c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 14. maj

14.05.2015 Sodišče EU je pripravilo reformo evropskega sodnega sistema, ki je trenutno v obravnavi v evropskem parlamentu, z njo pa naj bi se trajno okrepila učinkovitost sodstva v interesu evropskih državljanov. Zaradi stalnega naraščanja zadev pred splošnim sodiščem, ki kaže na znake strukturne narave, je v predlogu zapisano povečanje števila sodnikov v treh fazah v obdobju do leta 2019.

Zaradi tega strukturnega in naraščajočega neravnovesja, se zapletene zadeve, kot so gospodarske, pred Splošnim sodiščem še posebej dolgo obravnavajo, pri čemer obstaja še dodatna nevarnost, da pride do kršitve pravice do sojenja v razumnem roku iz 47. člena Listine o temeljnih pravicah. V takih primerih, bi bila EU lahko obsojena na odškodnino. V enem letu je bilo pri Splošnem sodišču vloženih že pet odškodninskih tožb, v okviru katerih skupni znesek zahtevane odškodnine znaša 26,8 milijona evrov. VEČ

Zvišanje standardov za pravno pomoč

Kdor je osumljen ali obtožen, da je storil kaznivo dejanje, ali je naveden v Evropskem pripornem nalogu, vendar si ne more vzeti odvetnika, bi moral imeti dostop do financiranja s strani EU za začasno in običajno pravno pomoč. To je določeno v predlogu direktive o pravici do poštenega sojenja. Običajna pravna pomoč je v predlogu razširjena še na osumljence in obtožene, saj mora biti pravna pomoč dostopna na vseh ravneh postopka. VEČ

Preiskava elektronskega trgovanja

Evropska komisija je začela protimonopolno preiskavo konkurence na področju elektronskega trgovanja (informativni list). Preiskava naj bi razkrila morebitne težave v zvezi s konkurenco, ki bi lahko vplivale na evropske trge elektronskega trgovanja in dopolnjuje ukrepe iz strategije za enotni digitalni trg. V preiskavi se bo iskalo predvsem ovire, ki jih podjetja postavljajo čezmejnemu spletnemu trgovanju z blagom in storitvami. VEČ

Dopolnitev pravil o plačilnih storitvah

Pripravlja se sprememba pravil glede plačilnih storitev, in sicer naj bi se izboljšala varnost potrošnikov, razširila možnost izbire potrošnika ter izboljšala inovativnost. Spremembe imajo namen spodbuditi konkurenco pri ponudbi plačilnih storitev  in pospešiti inovativne plačilne metode, še posebej za spletne plačilne storitve. VEČ

Zaščita organiziranih počitnic

Potniki, ki si sami načrtujejo organizirane počitnice prek spleta, bodo po novem deležni enake zaščite kot tisti, ki kupujejo pri potniških posrednikih. Predlog tudi izboljšuje pravice teh potnikov, saj bodo lahko prekinili pogodbo o paketni ponudbi, če cena preseže 8% predvidene, dobili pomoč v primeru težav in dobili prevoz domov v primeru težav s prevozom. VEČ

Poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah

Evropska komisija je objavila poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2014. Poročilo za leto 2014 je prvo, ki vsebuje oddelek o pomembnem novem vprašanju temeljnih pravic na digitalnem področju. Evropski in nacionalni sodniki so se vse pogosteje sklicevali na Listino, kar je dobra pot do bolj usklajenega sistema varstva temeljnih pravic. VEČ

Pregled uspešnosti Unije inovacij 2015

Evropska komisija je v pregledu ugotovila, da splošna raven inovacij v Evropski Uniji ostaja na približno istem nivoju. V inovacijskih dejavnostih zasebnega sektorja se pozna vpliv krize, saj število inovativnih podjetij pada, manj je tudi naložb tveganega kapitala, inovacij, patentov, izvoza visokotehnoloških in prodaje inovativnih izdelkov. Za izboljšanje inovativnosti se omenja zlasti Evropski sklad za strateške naložbe, unija kapitalskih trgov, mehanizem za pomoč politikam in digitalna preobrazba industrije. Sumarni inovacijski indeks IUS (innovation union scoreboard) in posamezni povzetki inovacijske uspešnosti vseh 28 držav članic in drugih evropskih držav so na voljo v informativnem gradivu. VEČ

Enotni digitalni trg

Evropa mora izkoristiti digitalno revolucijo ter ljudem in podjetjem ponuditi nove priložnosti, kar lahko stori s prednostmi enotnega trga EU. Zato je Evropska komisija predstavila podroben načrt za oblikovanje enotnega digitalnega trga. Ta vključuje usmerjene ukrepe, ki jih je treba sprejeti do konca naslednjega leta. Sloni na treh stebrih, in sicer boljšem dostopu potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga in storitev, potem oblikovanju ustreznega okolja in enakih konkurenčnih pogojev za razcvet digitalnih omrežij in inovativnih storitev ter čim boljšem izkoriščanju potenciala rasti digitalnega gospodarstva. Na načrt Komisije so se že odzvali v Odboru regij in evropskem parlamentu. Komisija pa je objavila tudi vprašanja in odgovore glede strategije enotnega digitalnega trga. VEČ


Iz sodne prakse Sodišča EU


Odklonitev dajanja krvi

Glede na razmere v državi članici, je lahko upravičen njen ukrep, s katerim trajno odkloni dajanje krvi moških, ki so imeli spolne odnose z moškimi.  Za tako ukrepanje je potrebno ugotoviti, da pri teh osebah obstaja večje tveganje, da obolijo za hudimi boleznimi, kot je na primer HIV, in da ne obstajajo učinkoviti postopki za odkrivanje ali manj omejujoči načini za zagotovitev visoke ravni zdravja prejemnikov. Sodniki so v zadevi C-528/13 uporabili direktivo 2004/33. VEČ

Jasnost in transparentnost v zavarovalnih pogodbah

Zavarovalna pogodba mora transparentno, v preprostem in razumljivem jeziku opredeliti delovanje zavarovalne ureditve, tako da lahko potrošnik oceni ekonomske posledice, ki lahko izhajajo iz take pogodbe. Če je zavarovalna pogodba povezana s kreditno pogodbo, ki je bila sklenjena ob istem času, ima lahko to vpliv pri preverjanju zahtev transparentnosti pogodbenih določil, saj se smatra, da potrošnik ni enako pazljiv glede obsega kritih tveganj. V zadevi C-96/14 so sodniki uporabili direktivo 93/13. VEČ

Prepoved vožnje v državi članici

V zadevi C-260/13 so na najvišjem sodišču presodili, da lahko imetniku vozniškega dovoljenja druga država članica zavrne pravico do vožnje na njenem ozemlju, če je tam storil prometni prekršek, zaradi katerega je bila zmanjšana njegova zmožnost za vožnjo. Te pravice ni mogoče neomejeno zavrniti, pogoji za njeno ponovno pridobitev pa morajo biti sorazmerni. Sodniki so v zadevi uporabili direktivo 2006/126. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.