamom sestavin, tudi če je še tako natančen in izčrpen. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.